Ανκόνα (Ιταλία)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Ανκόνα (Ιταλία)

Αντίστοιχοι όροι

Ανκόνα (Ιταλία)

Σχετικοί όροι

Ανκόνα (Ιταλία)

1 αποτελέσματα από Ανκόνα (Ιταλία)

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Ζερλέντης, Περικλής (συλλογή) (Κ36-Κ43)

  • GRGSA-CA- COL005.01
  • Αρχείο
  • 1300-1899

Η συλλογή περιέχει πρωτότυπα έγγραφα και χειρόγραφα που αφορούν, κυρίως, στην εκκλησιαστική, πολιτική και εσωτερική ιστορία των νησιών του Αιγαίου Πελάγους και άλλων ελληνικών χωρών τους χρόνους της Φραγκοκρατίας και της Τουρκοκρατίας, αντίγραφα κ...

Ζερλέντης, Περικλής