Αγροφυλακή - Υπάλληλοι

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Αγροφυλακή - Υπάλληλοι

Equivalent terms

Αγροφυλακή - Υπάλληλοι

Σχετικοί όροι

Αγροφυλακή - Υπάλληλοι

6 Αρχειακή περιγραφή results for Αγροφυλακή - Υπάλληλοι

6 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Αγρονομείου Νιγρίτας

 • GRGSA-SER ADM128.01
 • Αρχείο
 • 1938

Φάκελοι αγροφυλάκων και υπηρεσιακή αλληλογραφία, βιβλία πράξεων, οικονομικής φύσεως, διαχειρίσεως και βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας.

Αγρονομείο Νιγρίτας Ν. Σερρών

Αρχείο Αγροφυλακής Γρεβενών

 • ADM015.01
 • Αρχείο
 • 1950-1968

Κανονισμός Υπηρεσιών Αγροφυλακής του καθεστώτος της 21ης Απριλίου 1967, Βιβλίο Μητρώου Δυνάμεων οργάνων Αγροφυλακής - Αγρονομικών οργάνων.

Αγροφυλακή Γρεβενών

Αρχείο Αγροφυλακής Ηρακλείου

 • GRGSA-IAK ADM042.01
 • Αρχείο
 • 1942 - 1964

Αγρονομεία Ηρακλείου και Πύργου: διάφορα έγγραφα. Αγρονομεία Αρακαλοχωρίου: εγκύκλιοι, κανονιστικές διατάξεις, συμβούλια αγροφυλακής, οργάνωση υπηρεσίας, εκπαίδευση οργάνων, οδηγίες, έπαινοι, ημερολόγια - εκθέσεις, αρδευτικά, διορισμοί υδρονομέων

Αγροφυλακή Ηρακλείου

Αρχείο Αγροφυλακής Κοντοβάζαινας

 • Αρχείο
 • 1913 - 1985

Μισθολογικά μητρώα υπαλλήλων Αγρονομείου, Ερανικοί κατάλογοι, Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Βιβλία Δικάσιμων, Βιβλία μηνύσεων, Βιβλία αγροτικών αδικημάτων, Ημερολόγια περιοδειών Αγρονόμου, Προσωπικοί φάκελοι Αγροφυλάκων, Παράπονα πολιτών κατά υπαλλήλων και Οργάνων, Προσωπικοί φάκελοι διορισμού των υδρονομέων, Βιβλία συμβάντων των αγροφυλάκων, Στρεμματικοί κατάλογοι των κοινοτήτων, Σύλληψις και εκπλειστηρίασις ζώων, Βεβαιώσεις Ο.Γ.Α., Ονομαστική κατάσταση των αγροτών της περιφέρειας του Αγρονομείου Ελευσίνας, Έγγραφα που αφορούν τον ιματισμό, οπλισμό, τα Συμβούλια Αγροφυλακής, Θέματα προσωπικού αγροφυλακής κ.ά.

Αγροφυλακή Κοντοβάζαινας (Αρκαδία)

Αρχείο Κοινότητας Πέρνης

 • GR GRGSA-KAV RLA. 76
 • Αρχείο
 • 1933-1998

Βιβλία πρακτικών και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, δημοτολόγια, βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, μητρώα αρρένων, βιβλίο παραπόνων κατά Αγροφυλάκων, μητρώο τροφοδοτούμενων προσχολικών συσσιτίων, φάκελος ανέγερσης κοινοτικού καταστήματος, φάκελος κτηματολογίου.

Δήμος Νέστου

Αρχείο Ταμείου Πρόνοιας Υπαλλήλων Αγροφυλακής

 • GRGSA-CSA- ADM353.01
 • Αρχείο
 • 1920-1990

Το αρχείο περιέχει ατομικούς φακέλους υπαλλήλων, μητρώα ασφαλισμένων, βιβλία εσόδων, ημερολόγια χρηματικών ενταλμάτων κ.ά. Επίσης, περιέχονται έντυπα από τη βιβλιοθήκη του Ταμείου.

Ταμείο Πρόνοιας Υπαλλήλων Αγροφυλακής