Καραβίδας, Κωνσταντίνος

Πεδίο Αναγνώρισης

Τύπος της Οντότητας

Φυσικό Πρόσωπο

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Καραβίδας, Κωνσταντίνος

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

Τυποποιημένη μορφή(ες) του ονόματος σύμφωνα με άλλους κανόνες

Άλλες μορφές του ονόματος

Κωδικοί αναγνώρισης για Συλλογικά Όργανα

Πεδίο περιγραφής

Ημερομηνίες της ύπαρξης

1890-1973

Ιστορικό/Βιογραφικό

Ο Κ. Δ. Καραβίδας ήταν κοινωνιολόγος, και μελετητής της ελληνικής αγροτικής οικονομίας. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, συμμετείχε ενεργά στον δημοτικιστικό αγώνα στο πλευρό του Αλέξ. Δελμούζου και εργάστηκε αρχικά ως διοικητικός υπάλληλος στις νομαρχίες Ναυπλίου και Σπάρτης και, εν συνεχεία, στη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας και στην Αρμοστεία Σμύρνης (1915-1922). Από το 1932 ως το 1953 εργάστηκε στην Αγροτική Τράπεζα, όπου ασχολήθηκε κυρίως με τα μικρά κοινοτικά εγγειοβελτιωτικά έργα. Έγραψε ποικίλα άρθρα σχετικά με τη δυνατότητα ανάπτυξης της αγροτικής παραγωγής στα πλαίσια μιας τοπικής-κοινοτικής οργάνωσης, ενώ ασχολήθηκε και με την ποίηση.

Πηγή Βασίλης Φίλιας, Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό, τ. 4.

Τοποθεσίες

Νομικό καθεστώς

Λειτουργίες, επάγγελμα και δραστηριότητες

Προέλευση των Καθιερωμένων Αποδόσεων

Εσωτερική δομή/γενεαλογία<

Γενικό πλαίσιο

Πεδίο σχέσεων

Access points area

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Occupations

Πεδίο ελέγχου

Authority record identifier

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Αρχείου Νεοελληνικής Λογοτεχνίας ΑΠΘ

Σημειώσεις συντήρησης

  • Πρόχειρο

  • Εξαγωγή

  • EAC

Related subjects

Συνδεόμενες Τοποθεσίες