Άτομα με ειδικές ανάγκες

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Άτομα με ειδικές ανάγκες

Equivalent terms

Άτομα με ειδικές ανάγκες

Σχετικοί όροι

Άτομα με ειδικές ανάγκες

2 Αρχειακή περιγραφή results for Άτομα με ειδικές ανάγκες

2 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας Μεσσηνίας

  • GR GRGSA-MES ADM008.01
  • Αρχείο
  • 1975-1990

Αποδείξεις εράνων, πιστοποιητικά απορίας, καταστάσεις οικονομικής ενίσχυσης λόγω σεισμών, διακοπή ορφανικών επιδομάτων, δελτία διακίνησης ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας Ν. Μεσσηνίας

Αρχείο ΟΑΕΔ / Κ.Π.Α. Βόλου

  • GR GRGSA-MAG ADM41.5
  • Αρχείο
  • [1984-2000]

Φάκελοι:
Προγραμμάτων Νέων Θέσεων Εργασίας (ΝΘΕ), Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΝΕΕ), ΝΘΕ και ΝΕΕ ΑΜΕΑ, παλιννοστούντων, ειδικών κοινωνικών ομάδων (αποφυλακισθέντων κ.ά.).

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης Βόλου