Αρχείο GR GL PWT 105 - Αρχείο Peter Topping

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR GL PWT 105

Τίτλος

Αρχείο Peter Topping

Ημερομηνία(ες)

  • 1946-1980 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

8,6 γραμμικά μέτρα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1916-2003)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ο Peter W. Topping γεννήθηκε στο Milwaukee, Wisconsin στις 13 Μαΐου 1916. Έλαβε το πτυχίο του από το Πανεπιστήμιο του Wisconsin το 1937 και το διδακτορικό του στη μεσαιωνική ιστορία από το Πανεπιστήμιο της Pennsylvania το 1942. Υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις όπως Καθηγητής στην ιστορία στο Πανεπιστήμιο του Wisconsin (1943-1944), Επίκουρος Καθηγητής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της California, Santa Barbara (1948-1953), Βιβλιοθηκονόμος της Γενναδείου Βιβλιοθήκης (1953-1960), Καθηγητής Ιστορίας και Νεότερων Ελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Cincinnati (1961-1978) και Κύριος Ερευνητής Συνεργάτης, Byzantine Center of Dumbarton Oaks (1976-1984).
Μετά το τέλος του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου, υπηρέτησε ως Διερμηνέας στην Συμμαχική Αποστολή για την Παρατήρηση των Ελληνικών Εκλογών του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α., 1946. Ο Topping υπηρέτησε επίσης ως μέλος σε πολλές επιτροπές, συμπεριλαμβανομένης της Διαχειριστικής Επιτροπής της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών της Αθήνας, της Εθνικής Επιτροπής για τις Βυζαντινές Σπουδές των Ηνωμένων Πολιτειών κ.λπ. Έγραψε πολλά βιβλία και άρθρα για την Ελλάδα κατά τη διάρκεια της Φραγκοκρατίας και της Ενετοκρατίας (13ος-18ος αιώνας). Ο Topping πέθανε το 2003.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά Harriett Topitzes (2012) και University of Cincinnati Archives (2014)

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Το αρχείο περιλαμβάνει επαγγελματική αλληλογραφία, προσωπικά ημερολόγια και έγγραφα, και σημειώσεις, μεταγραφές, και βιβλιογραφία σχετικά με τις επιστημονικές δημοσιεύσεις του Topping.
Το αρχείο έχει ένα εξειδικευμένο ερευνητικό ενδιαφέρον: περιλαμβάνει πολλές μεταγραφές πρωτότυπων ενετικών εγγράφων από το Κρατικό Αρχείο της Βενετίας (Archivio di Stato di Venezia) σχετικά με την ιστορία της Πελοποννήσου κατά τη διάρκεια της Ενετοκρατίας (1686-1715). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η τεράστια συλλογή εγγράφων σχετικά με το ενετικό κτηματολόγιο του Ναυπλίου (Αργολίδα - Πελοπόννησος) που μελετήθηκε από τον Peter Topping με σκοπό τη δημοσίευσή του (Σειρά V). Ο Peter Topping συγκέντρωσε επίσης βιβλιογραφία και μεταγραφές ιστορικών εγγράφων σχετικά με την ιστορία της Βυζαντινής, Φραγκικής, Ενετικής και Οθωμανικής Ελλάδας με σημειώσεις και σχόλια σε φακέλους ανά θέμα. (Αυτό το υλικό οργανώθηκε στις σειρές VI-XIV.) Πληροφορίες για τους Έλληνες, την Ελληνική Εκκλησία και τις Ελληνικές Σπουδές στις Η.Π.Α. περιλαμβάνονται στη Σειρά XVI.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Το αρχείο έχει οργανωθεί σε δεκαοκτώ σειρές. Η Σειρά Ι περιλαμβάνει αλληλογραφία με αλφαβητική και χρονολογική διάταξη σύμφωνα με την αρχική ταξινόμηση του Peter Topping. Η αλληλογραφία μπορεί να βρεθεί σε άλλες σειρές, σύμφωνα με την αρχική διάταξη από τον δημιουργό ανά θέμα.

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

  • Αγγλικά

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Το αρχείο είναι διαθέσιμο στην έρευνα με μερικούς περιορισμούς.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πεδίο Πρόσκτησης