Αρχείο GR GL AP 009 - Αρχείο Αλή Πασά

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR-ASCSA GR GL AP 009

Τίτλος

Αρχείο Αλή Πασά

Ημερομηνία(ες)

  • 1802-1820 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1500 έγγραφα (17 φάκελοι / 1.40 γραμμικά μέτρα)

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1744-1822)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ο Αλή Πασάς ήταν ένας Αλβανός ληστής ο οποίος έγινε πασάς των Ιωαννίνων επεκτείνοντας την επικράτειά του στο μεγαλύτερο μέρος της Αλβανίας, της Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου. Κατά την περίοδο της κυριαρχίας του, τα Ιωάννινα έγιναν το κέντρο του ελληνικού πολιτισμού. Είχε στο περιβάλλον του πολλούς Έλληνες και ίδρυσε ελληνικά σχολεία.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά Δαμιανού Κυριαζή, 1953

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Αυτή η σημαντική συλλογή που αφορά στην περίοδο της οθωμανικής κατάκτησης, του Αλή Πασά στα Ιωάννινα, καθώς και των γιων του Βελή και Μουχτάρ Πασά, περιλαμβάνει 1500 δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα σχετικά με θρησκευτικά, νομικά, οικονομικά, κοινωνικά, διοικητικά και οικογενειακά ζητήματα, καθώς και με διάφορες στρατιωτικές επιχειρήσεις (1802-1820).

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

  • Αγγλικά
  • Γαλλικά
  • Ελληνικά

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σημείωση δημοσίευσης

Αρχείο Αλή Πασά Γενναδείου Βιβλιοθήκης. Έκδοση-Σχολιασμός-Ευρετήρια. Βασίλης Παναγιωτόπουλος με τη συνεργασία των Δημήτρη Δημητρόπουλου, Παναγιώτη Μιχαηλάρη.Τόμοι Α-Δ. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Αθήνα, 2007.

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Οι ερευνητές θα πρέπει να συμβουλεύονται τους πίνακες περιεχομένων όπως δημοσιεύθηκαν από τον Β. Παναγιωτόπουλο.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες