Αρχείο GR GL AK 051 - Αρχείο Ανδρέα Κορδέλλα

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR-ASCSA GR GL AK 051

Τίτλος

Αρχείο Ανδρέα Κορδέλλα

Ημερομηνία(ες)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

5 φάκελοι / 0.5 γραμμικά μέτρα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1836-1909)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ο μηχανικός-μεταλλειολόγος και συγγραφέας Ανδρέας Κορδέλλας γεννήθηκε στη Σμύρνη στις 30 Νοεμβρίου του 1836. Φοίτησε στη Βασιλική Βιομηχανική Σχολή του Zittau της Σαξονίας από το 1852 έως το 1855 και στη συνέχεια στη μεταλλειολογική σχολή της Ακαδημίας του Φράιμπεργκ (Bergakademie). Αποφοίτησε το 1858. Το 1860 επέστρεψε στη Σμύρνη όπου παρέμεινε για μικρό χρονικό διάστημα και την ίδια χρονιά εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Σύντομα έγινε μέλος της επιστημονικής ομάδας που προετοίμασε το νόμο περί μεταλλείων. Το Δεκέμβριο του 1860 μετέβη για πρώτη φορά στην περιοχή του Λαυρίου και στη συνέχεια προετοίμασε την πρώτη έκθεση για τα μεταλλεία της περιοχής. ‘Ηταν ο πρώτος που διέβλεψε την οικονομική προοπτική που υπήρχε από την ανάτηξη των σκουριών και την επεξεργασία των εκβολάδων στο Λαύριο. Ορμώμενος από τις εκθέσεις του Κορδέλλα, ο I. B. Serpieri ιδρύει το 1864 τη μεταλλουργική εταιρεία Roux-Serpieri-Fressynet C.E., όπου ο Α. Κορδέλλας τοποθετείται στη θέση του μηχανικού παραγωγής. Διετέλεσε διευθυντής της Εταιρείας Μεταλλουργείων Λαυρίου κατά την περίοδο 1887-1891. Ασχολήθηκε επίσης με το πρόβλημα της ύδρευσης της πόλης των Αθηνών. Υπήρξε πολυγραφότατος. Μερικά από αυτά: Ονομαστικόν επιστημονικών όρων (1883), Ορυκτολογία (1887), Περιγραφή διαφόρων μεταλλευτικών προιόντων του Λαυρείου και Ωρωπού εκτεθέντων κατά την γ’ περίοδον των Ολυμπίων (1875). Πέθανε το 1909 στην Αθήνα.

Το μικρό βιογραφικό σημείωμα έχει αντλήσει πληροφορίες από: Κ. Βοβολίνη, Μέγα Ελληνικόν Βιογραφικόν Λεξικόν (Αθήνα, 1958) και από τις ηλεκτρονικές σελίδες (http://www.eranet.gr/lavrio/html/gwords.html)

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά Ελένης Κορδέλλα, 1996 (Σειρές I και II) και Όλγας Κακαβογιάννη, 2018 (Σειρές ΙΙΙ, IV, V)

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Το αρχείο περιλαμβάνει προσωπικά ημερολόγια και λογιστικά βιβλία.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Ενότητα Ι: Ημερολόγια

Ενότητα ΙΙ: Βιβλία Λογιστηρίου

Ενότητα ΙΙΙ: Ποικίλα επαγγελματικά – Χάρτες – Σημειώσεις

Ενότητα IV: Άρθρα, μελέτες A.K. και άλλων

Ενότητα V: Ποικίλα – Προσωπικά

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

  • Αγγλικά
  • Ελληνικά

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση για το ψηφιοποιημένο υλικό:
--Για ἀδεια δημοσίευσης και δημιουργίας έργων παραγώγων του πρωτοτύπου σε κάθε είδος υλικού υποστρώματος ή για διασκευές ή άλλες μετατροπές (άρθρο 3, Νόμος 2121/1993), όπως και για κάθε άλλη πληροφορία σε σχέση με το Αρχείο Ανδρέα Κορδέλλα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο Τμήμα Αρχείων της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Ελευθερία Δαλέζιου

Πεδίο Πρόσκτησης