Εθνικό Ευρετήριο Αρχείων

Καλώς ήρθατε στο Εθνικό Ευρετήριο Αρχείων, την ελληνική πύλη αρχείων.

Το Εθνικό Ευρετήριο Αρχείων υλοποιείται από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και έχει σκοπό την εποπτεία του συνόλου της αρχειακής παραγωγής της χώρας και την εξυπηρέτηση των ερευνητών. Οι φορείς ή τα φυσικά πρόσωπα που έχουν στην κατοχή τους αρχεία οφείλουν, σύμφωνα με το άρθρο 171 του Ν.4610/2019, να τα δηλώσουν στα ΓΑΚ.

Η ενημέρωση του ΕΕΑ είναι συνεχής. Το περιεχόμενο των περιγραφών εμπλουτίζεται και ανανεώνεται σε συνάρτηση με την ανταπόκριση των φορέων.

Οι κάτοχοι αρχείων παρακαλούνται να συμπληρώσουν Δελτία Αρχειακής Περιγραφής, που συμμορφώνονται με το Διεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής (Γενικό), 2η έκδοση, και να τα αποστείλουν στην Κ.Υ. των Γ.Α.Κ., κατά προτίμηση με e-mail. Σημειώνεται ότι απαιτείται η σύνταξη Δελτίου Αρχειακής Περιγραφής για κάθε ένα αρχείο ξεχωριστά.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ

Συμβουλές αναζήτησης παρέχονται εδώ