Αρχείο GR GL KDK 086 - Αρχείο Κωνσταντίνου Δ. Καραβίδα

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR-ASCSA GR GL KDK 086

Τίτλος

Αρχείο Κωνσταντίνου Δ. Καραβίδα

Ημερομηνία(ες)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

152 φάκελοι / 15 μέτρα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1890-1973)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ο Κ. Δ. Καραβίδας ήταν κοινωνιολόγος, και μελετητής της ελληνικής αγροτικής οικονομίας. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, συμμετείχε ενεργά στον δημοτικιστικό αγώνα στο πλευρό του Αλέξ. Δελμούζου και εργάστηκε αρχικά ως διοικητικός υπάλληλος στις νομαρχίες Ναυπλίου και Σπάρτης και, εν συνεχεία, στη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας και στην Αρμοστεία Σμύρνης (1915-1922). Από το 1932 ως το 1953 εργάστηκε στην Αγροτική Τράπεζα, όπου ασχολήθηκε κυρίως με τα μικρά κοινοτικά εγγειοβελτιωτικά έργα. Έγραψε ποικίλα άρθρα σχετικά με τη δυνατότητα ανάπτυξης της αγροτικής παραγωγής στα πλαίσια μιας τοπικής-κοινοτικής οργάνωσης, ενώ ασχολήθηκε και με την ποίηση.

Πηγή Βασίλης Φίλιας, Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό, τ. 4.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Το αρχείο του Κωνσταντίνου Δ. Καραβίδα δωρήθηκε στα Αρχεία της Γενναδείου Βιβλιοθήκης απο την κόρη του Ζωή Καραβίδα Καλλιγά το διάστημα 1986-1989, 1990.

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Το αρχείο αποτελείται από μελέτες, εκθέσεις, υπομνήματα, χειρόγραφα και δακτυλόγραφα, χειρόγραφες σημειώσεις για θέματα επιστημονικά και ποικίλου ενδιαφέροντος, αλληλογραφία προσωπική και επαγγελματική, έντυπα και αποκόμματα.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Χωρίζεται σε πέντε ενότητες:

Ενότητα Ι. Επαγγελματική Δραστηριότητα. [Φακ. 1-79]
Οι φάκελοι της πρώτης ενότητας περιέχουν μελέτες, εκθέσεις, υπομνήματα, επαγγελματική αλληλογραφία και σημειώσεις του ΚΔΚ που αφορούν στην επαγγελματική του δραστηριότητα από την πρώτη του θέση στη Νομαρχία Αργολίδας και στη συνέχεια στο Πολιτικό Γραφείο του Ελευθερίου Βενιζέλου, στη Διεύθυνση Εποικισμού Μακεδονίας και την πρόσληψη του στην Αγροτική Τράπεζα.
Υποενότητα ΙΑ.1915-1931 Υπουργείο Εσωτερικών - Πολιτικό Γραφείο Βενιζέλου - Αρμοστεία Σμύρνης - Εποικισμός Μακεδονίας
Υποενότητα ΙΒ. 1932-1955. Αγροτική Τράπεζα
Υποενότητα ΙΓ. Παράλληλες Δραστηριότητες

Ενότητα ΙΙ. Εργογραφία [Φακ. 80-106]
Οι φάκελοι περιέχουν χειρόγραφα, σημειώσεις, έντυπα βιβλίων του, μελέτες (χειρόγραφες και δακτυλόγραφες) καθώς και μεγάλο μέρος της αρθρογραφίας του.

Ενότητα ΙΙΙ. Αλληλογραφία Προσωπική και Επαγγελματική [Φακ. 107-114]
Η ενότητα περιλαμβάνει αλληλογραφία προσωπική και επαγγελματική ταξινομημένη χρονολογικά.

Ενότητα ΙV. Προσωπικά –Οικογενειακά [Φακ.115-130]
Η ενότητα περιλαμβάνει φωτογραφίες, προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα, ημερολόγια και καθώς και υλικό που αφορά σε άτομα του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος.

Ενότητα V. Ποικίλες σημειώσεις και αποκόμματα [Φακ. 131-152]
Οι φάκελοι περιλαμβάνουν χειρόγραφες σημειώσεις του ΚΔΚ με ποικίλη θεματογραφία και πλήθος αποκομμάτων το οποίο έχει ταξινομηθεί χρονολογικά και θεματικά όπου αυτό ήταν δυνατό.

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

  • Αγγλικά
  • Ελληνικά

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Η ταξινόμηση του αρχείου του Κωνσταντίνου Δ. Καραβίδα ξεκίνησε τον Ιούνιο του 1989. Οι κυρίες Δ. Σαμίου και Μ. Κορασίδου ταξινόμησαν το αρχειακό υλικό της πρώτης παραλαβής που βρισκόταν σε 20 χαρτοκιβώτια και αποτελούνταν από έγγραφα, βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά Το υλικό τοποθετήθηκε προσωρινά σε μη αρχειακούς φακέλους. Ο κατάλογος αυτής της κατάταξης αποτελούνταν από μια λίστα με τους αριθμημένους καινούριους φακέλους καθώς και επιγραμματική περιγραφή του περιεχομένου. Στις 20.5.1990 το αρχείο εμπλουτίστηκε με καινούριο υλικό δωρεά της Κας Καραβίδα-Καλλιγά το οποίο παρέμεινε αταξινόμητο μέχρι τον Ιανουάριο του 2008. Η ταξινόμηση της τελευταίας παραλαβής καθώς και η πλήρης καταλογογράφηση του συνόλου του υλικού ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2008 και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου απο την αρχειονόμο/ιστορικό Ελευθερία Δαλέζιου.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πεδίο Πρόσκτησης