Αγροφυλακή - Υπάλληλοι

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αγροφυλακή - Υπάλληλοι

Αντίστοιχοι όροι

Αγροφυλακή - Υπάλληλοι

Σχετικοί όροι

Αγροφυλακή - Υπάλληλοι

1 Αρχειακή περιγραφή results for Αγροφυλακή - Υπάλληλοι

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Ταμείου Πρόνοιας Υπαλλήλων Αγροφυλακής

  • GRGSA-CA- ADM353.01
  • Αρχείο
  • 1920-1990

Το αρχείο περιέχει ατομικούς φακέλους υπαλλήλων, μητρώα ασφαλισμένων, βιβλία εσόδων, ημερολόγια χρηματικών ενταλμάτων κ.ά. Επίσης, περιέχονται έντυπα από τη βιβλιοθήκη του Ταμείου.

Ταμείο Πρόνοιας Υπαλλήλων Αγροφυλακής