Αίγειρος (Ροδόπη) - Πληθυσμός

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αίγειρος (Ροδόπη) - Πληθυσμός

Αντίστοιχοι όροι

Αίγειρος (Ροδόπη) - Πληθυσμός

Σχετικοί όροι

Αίγειρος (Ροδόπη) - Πληθυσμός

1 Αρχειακή περιγραφή results for Αίγειρος (Ροδόπη) - Πληθυσμός

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Κοινότητας Αιγείρου

  • GRGSA-ROD MUN006.01
  • Αρχείο
  • 1950-1983

Πληθυσμιακά στοιχεία της κοινότητας.

Δήμος Κομοτηνής, Κοινότητα Αιγείρου