Επτάνησα - Ένωση με την Ελλάδα, 1864

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Επτάνησα - Ένωση με την Ελλάδα, 1864

Αντίστοιχοι όροι

Επτάνησα - Ένωση με την Ελλάδα, 1864

Σχετικοί όροι

Επτάνησα - Ένωση με την Ελλάδα, 1864

5 Αρχειακή περιγραφή results for Επτάνησα - Ένωση με την Ελλάδα, 1864

5 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

"Έκθεσις της ενδίκου καταστάσεως της εν Κερκύρα εγγείου ιδιοκτησίας" (Χφ9)

 • GRGSA-CA- MAN001.07
 • Αρχείο

"Έκθεσις της ενδίκου καταστάσεως της εν Κερκύρα εγγείου ιδιοκτησίας". Ανυπόγραφη επίσημη έκθεση σχετικά με το γαιοκτησιακό σύστημα της Κέρκυρας και το καθεστώς φορολογίας της γης, με προτάσεις για παρεμβάσεις μεταρρυθμιστικού χαρακτήρα.

Σύμμεικτα (1863)

 • Αρ.Εισ. 65
 • Αρχείο
 • 1863

Έγγραφο 1

1863, Σεπτεμβρίου 23

Ψήφισμα της Βουλής της Επτανήσου για την ένωση των Ιονίων νήσων με την Ελλάδα. Ακολουθούν οι υπογραφές των Βουλευτών.

Έγγραφο 2

Όμοιο με το προηγούμενο.

Σύμμεικτα (1863)

 • Αρ.Εισ. 283
 • Αρχείο
 • 1863

1863, Σεπτεμβρίου 23
Ψήφισμα της Βουλής της Επτανήσου (Κέρκυρα).

Σύμμεικτα (1863, 1907)

 • Αρ.Εισ. 463
 • Αρχείο
 • 1863, 1907

α) 1907, Δεκεμβρίου 19: Επιστολή του Δημητρίου Σούτσου (Αθήνα) προς τον Δημήτριο Kαμπούρογλου.
Του στέλνει ως αναμνηστικό δώρο το «ψήφισμα της Βουλής της Επτανήσου», που είχε στην κατοχή του.
β) 1863, Σεπτεμβρίου 23: Ψήφισμα της Βουλής της Επτανήσου για την ένωση των νησιών με την Ελλάδα. Ακολουθούν οι υπογραφές 37 βουλευτών. Στο οπισθόφυλλο: Donné à mon ami Georges Typaldo (fils) F. Lenormant. Athènes 11/63 Septembre 1863.