Αρχείο GR GL EP 071 - Αρχείο Ηλία Παπαδημητρακόπουλου

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR-ASCSA GR GL EP 071

Τίτλος

Αρχείο Ηλία Παπαδημητρακόπουλου

Ημερομηνία(ες)

  • 1967-2002 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

5 φάκελοι / 0.70 γραμμικά μέτρα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ο Ηλίας Χ. Παπαδημητρακόπουλος γεννήθηκε το 1930 στον Πύργο Ηλείας όπου και μεγάλωσε. Στη διάρκεια της Κατοχής έχασε τον πατέρα του και την πατρική του περιουσία. Σπούδασε στην Στρατιωτική Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης (1949-1955) και αποστρατεύθηκε το 1983 με το βαθμό του Ανωτέρου Γενικού Αρχιάτρου (Ταξιάρχου). Ειδικεύθηκε στην Παθολογία και στην Υγειονολογία και εργάστηκε για την προώθηση των προγραμμάτων Προληπτικής Ιατρικής στο Στρατό. Για έξι χρόνια υπήρξε διευθυντής σύνταξης του περιοδικού Ιατρική Επιθεώρησις Ενόπλων Δυνάμεων.Κατά το διάστημα της υπηρεσίας του στην Καβάλα ίδρυσε εκεί Κινηματογραφική Λέσχη, συνεργάστηκε με το περιοδικό Αργώ και ίδρυσε με φίλους το περιοδικό Σκαπτή Ύλη. Συνεργάστηκε με πολλά περιοδικά της επαρχίας και της Αθήνας.
Εξέδωσε τα έργα: Οδοντόκρεμα με χλωροφύλλη (1973), Αναφορές στο έργο του πεζογράφου Νίκου Καχτίτση (1974), Θερμά Θαλάσσια Λουτρά (1980), Επιστολαί προς μνηστήν (με τον Ηλία Πετρόπουλο, 1980), Παρακείμενα (1983), Βουστροφηδόν (1987), Ο Γενικός Αρχειοθέτης (1989), Επί πτίλων αύρας νυκτερινής (1992), Ροζαμούνδη (1995), Τα ταξιδιωτικά του Ανδρέα Καρκαβίτσα (1995), Α/Π/ «Ελένη» (1994), Η πράσινη παπάγια (1995).

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Το προσωπικό αρχείο του Ηλία Χ. Παπαδημητρακόπουλου αποτελείται από πέντε φακέλους με υλικό που παραδόθηκε στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη από τον ίδιο τον Ιανουάριο του 2006. Το Μάρτιο του 2007 υπήρξε δεύτερη παραλαβή υλικού.

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά του Ηλία Παπαδημητρακόπουλου, 2006, 2007, 2018

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Το υλικό έχει οργανωθεί σε τρεις ενότητες (Ενότητα Ι: Επιστολές Η. Πετρόπουλου και υλικό σχετικό με τον Η. Πετρόπουλο, Ενότητα ΙΙ: Φωτογραφίες Η. Πετρόπουλου και Ενότητα ΙΙΙ: Υλικό σχετικά με τον Η.Χ. Παπαδημητρακόπουλο). Η Ενότητα Ι αποτελείται κατά κύριο λόγο από επιστολές του Η. Πετρόπουλου προς τον Η.Χ. Παπαδημητρακόπουλο. Στην Υποενότητα ΙΑ ταξινομήθηκαν επιστολές του Η. Πετρόπουλου προς τον Η.Χ. Παπαδημητρακόπουλο και προς το ζωγράφο Παύλο Μοσχίδη από τη φυλακή που είχαν κρατηθεί χωριστά από το δωρητή. Στην Υποενότητα ΙΒ υπάρχουν κείμενα του ή για τον Η. Πετρόπουλο και διάφορα έγγραφα. Η Ενότητα ΙΙ περιλαμβάνει φωτογραφίες του Η. Πετρόπουλου από τον Πύργο του 1974 και η Ενότητα ΙΙΙ άρθρα για τον Η.Χ. Παπαδημητρακόπουλο καθώς και έργα του μαζί με τυπογραφικές οδηγίες.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Επιστολές Η. Πετρόπουλου και υλικό σχετικό με τον Η. Πετρόπουλο (Οι επιστολές είναι ταξινομημένες σε χρονολογική σειρά. Όταν η ημερομηνία δεν αναγράφεται στην επιστολή, παρατίθεται μέσα σε αγκύλες η ημερομηνία από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου στο φάκελο).

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: Φωτογραφίες Η. Πετρόπουλου

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ: Υλικό σχετικά με τον Η.Χ. Παπαδημητρακόπουλο

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Η αλληλογραφία δεν είναι προσβάσιμη.

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Λήδα Κωστάκη (2007) και Ελευθερία Δαλέζιου (2018)

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Συνδεόμενες Τοποθεσίες