Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη

Πεδίο Αναγνώρισης

Αναγνωριστικό

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

Τύπος

  • Βιβλιοθήκη

Πεδίο επικοινωνίας

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Σουηδίας 61

Τοποθεσία

Αθήνα

Περιοχή

Αττική

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

106 76

Τηλέφωνο

210 – 72.10.536

Fax

210 – 72.37.767

Email

URL

Σημείωση

Πεδίο περιγραφής

Ιστορικό/Βιογραφικό

Η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, που άνοιξε τις πύλες της το 1926 για να στεγάσει τη σημαντική δωρεά 26.000 τόμων βιβλίων του διπλωμάτη και βιβλιόφιλου Ιωάννη Γεννάδιου, κατέχει σήμερα μία μοναδική ερευνητική συλλογή, η οποία περιλαμβάνει περισσότερους από 138.000 τόμους βιβλίων, καθώς και σπάνιες βιβλιοδεσίες, αρχεία, χειρόγραφα και έργα τέχνης που αναφέρονται στην ελληνική παράδοση και τους γείτονες πολιτισμούς.

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Η Γεννάδειος έχει αναδειχθεί σε ένα διεθνώς αναγνωρισμένο κέντρο μελέτης της ελληνικής ιστορίας, λογοτεχνίας και τέχνης από την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή. Συμμετέχει, επίσης, σε ερευνητικά προγράμματα, καθώς και σε προγράμματα ψηφιοποίησης. Σε συνδυασμό με τη λειτουργία της ως βιβλιοθήκη και ερευνητικό κέντρο, “το Γεννάδειον” συμμετέχει ενεργά στην πολιτιστική ζωή της Αθήνας με διαλέξεις, σεμινάρια, συναυλίες, εκθέσεις και εκδόσεις.

Προέλευση των Καθιερωμένων Αποδόσεων

Administrative structure

Πολιτικές διαχείρισης και συλλογής αρχείων

Κτίρια

Η Βιβλιοθήκη στεγάζεται σε ένα κτήριο ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής σημασίας, ακριβώς απέναντι από τις κεντρικές κτηριακές εγκαταστάσεις της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών.

Αρχειακές και άλλες συλλογές

Τα αρχεία της Αμερικανικής Σχολής αποτελούνται από δύο διακριτές συλλογές που στεγάζονται χωριστά αλλά διευθύνονται ενιαία. Τα αρχεία της Γενναδείου Βιβλιοθήκης ιδρύθηκαν για να στεγάσουν αρχικά τις συλλογές του ιδρυτή της Βιβλιοθήκης Ιωάννη Γεννάδιου και του πατέρα του Γεωργίου. Αργότερα, προστέθηκαν τα προσωπικά έγγραφα του Ερρίκου Σλήμαν, ανασκαφέα της Τροίας και των Μυκηνών, πολλές συλλογές που συνεισφέρουν στην κατανόηση των πολιτικών εξελίξεων του 19ου και του 20ού αιώνα στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια, καθώς και τα προσωπικά αρχεία σημαντικών Ελλήνων λογοτεχνών.

Τα αρχεία της Βιβλιοθήκης Blegen περιλαμβάνουν έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία και το έργο της Αμερικανικής Σχολής, αρχειακό υλικό από τις ποικίλες ανασκαφικές δραστηριότητες της Σχολής στην Ελλάδα, καθώς και προσωπικά έγγραφα σημαντικών Αμερικανών αρχαιολόγων και αρχιτεκτόνων που εργάστηκαν στη χώρα. Υπάρχει επίσης ένας σημαντικός αριθμός φωτογραφιών από το τέλος του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα, με αρχαιολογικό και εθνογραφικό περιεχόμενο

Εργαλεία έρευνας, οδηγοί και δημοσιεύσεις

Πεδίο πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Access conditions and requirements

Προσβασιμότητα

Πεδίο υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Δημόσιοι χώροι

Πεδίο ελέγχου

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Επισήμανση από την Ιστοσελίδα: http://www3.ascsa.edu.gr/archives/Archives/tabid/139/language/el-GR/Default.aspx (τελευταία επίσκεψη: 28/05/2019).

Σημειώσεις συντήρησης

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Πρόχειρο

Βασική επικοινωνία

Σουηδίας 61
Αθήνα, Αττική 106 76