Εποικισμός - Μακεδονία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Εποικισμός - Μακεδονία

Αντίστοιχοι όροι

Εποικισμός - Μακεδονία

Σχετικοί όροι

Εποικισμός - Μακεδονία

1 Αρχειακή περιγραφή results for Εποικισμός - Μακεδονία

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Κωνσταντίνου Δ. Καραβίδα

  • GR-ASCSA GR GL KDK 086
  • Αρχείο

Το αρχείο αποτελείται από μελέτες, εκθέσεις, υπομνήματα, χειρόγραφα και δακτυλόγραφα, χειρόγραφες σημειώσεις για θέματα επιστημονικά και ποικίλου ενδιαφέροντος, αλληλογραφία προσωπική και επαγγελματική, έντυπα και αποκόμματα.

Καραβίδας, Κωνσταντίνος