Άνεργοι - Γρεβενά

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Άνεργοι - Γρεβενά

Equivalent terms

Άνεργοι - Γρεβενά

Σχετικοί όροι

Άνεργοι - Γρεβενά

5 Αρχειακή περιγραφή results for Άνεργοι - Γρεβενά

5 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Ο.Α.Ε.Δ. - Κ.Π.Α. 2 Γρεβενών

  • ADM003.04
  • Αρχείο
  • 2008-2012

Ειδικά εποχικά βοηθήματα, Ε.Σ.Π.Α..

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Γρεβενών

Αρχείο Ο.Α.Ε.Δ. Γρεβενών

  • ADM003.02
  • Αρχείο
  • 1984-2009

Φάκελοι επιδόματος ανεργίας, φάκελοι εφέδρων, αυτοαποσχόληση, καταγγελίες συμβάσεων, προσλήψεις κ.ά..

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Γρεβενών

Αρχείο Ο.Α.Ε.Δ. Γρεβενών

  • ADM003.01
  • Αρχείο
  • 1997-1999

Φάκελοι επιδοτούμενων ανέργων.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Γρεβενών