Αρχείο GR GL GP 074 - Αρχείο Γιώργη Παυλόπουλου

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR-ASCSA GR GL GP 074

Τίτλος

Αρχείο Γιώργη Παυλόπουλου

Ημερομηνία(ες)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

3 φάκελοι / 0.24 γραμμικά μέτρα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

(από την ιστοσελίδα http://www.greece2001.gr/writers/GiorgisPavlopoulos.html)
Ο Γιώργης Παυλόπουλος γεννήθηκε στον Πύργο της Ηλείας, στις 22 Ιουνίου 1924, όπου τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο και Γυμνάσιο. Οι σπουδές του στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών δεν ολοκληρώθηκαν. Εργάστηκε ως λογιστής και γραμματέας σε ιδιωτικούς φορείς. Πρωτοδημοσίευσε ποιήματά του στο περιοδικό Οδυσσέας του Πύργου το 1943. Ποιήματα και κείμενά του δημοσιεύτηκαν σε πολλά Ελληνικά και ξένα λογοτεχνικά έντυπα και ανθολογίες. Συμμετείχε σε πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Συνεργάστηκε με τον φίλο του ποιητή Τάκη Σινόπουλο, σε μια πειραματική γραφή κοινών ποιημάτων. Ασχολήθηκε ερασιτεχνικά με τη ζωγραφική και συμμετείχε στην ΙΘ΄ Πανελλήνια έκθεση ζωγραφικής. Ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων. Ποιήματά του μεταφράστηκαν στην Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία, Ρωσία, Η.Π.Α. και Καναδά.

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

(βλ. Γ. Ξουριά, Βιβλιογραφία (1940-2005) Γιώργη Παυλόπουλου, Λευκωσία 2005)

Το Κατώγι, Αθήνα, Ερμής, 1971.
Το Σακί, Αθήνα, Κέδρος, 1980.
Τα Αντικλείδια, Αθήνα, Στιγμή, 1988 (ανατύπωση: 1994).
Τριαντατρία Χαϊκού, Αθήνα, Στιγμή, 1990.
Της Γύφτισσας, (τετράγλωσση έκδοση), Πύργος, ιδιωτική έκδοση, 1996.
Λίγος Άμμος, Αθήνα, Νεφέλη, 1997.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά Γιώργη Παυλόπουλου, 2004, 2006

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Το Αρχείο Γιώργη Παυλόπουλου αποτελείται από δύο φακέλους με υλικό που παραδόθηκε στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη από τον ίδιο σε δύο φάσεις (η πρώτη τον Ιανουάριο 2004 και η δεύτερη τον Ιούνιο 2006). Η πρώτη παραλαβή αφορούσε σε επιστολές και δακτυλόγραφα κείμενα του Γ. Σεφέρη προς τον Γ. Παυλόπουλο και η δεύτερη παραλαβή επιστολές του Ν. Καχτίτση προς τον Γ. Παυλόπουλο.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Το υλικό έχει οργανωθεί σε δύο ενότητες (Ενότητα Ι: Γιώργος Σεφέρης και Γ. Παυλόπουλος και Ενότητα ΙΙ: Νίκος Καχτίτσης και Γ. Παυλόπουλος). Η Ενότητα Ι αποτελείται από επιστολές του Σεφέρη προς τον Παυλόπουλο καθώς και κάποια κείμενα του Σεφέρη. Η Ενότητα ΙΙ περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο επιστολές του Καχτίτση προς τον Παυλόπουλο αλλά και δακτυλόγραφα των έργων του Καχτίτση, καθώς και κείμενα του Παυλόπουλου για το έργο και την προσωπικότητα του Καχτίτση. Οι επιστολές είναι ταξινομημένες σε χρονολογική σειρά.

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Λήδα Κωστάκη

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες