Άτομα με ειδικές ανάγκες

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Άτομα με ειδικές ανάγκες

Equivalent terms

Άτομα με ειδικές ανάγκες

Σχετικοί όροι

Άτομα με ειδικές ανάγκες

3 Αρχειακή περιγραφή results for Άτομα με ειδικές ανάγκες

3 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας Μεσσηνίας

  • GRGSA-MES ADM008.01
  • Αρχείο
  • 1975-1990

Αποδείξεις εράνων, πιστοποιητικά απορίας, καταστάσεις οικονομικής ενίσχυσης λόγω σεισμών, διακοπή ορφανικών επιδομάτων, δελτία διακίνησης ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας Ν. Μεσσηνίας

Αρχείο Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Κιλκίς

  • GRGSA-KIL ADM. 29.1
  • Αρχείο
  • 1992-2014

Δραστηριότητες ΚΕΔΔΥ, Νομοθεσία/Νομολογία, Επιμόρφωσεις, προσκλήσεις, σεμινάρια, συναντήσεις, οργανώσεις, σωματεία, σύλλογοι ΑΜΕΑ, ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία ΚΕΔΔΥ

Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών Κιλκίς

Αρχείο ΟΑΕΔ / Κ.Π.Α. Βόλου

  • GR GRGSA-MAG ADM41.5
  • Αρχείο
  • [1984-2000]

Φάκελοι:
Προγραμμάτων Νέων Θέσεων Εργασίας (ΝΘΕ), Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΝΕΕ), ΝΘΕ και ΝΕΕ ΑΜΕΑ, παλιννοστούντων, ειδικών κοινωνικών ομάδων (αποφυλακισθέντων κ.ά.).

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης Βόλου