Κύθηρα

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Κύθηρα

Αντίστοιχοι όροι

Κύθηρα

Σχετικοί όροι

Κύθηρα

4 αποτελέσματα από Κύθηρα

4 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Εμμανουήλ Καλούτση

 • GR HESG-NHM/7106-7278
 • Αρχείο
 • 1687-1816

Επιστολές, διατάγματα, διαταγές, προκηρύξεις κ.ά.

Καλούτσης, Εμμανουήλ

Αρχείο Ιονίου Γερουσίας. Εκκλησιαστικά-Εκπαιδευτικά

 • Αρχείο
 • 1837 – 1864

Το αρχείο αποτελείται από τις σειρές: α) "Εκκλησιαστικά" με περιεχόμενο που αφορά στα Επαρχεία Κερκύρας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Λευκάδος, Ιθάκης, Κυθήρων και Παξών και β) "Εκπαιδευτικά" με υποσειρές που αφορούν τη Γενική Διεύθυ...

Ιόνιος Γερουσία

Αρχείο οικογενείας Μπενάκη

 • Αρ.Εισ. 28
 • Αρχείο
 • π. 1685-1891

Τοπογραφικό σχέδιο των βενετικών αρχών για την παραχώρηση γαιών στην Ανδρούσα (1685).Δικαιοπρακτικά έγγραφα της οικογένειας, κυρίως για αγοραπωλησίες κτημάτων στην περιοχή της Καλαμάτας (1748-1764)· καταστάσεις εσόδων (1783-1785)· διαθήκη της Σταυ...

Μπενάκη, οικογένεια

Κοντολέων Δημήτριος και Αμαλία

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 49/01
 • Αρχείο
 • 1941-1962 (κυρίως 1941-1950)

Επιστολές του γιατρού Δημητρίου Ι. Κοντολέοντος προς τη σύζυγό του Αμαλία, το γένος Τσούκα (1941-1950), πέντε φύλλα της εφημερίδας Κυθηραϊκή δράσις (1957-1962), φωτογραφίες του γιατρού σε εκδηλώσεις στο νησί (Εθνική επέτειος, επίσκεψη βασιλέων και...

Κοντολέων, Δημήτριος