Άτομα με ειδικές ανάγκες

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Άτομα με ειδικές ανάγκες

Αντίστοιχοι όροι

Άτομα με ειδικές ανάγκες

Σχετικοί όροι

Άτομα με ειδικές ανάγκες

1 Αρχειακή περιγραφή results for Άτομα με ειδικές ανάγκες

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας Μεσσηνίας

  • GR GRGSA-MES ADM008.01
  • Αρχείο
  • 1975-1990

Αποδείξεις εράνων, πιστοποιητικά απορίας, καταστάσεις οικονομικής ενίσχυσης λόγω σεισμών, διακοπή ορφανικών επιδομάτων, δελτία διακίνησης ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας Ν. Μεσσηνίας