Αεροδρόμια - Περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Αεροδρόμια - Περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Equivalent terms

Αεροδρόμια - Περιβαλλοντικές επιπτώσεις

  • UF Αερολιμένες - Περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Σχετικοί όροι

Αεροδρόμια - Περιβαλλοντικές επιπτώσεις

1 Αρχειακή περιγραφή results for Αεροδρόμια - Περιβαλλοντικές επιπτώσεις

1 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

  • GRGSA-CA- ADM298.01
  • Αρχείο
  • 1993 - 2011

Το αρχειακό υλικό περιλαμβάνει κυρίως φακέλους περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορούν διάφορους αερολιμένες της χώρας. Επιπλέον περιλαμβάνονται και 8 βιβλία πρωτοκόλλου (1993-2010).

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Γενική Διεύθυνση Αερομεταφορών, Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος