Βουκουρέστι (Ρουμανία)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Βουκουρέστι (Ρουμανία)

Αντίστοιχοι όροι

Βουκουρέστι (Ρουμανία)

Σχετικοί όροι

Βουκουρέστι (Ρουμανία)

1 αποτελέσματα από Βουκουρέστι (Ρουμανία)

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Ιγνάτιος, Μητροπολίτης Ουγγροβλαχίας (αρχείο) (Κ91)

  • GRGSA-CA- PRI085.01
  • Αρχείο
  • 1799-1836

Αρχείο Μητροπολίτη Ιγνάτιου Ουγγροβλαχίας:1. Τέσσερις (4) επιστολές: επιστολή του Εμ. Παπαδόπουλου από τη Ρωσία στις 15 Μαρτίου 1807 προς τους Καπεταναίους της Ελλάδας και Ηπείρου, επιστολή του κόμητος Γ. Μοτσενίγου από την Κέρκυρα στις 19 Μαρτίου...

Ιγνάτιος, Μητροπολίτης Ουγγροβλαχίας