Αρχείο GR ASCSA NMR 072 - Αρχείο Nellie M. Reed

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR-ASCSA GR ASCSA NMR 072

Τίτλος

Αρχείο Nellie M. Reed

Ημερομηνία(ες)

  • 1895-1896 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1872-1957)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Η Nellie M. Reed, απόφοιτος του Cornell University (1895), παρακολούθησε την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα το 1895-1896. Αργότερα έγινε βιβλιοθηκάριος.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Ann Townsend and Mary Townsend Bartholomew, 2011, 2018.

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Αυτό το μικρό αρχείο περιλαμβάνει το άρθρο της για το 'Ενιαυτός', μία σελίδα από την ΕΣΤΙΑ (13 Φεβρουαρίου 1896) που αναφέρεται στην ανάγνωση της επιγραφής του Παρθενώνα από τον Eugene Andrews, ένας δεμέμος τόμος με τις μεταγραφές της Ann Townsend των επιστολών της Reed από την Αθήνα προς την οικογένειά της κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 1895-1896 , και ένα πτυσσόμενο μεταλλικό κύπελλο

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Το αρχείο διατίθεται στην έρευνα κατόπιν συνεννοήσεως με τον Αρχειονόμο.

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

  • Αγγλικά

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Για το περιεχόμενο των επιστολών της, βλ. επίσης Natalia Vogeikoff-Brogan, "An Epistolary Window on One Woman's Greek Experience," akoue 65, 2011, σελ. 18-20.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Συνδεόμενες Τοποθεσίες