Αρχείο GR GL YES 125 - Αρχείο Γιάννη Σακελλαράκη και Έφης Σαπουνά Σακελλαράκη

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR GL YES 125

Τίτλος

Αρχείο Γιάννη Σακελλαράκη και Έφης Σαπουνά Σακελλαράκη

Ημερομηνία(ες)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

22 γραμμικά μέτρα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1934-2010)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ο Γιάννης Σακελλαράκης ήταν Έλληνας αρχαιολόγος διεθνούς βεληνεκούς που ειδικεύτηκε στη Μινωική προϊστορία. Ανέσκαψε πολλές τοποθεσίες, όπως τις Αρχάνες, το Ιδαίον Άντρο και τη Ζώμινθο στην Κρήτη, καθώς και στα Κύθηρα. Η σύντροφός του και αρχαιολόγος Έφη Σαπουνά - Σακελλαράκη έχει υπηρετήσει το Υπουργείο Πολιτισμού από διάφορες θέσεις και ανέσκαψε πολλές τοποθεσίες στα νησιά Εύβοια και Κρήτη (Αρχάνες και Ζώμινθος).

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Η Έφη Σαπουνά - Σακελλαράκη είναι αρχαιολόγος και έχει υπηρετήσει το Υπουργείο Πολιτισμού από διάφορες θέσεις και ανέσκαψε πολλές τοποθεσίες στα νησιά Εύβοια και Κρήτη (Αρχάνες και Ζώμινθος). Ο σύντροφός της Γιάννης Σακελλαράκης (1934-2010) ήταν Έλληνας αρχαιολόγος διεθνούς βεληνεκούς που ειδικεύτηκε στη Μινωική προϊστορία. Ανέσκαψε πολλές τοποθεσίες, όπως τις Αρχάνες, το Ιδαίον Άντρο και τη Ζώμινθο στην Κρήτη, καθώς και στα Κύθηρα.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Προέλευση: Έφη Σαπουνά-Σακελλαράκη 2012, 2015, 2016.

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Το υλικό αποτελείται από φακέλους σχετικά με προγράμματα ανασκαφών των δύο αρχαιολόγων, δημοσιευμένες και μη δημοσιευμένες διαλέξεις, εκθέσεις, διάφορες θέσεις (επαγγελματικές και σε διάφορες επιτροπές στην Ελλάδα και το εξωτερικό), προσωπική και επαγγελματική αλληλογραφία, φωτογραφικό υλικό κ.λπ.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Το αρχείο δεν είναι προσβάσιμο στην έρευνα.

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

  • Αγγλικά
  • Γαλλικά
  • Γερμανικά
  • Ελληνικά

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες