Βουλγαρία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Βουλγαρία

Αντίστοιχοι όροι

Βουλγαρία

Σχετικοί όροι

Βουλγαρία

1 αποτελέσματα από Βουλγαρία

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Βαμβακάς , Χαρίσιος

  • GR ELIA-MIET Α.Ε. 1/03
  • Αρχείο
  • 1900-1943 (κυρίως 1919-1933)

Περιλαμβάνονται έγγραφα του Γενικού Στρατηγείου, της ΙΧης Μεραρχίας, του υπουργείου Εξωτερικών, αλληλογραφία με την Ύπατη Αρμοστεία και την Ελληνική Στρατιωτική Αποστολή στην Κων/πολη, πληροφορίες, αναφορές, αποφάσεις, διαταγές σχετικά με την πολι...

Βαμβακάς , Χαρίσιος