Αεροπορία, Πολιτική - Συμβάντα

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Αεροπορία, Πολιτική - Συμβάντα

Equivalent terms

Αεροπορία, Πολιτική - Συμβάντα

Σχετικοί όροι

Αεροπορία, Πολιτική - Συμβάντα

2 Αρχειακή περιγραφή results for Αεροπορία, Πολιτική - Συμβάντα

2 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Τμήματος Διερεύνησης και Ανάλυσης Συμβάντων Εναέριας Κυκλοφορίας (Ε) και της Γραμματείας της Διεύθυνσης Κέντρων Έλεγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας (ΚΕΠΑΘΜ/Α1)

  • GRGSA-CA- ADM304.01
  • Αρχείο
  • 1979-2014

Το αρχειακό υλικό του Τμήματος Διερεύνησης και Ανάλυσης Συμβάντων Εναέριας Κυκλοφορίας αποτελείται κυρίως από φακέλους συμβάντων εναέριας κυκλοφορίας (διερευνηθέντων και μη διερευνηθέντων), συμβάντων air incidents, έκτακτων συμβάντων, συμβάντων διοικητικών-εμπιστευτικών, φακέλους εισερχομένων κ.λπ. Οι περισσότεροι φάκελοι περιέχουν απομαγνητοφωνήσεις των συνομιλιών των πιλότων με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα που προέκυψαν κατά τη διαδικασία καταγραφής, ανάλυσης και διερεύνησης διαφόρων συμβάντων.

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Διεύθυνση Κέντρων Έλεγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας (ΚΕΠΑΘΜ/Α1) , Τμήμα Διερεύνησης και Ανάλυσης Συμβάντων Εναέριας Κυκλοφορίας (Ε)

Αρχείο Τμήματος Επιχειρησιακής Λειτουργίας Πύργου Ελέγχου Αερολιμένα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)

  • GRGSA-CA- ADM181.02
  • Αρχείο
  • 2004-2011

Δελτία συμβάντων προσέγγισης Αθηνών (approach).

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Διεύθυνση Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας Τερματικής Περιοχής Αθηνών και Πύργου Ελέγχου Αερολιμένα Αθηνών "ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ", Τμήμα Επιχειρησιακής Λειτουργίας Προσέγγισης Αθηνών