Αεροπορία, Πολιτική - Εκπαίδευση

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Αεροπορία, Πολιτική - Εκπαίδευση

Equivalent terms

Αεροπορία, Πολιτική - Εκπαίδευση

Σχετικοί όροι

Αεροπορία, Πολιτική - Εκπαίδευση

1 Αρχειακή περιγραφή results for Αεροπορία, Πολιτική - Εκπαίδευση

1 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Κέντρου Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων και Εφαρμογών (ΚΗΕΕ) της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

  • GRGSA-CA- ADM158.01
  • Αρχείο
  • 1984-1988

Ένας φάκελος με επιλογή εγγράφων (εξερχόμενη εισερχόμενη αλληλογραφία) από τη δραστηριότητα του ΚΗΕΕ.
Φάκελος 1 Κέντρο Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων και Εφαρμογών
Υποφ. 1.1 Μηνιαία δελτία προβλημάτων - θεμάτων ΚΗΕΕ (1984, 1987)
Υποφ. 1.2 Κεντρικός Αερολιμένας Αθηνών (1988)
Μηνιαία περιοδικά δελτία υπηρεσιακών προβλημάτων – θεμάτων ΚΑΑ.
Υποφ. 1.3 Εκθέσεις επιθεωρήσεων κρατικών αερολιμένων (1984)
Εκθέσεις επιθεωρήσεων Κρατικών Αερολιμένων Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ), Ρόδου (ΚΑΡ), Πρέβεζας (ΚΑΠΡ).
Υποφ. 1.4 Γραφείο Αεροπορικών Ατυχημάτων (1984)
Ορισμός διερευνητών αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων.
Υποφ. 1.5 Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας (ΣΠΟΑ) (1988)
Προγράμματα μαθημάτων ΣΠΟΑ, επιμόρφωσης υπαλλήλων και στελεχών ΥΠΑ, πρακτική και θεωρητική εκπαίδευση σε θέματα αρμοδιότητας ΚΗΕΕ.
Υποφ. 1.6 Κεντρική Βιβλιοθήκη
Ένα έντυπο-φόρμα παραγγελίας υλικού για τη Βιβλιοθήκη

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Κέντρο Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων και Εφαρμογών (ΚΗΕΕ)