Αγρονομία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Αγρονομία

Equivalent terms

Αγρονομία

Σχετικοί όροι

Αγρονομία

36 Αρχειακή περιγραφή results for Αγρονομία

36 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Α΄ Αγρονομείου Θεσσαλονίκης

 • GRGSA-IAM- ADM018
 • Αρχείο
 • 1962 - 1982

Στατιστικοί πίνακες αγροτικών αδικημάτων, ετήσιοι πίνακες δικαστικής κίνησης, εκθέσεις επιθεωρήσεων, δημόσια ασφάλεια, γεωργικές και δασικές υπηρεσίες.

Αγροφυλακή, Αγρονομείο Θεσσαλονίκης Α΄

Αρχείο Αγρονομείου Έδεσσας

 • GRGSA-IAM- ADM087
 • Αρχείο
 • 1965 - 1974

Εκθέσεις πεπραγμένων, εκθέσεις Επιθεωρητών και Διοικητών Αγροφυλακής, στατιστικά στοιχεία, δημόσια ασφάλεια.

Αγροφυλακή, Αγρονομείο Έδεσσας

Αρχείο Αγρονομείου Αλεξανδρούπολης

 • GRGSA-IAM- ADM027
 • Αρχείο
 • 1976 - 1982

Αγρονομικές διατάξεις, ημερολόγια περιοδειών αγρονόμων, εκθέσεις επιθεωρητών, στατιστικοί πίνακες αδικημάτων, δενδροφυτεύσεις, υπαλληλικά θέματα.

Αγροφυλακή, Αγρονομείο Αλεξ/πολης

Αρχείο Αγρονομείου Αλμωπίας

 • GRGSA-IAM- ADM089
 • Αρχείο
 • 1965 - 1974

Εκθέσεις πεπραγμένων, εκθέσεις Επιθεωρητών και Διοικητών Αγροφυλακής, στατιστικά στοιχεία, δημόσια ασφάλεια.

Αγροφυλακή, Αγρονομείο Αλμωπίας

Αρχείο Αγρονομείου Αρεόπολης

 • GRGSA-LAK ADM029.01
 • Αρχείο
 • 1932 - 1990

Το αρχείο περιλαμβάνει τις εξής σειρές:

Σειρά «Αλληλογραφία»: έγγραφα εμπιστευτικής αλληλογραφίας, εγκύκλιοι - διαταγές Νομαρχίας.
Σειρά «Αγρονομικά Συμβούλια»: Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων, έγγραφα περί συγκρότησης των συμβουλίων.
Σειρά «Ύδρευση και Άρδευση»: κανονισμοί αρδεύσεως, αποφάσεις αρδεύσεων
Σειρά «Δέντρα – Ζώα»: εμβολιασμοί άγριων δέντρων, δεντροφυτεύσεις, βίαιες αποβολές ποιμνίων στη γεωργική ζώνη, άδειες κοινοτικών συμβουλίων για εισαγωγή ποιμνίων, θανατωθέντα ζώα και πτηνά, εκπλειστηριάσεις, συλλήψεις και αποδόσεις ζώων.
Σειρά «Οικονομικά»: ερανικοί και στρεμματικοί κατάλογοι Άνω Καρέα, Άνω Μπουλαριών, Αρεόπολης, Γέρμας, Γερολιμένα, Δρύαλου, Καρέα, Κελεφάς, Κοίτας, Κότρωνα, Κούνου, Κρυονερίου, Μίνας, Νέου Οιτύλου, Οιτύλου και Πύργου Διρού.
Βεβαιώσεις για χορήγηση σύνταξης από Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων [Ο.Γ.Α.] Αλίκων, Αρεόπολης, Βάθειας, Βαχού, Γέρμας, Γερολιμένα, Δροσοπηγής, Δρύαλου, Δρυμού, Καρέας, Κελεφάς, Κοκκάλας, Κότρωνα, Κούνου, Κοίτας, Κρυονερίου, Μίνας, Νέου Οιτύλου, Μπουλαριών, Νυφιού, Πυρρίχου, Οιτύλου, Πύργου Διρού και Τσικαλιών, αναλυτικές καταστάσεις ενταλθέντων και πληρωθέντων εξόδων, μπλοκ καταστάσεων πληρωμής πάγιων δαπανών, έγγραφα αποδοχών οργάνων, βιβλία περί φορολογίας, αγροτικής ασφάλειας και ασφαλιστικών εισφορών αγροτών.
Σειρά «Νομοθεσία και Δικαστικά»: βιβλία δικαστικών αποφάσεων, μηνύσεις, δικογραφίες, διαβιβάσεις πρωτοεισάκτων και αναβλητικών αποφάσεων, οδηγίες επί δικαστικών θεμάτων, επιδόσεις δικογράφων Αρεόπολης, βιβλία νομοθεσίας Αγροφυλακής και αγρονομικών διατάξεων κοινοτικών συμβουλίων.
Σειρά «Γραφείο Αγρονομείου»: βιβλία και έγγραφα υλικού, βιβλία επίπλων και σκευών, βιβλία ειδών οπλισμού – εξαρτύσεως - ιματισμού - υποδήσεως, έγγραφα ενοικιάσεως κτηρίων, πρωτόκολλα παράδοσης και παραλαβής.
Σειρά «Αγρονόμοι»: βιβλία και ημερολόγια περιοδειών αγρονόμων.
Σειρά «Προσωπικό Αγρονομείου»: βιβλία υπαλληλικού προσωπικού, παρουσίας προσωπικού, δυνάμεως Οργάνων, ποινών και αδειών Οργάνων, μητρώα δυνάμεως Αγρονομείων, ατομικοί φάκελοι Οργάνων και μισθολόγια, έγγραφα περί αδειών προσωπικού, προκηρύξεων θέσεων και αποφάσεων σύστασης θέσεων, περί νοσηλείας οργάνων, δάνειων, εκπαίδευσης και επαίνων, βιβλία με καταστάσεις αρχαιότητος υπαλλήλων, βιβλία σωματειακής οργάνωσης υπαλλήλων και επετηρίδες προσωπικού.
Σειρά «Γενικά Βιβλία»: βιβλίο περί ιστορίας της Αγροφυλακής ("Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗ. Η ιστορία της (1913 – 1963), η οργάνωσή της, τα προβλήματά της")

Αγρονομείο Αρεόπολης

Αρχείο Αγρονομείου Βασιλικών

 • GRGSA-IAM- ADM016
 • Αρχείο
 • 1965 - 1982

Εκθέσεις επιθεωρήσεων, δημόσια ασφάλεια, γεωργικές και δασικές υπηρεσίες, πίνακες δικαστικής κινήσεως, στατιστικές αγροτικών αδικημάτων.

Αγροφυλακή, Αγρονομείο Βασιλικών

Αρχείο Αγρονομείου Γιαννιτσών

 • GRGSA-IAM- ADM088
 • Αρχείο
 • 1965 - 1974

Εκθέσεις πεπραγμένων, εκθέσεις Επιθεωρητών και Διοικητών Αγροφυλακής, στατιστικά στοιχεία, δημόσια ασφάλεια.

Αγροφυλακή, Αγρονομείο Γιαννιτσών

Αρχείο Αγρονομείου Δράμας

 • GRGSA-IAM- ADM026
 • Αρχείο
 • 1979 - 1982

Πίνακες δυνάμεως οργάνων και υπαλλήλων, ημερολόγια περιοδειών, στατιστικοί πίνακες αγροτικών αδικημάτων, εκθέσεις επιθεωρήσεων, δημόσια ασφάλεια.

Αγροφυλακή, Αγρονομείο Δράμας

Αρχείο Αγρονομείου Θάσου

 • GRGSA-IAM- ADM021
 • Αρχείο
 • 1979 - 1983

1 φάκελος με πίνακες αγροτικών αδικημάτων, δικαστικής κίνησης, εκθέσεις επιθεωρήσεων.

Αγροφυλακή, Αγρονομείο Θάσου

Αρχείο Αγρονομείου Λαγκαδά

 • GRGSA-IAM- ADM013
 • Αρχείο
 • 1938 - 1982

Πρωτόκολλα, Βιβλία Πρακτικών, εκθέσεις επιθεωρητού, δικαστικά, Πίνακες κινήσεως, στατιστικά στοιχεία, αλληλογραφία κ.ά.

Αγροφυλακή, Αγρονομείο Λαγκαδά

Αρχείο Αγρονομείου Παγγαίου

 • GRGSA-IAM- ADM327
 • Αρχείο
 • 1969 - 1983

Έγγραφα σχετικά με αγρονομικές διατάξεις εκθέσεις επιθεωρήσεων, δικαστικά, περί καθορισμού γεωργικής ζώνης και πίνακες κινήσεως αγροτικών αδικημάτων.

Αγροφυλακή Ν. Καβάλας, Αγρονομείο Παγγαίου

Αρχείο Αγρονομείου Ποροΐων Σερρών

 • GRGSA-SER ADM107.01
 • Αρχείο
 • 1942 - 1983

Βιβλία-πρωτοκόλλου αλληλογραφίας (1945-1961), διεκπεραιώσεως αλληλογραφίας (1955-1961), μηνύσεων (1950-1967), δικασίμων (1946-1964), μητρώο καταδικαζομένων (1951-1966), ποινικού μητρώου (1945-1950), ανακοπών (1945-1955), ερήμην αποφάσεων προς ενέργειαν (1945-1955), αποφάσεων αποζημιώσεων (1945-1955), εκτελέσεως τελεσιδίκων αποφάσεων (1945-1955), υπαλληλικού προσωπικού (1945-1964), εγκυκλίων διαταγών (1945-1950), θεωρήσεων φύλλων πορείας (1957-1960), αντιμισθίας οργάνων (1945-1947), ενοικιαζομένων αγρών (1951-1952), περιοδειών αγροφυλάκων (1960-1962), περιοδειών αγρονόμου(1945-1964), περιοδειών αρχιφύλακος (1958-1960), πρακτικών και αποφάσεων αγρονομικού συμβουλίου (1945-1957), διαχειρίσεως και συλλήπτρων (1956-1957), βιβλιαρίων συμβάντων αγροφυλάκων (1982-83), εκπαιδεύσεως οργάνων (1945-1956). Φάκελοι φορολογικών καταλόγων (1947), παραπόνων πολιτών κατά οργάνων (1958), παρατηρήσεων- οδηγιών(1958), μηνύσεων (1958), υδρονομέων διαφόρων Κοινοτήτων (1942-1966), στατιστικών πινάκων (1958), πειθαρχικών διώξεων (1966-1979), στοιχείων παραληφθέντων ζώων-αναζητήσεως απολεσθέντων ζώων (1969), εμβολιασμών αγρίων δένδρων, δενδροφυτεύσεων (1965-1966), κοινής αλληλογραφίας (1958), εγκυκλίων διαταγών Νομάρχη (1953-1957).

Αγροφυλακή, Αγρονομείο Ποροΐων Σερρών

Αρχείο Αγρονομείου Ροδολίβους

 • GRGSA-SER ADM069.01
 • Αρχείο
 • 1945 - 1985

Υπηρεσιακή αλληλογραφία, κατάλογοι εισφορών υπέρ Αγροφυλακής, βιβλία δικασίμων, μηνύσεων, πρακτικά και αποφάσεις, πειθαρχικές ποινές.

Αγροφυλακή, Αγρονομείο Ροδολίβους Σερρών

Αρχείο Αγρονομείου Σαμοθράκης

 • GRGSA-IAM- ADM030
 • Αρχείο
 • 1979 - 1982

Στατιστικοί πίνακες αγροτικών αδικημάτων, ετήσιοι πίνακες δικαστικής κίνησης, εκθέσεις επιθεωρήσεων, ημερολόγια περιοδειών αγρονόμων, δημόσια ασφάλεια, γεωργικές και δασικές υπηρεσίες, υπαλληλικά.

Αγροφυλακή, Αγρονομείο Σαμοθράκης

Αρχείο Αγρονομείου Σαππών Ροδόπης

 • GRGSA-IAM- ADM113
 • Αρχείο
 • 1945 - 1982

Πρακτικά και αποφάσεις Αγρονομικού Συμβουλίου, πίνακες δυνάμεως οργάνων Αγρονομείων, πίνακες δραστηριότητας της υπηρεσίας, ημερολόγια περιοδειών αγρονόμων, εκθέσεις επιθεωρήσεων, δημόσια ασφάλεια, γεωργικές και δασικές υπηρεσίες.

Αγροφυλακή, Αγρονομείο Σαππών (Ροδόπης)

Αρχείο Αγρονομείου Σιντικής

 • GRGSA-IAM- ADM025
 • Αρχείο
 • 1980 - 1982

Υπαλληλικά θέματα, γεωργικές και δασικές υπηρεσίες, δενδροφυτεύσεις και εμβολιασμοί δένδρων.

Αγροφυλακή, Αγρονομείο Σιντικής

Αρχείο Αγρονομείου Σοχού

 • GRGSA-IAM- ADM024
 • Αρχείο
 • 1965 - 1982

Στατιστικοί πίνακες αγροτικών αδικημάτων, ετήσιοι πίνακες δικαστικής κίνησης, εκθέσεις επιθεωρήσεων, δημόσια ασφάλεια, γεωργικές και δασικές υπηρεσίες.

Αγροφυλακή, Αγρονομείο Σοχού

Αρχείο Αγρονομείου Σπάρτης

 • GRGSA-LAK ADM038.01
 • Αρχείο
 • 1925 - 2007

Το Αρχείο διαρθρώνεται σε 8 υποαρχεία (Διοίκησης, Αγρονομείου Σπάρτης Α'-Β,΄Αγρονομείου Σελλασίας, Αγρονομείου Οινούντος, Αγρονομείου Σελλασίας-Οινούντος, Αγρονομείου Επιδαύρου Λιμηράς, Αγρονομείου Φάριδος).

Α. Υποαρχείο Διοίκησης
Περιλαμβάνει τις Σειρές:
Α.1. Σειρά «Αλληλογραφία»: πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία διεκπεραιώσεως εγγράφων, εγκύκλιοι, διαταγές, αιτήματα πολιτών, αλληλογραφία με Νομαρχία Λακωνίας, αλληλογραφία με δασικές υπηρεσίες.
Α.2. Σειρά «Διοικητικό και Εποπτικό Συμβούλιο»: πρακτικά διοίκησης, πράξεις εποπτικού συμβουλίου, βιβλία περιοδειών διοικητή, εκθέσεις επιθεωρητού και διοικητών κατά Αγρονομείο (Διοικήσεως, Σελλασίας, Οινούντος, Καστορείου, Μονεμβασίας, Νεαπόλεως, Γερονθρών, Θεραπνών, Κροκεών, Μελιτίνης, Επιδαύρου Λιμηράς, Οιτύλου, Φάριδος, Σπάρτης).
Α.3. Σειρά «Προσωπικό»: βιβλία Οργάνων, μισθοδοτικές καταστάσεις προσωπικού, ατομικοί φάκελοι προσωπικού, βιβλία ποινών, διορισμοί, απολύσεις, αλληλογραφία περί κοινωνικών φρονημάτων και νομιμοφροσύνης Οργάνων κατά Αγρονομείο (Διοίκηση, Σπάρτης, Γυθείου, Φάριδος, Κροκεών, Μελιτίνης, Οιτύλου, Επιδαύρου Λιμηράς, Μονεμβασίας, Νεαπόλεως, Γερονθρών, Θεραπνών, Σελλασίας, Οινούντος, Καστορείου), νοσήλεια προσωπικού, έπαινοι προσωπικού, δάνεια, εκπαίδευση Οργάνων, κοινοτικοί φύλακες και Συμβούλιο Κοινοτικών Φυλάκων Νομού Λακωνίας, Κοινοτικός Φύλακας σκουπιδότοπου Σπάρτης, εισπράκτορες.
Α.4. Σειρά «Γραφεία Αγρονομείων – Αγροφυλακής»: βιβλία υλικού, βιβλία ειδών αποθηκών, βιβλία οπλισμού – εξαρτήσεως - ιματισμού και υποδήσεως, έγγραφα μισθώσεων κτηρίων, πρωτόκολλα παράδοσης και παραλαβής.
Α.5. Σειρά «Οικονομικά»: βιβλία και έγγραφα λογαριασμών, καθολικά, βιβλία εισπρακτέων εσόδων, βιβλία εισπράξεων, βιβλία πιστοχρεώσεων αγροτικών περιοχών, βιβλία χρηματικών ενταλμάτων, απολογισμοί, ημερολόγια εισπράξεων τραπεζών, αγορανομικές διατάξεις.
Α.6. Σειρά «Ύδρευση και Άρδευση»: Φύλλα Εφημερίδας της Κυβέρνησης [Φ.Ε.Κ.] περί αρδεύσεων, έγγραφα γεωτρήσεων, Φρέαρ - Βρύση Παρορίου, Τοπική Επιτροπή Εγγείων Βελτιώσεων [Τ.Ο.Ε.Β.] Κάτω Μαγούλας, Τοπική Επιτροπή Εγγείων Βελτιώσεων [Τ.Ο.Ε.Β.]Αμυκλών, αποφάσεις περί αρδεύσεων, αποφάσεις δεσμεύσεων υδάτων, κανονισμοί αρδεύσεων, υδρονομείς, υδροχωριστές, επόπτες υδρονομέων.
Α.7. Σειρά «Δικαστικά»: έλεγχοι και πειθαρχικά παράπονα, προσφυγές κατά φορολογικών καταλόγων, κοινοποιήσεις δικογράφων, αλληλογραφία περί τελούμενων αδικημάτων, πειθαρχικά οργάνων (κατά Αγρονομείο : Σπάρτης, Φάριδος, Κροκεών, Μελιτίνης, Γυθείου, Οιτύλου, Καστορείου, Επιδαύρου Λιμηράς, Μονεμβασίας, Νεαπόλεως, Γερονθρών, Θεραπνών, Σελλασίας, Οινούντος), αλληλογραφία εκτελέσεως τελεσίδικων αποφάσεων, πράξεις συμβιβασμού, γνωμοδοτήσεις εισαγγελέα.
Α.8. Σειρά «Περιοδείες Αγρονόμου»: ημερολόγια περιοδειών Αγρονόμων (κατά Αγρονομείο: Μονεμβασίας, Νεαπόλεως, Φάριδος, Γυθείου, Γερονθρών, Θεραπνών, Επιδαύρου Λιμηράς, Κροκεών, Μελιτίνης, Καστορείου, Οιτύλου, Σελλασίας, Οινούντος, Σπάρτης).
Α.9. Σειρά «Δέντρα – Ζώα»: εμβολιασμοί αγρίων δένδρων και δενδροφυτεύσεις, έγγραφα Υπηρεσίας Προλήψεως Μεταδόσεως Μολυσματικών Νόσων, εμβολιασμοί και θανάτωση ζώων, περιστολή αδέσποτων, σύλληψη ζώων, σύλληπτρα, εκπλειστηριασμοί ζώων.
Α.10. Σφραγίδες: Σφραγίδα Συμβουλίου Νομιμοφροσύνης Νομού Λακωνίας

Β. Υποαρχείο Αγρονομείου Σπάρτης Α΄
Περιλαμβάνει τις Σειρές:
Β.1. Σειρά «Αλληλογραφία»: πρωτόκολλα αλληλογραφίας και εμπιστευτικής αλληλογραφίας, βιβλία διεκπεραίωσης αλληλογραφίας, αιτήσεις - παράπονα πολιτών, αλληλογραφία με Συμβούλια Αγροφυλακής, αλληλογραφία με γεωργικές, δασικές και οικονομικές Αρχές.
Β.2. Σειρά «Προσωπικό Αγροφυλακής»: βιβλία και μητρώα Οργάνων, αποφάσεις Συμβουλίου Νομιμοφροσύνης Αγροφυλακής, έγγραφα διορισμών και βιβλία πράξεων ανάληψης υπηρεσίας, μισθολόγια προσωπικού, έγγραφα επιδομάτων και εκπαίδευσης προσωπικού, ιδιωτικοί αγροφύλακες.
Β.3. Σειρά «Αγρονόμοι: ημερολόγια περιοδειών, αποφάσεις αγρονόμων.
Β.4. Σειρά «Γραφείο Αγρονομείου Σπάρτης Α΄»: βιβλία υλικού, βιβλία διαχειρίσεως ειδών οπλισμού – εξαρτύσεως - ιματισμού και υποδήσεως, εκθέσεις επιθεωρήσεων γραφείου.
Β.5. Σειρά «Οικονομικά»: βιβλία καταχωρίσεως εκδιδομένων ενταλμάτων, φορολογικοί κατάλογοι περιοχών Αμυκλών, Αγίου Ιωάννη, Σουστιάνων, Αναβρυτής, Μυστρά, φορολογικοί κατάλογοι εισφοράς κατά στρέμμα περιοχών Μαγούλας, Αγίας Ειρήνης, Πολοβίτσας, Τραπεζοντής, Λογγάστρας, Αγίου Ιωάννη, Αμυκλών, Καλυβίων Σοχάς, Σουστιάνων, Τρύπης, Ποταμιάς, Βασιλικής, Παρορίου, Λευκοχώματος, Σπαρτιάς, Ανωγείων, Ξηροκαμπίου, Παλαιοπαναγιάς, Γοράνων, Καμινιών, Άρνας.
Β.6. Σειρά «Δικαστικά»: βιβλία μηνύσεων, βιβλία αυτεπάγγελτων προανακρίσεων, βιβλία δικασίμων, βιβλία δικαστικών αποφάσεων, βιβλία συμβιβασμών, ποινικά μητρώα αγροτικών αδικημάτων, φάκελοι δικογραφιών, πρακτικά επί δικαστικών αποφάσεων, βιβλία ποινικών αποφάσεων, οδηγίες επί δικαστικών θεμάτων, μηνύσεις σε βαθμό πταίσματος.
Β.7. Σειρά «Ύδρευση και Άρδευση»: ατομικοί φάκελοι υδρονομέων, υδροχωριστών, εποπτών υδρονομέων περιοχών Ποταμιάς, Παλαιοπαναγιάς, Ανωγείων, Δάφνης, Τρύπης, Τοπική Επιτροπή Αρδεύσεων [Τ.Ε.Α.] Ματάλα, Παρορίου, Μυστρά, Καλυβίων Σοχάς, Σπάρτης, Αναβρυτής, Αγίου Ιωάννου, Τοπική Επιτροπή Αρδεύσεων [Τ.Ε.Α.] Μπαμπιώτη, κανονισμοί αρδεύσεως, αποφάσεις αρδεύσεων.
Β.8. Σειρά «Δέντρα – Ζώα»: εμβολιασμοί άγριων δέντρων, δενδροφυτεύσεις, βίαιες αποβολές ποιμνίων στη γεωργική ζώνη, άδειες κοινοτικών συμβουλίων για εισαγωγή ποιμνίων, θανατωθέντα ζώα και πτηνά, συλλήψεις και αποδόσεις ζώων.

Γ. Υποαρχείο Αγρονομείου Σπάρτης Β΄
Περιλαμβάνει τις Σειρές:
Γ.1. Σειρά «Αλληλογραφία»: πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία διεκπεραίωσης αλληλογραφίας, φάκελοι δηλώσεων αγροτικών κτημάτων περιοχών Βασσαρά, Βαρβίτσας, Βρεσθένων, Βαμβακούς, Καρυών, Βουτιάνων, Θεολόγου, Σκούρας, αλληλογραφία με γεωργικές, δασικές και οικονομικές Αρχές.
Γ.2. Σειρά «Προσωπικό Αγρονομείου»: βιβλία και μητρώα Οργάνων, πειθαρχικές ποινές Οργάνων, βιβλία παρουσίας υπαλλήλων, βιβλία ποινών Οργάνων, βιβλία αδειών υπαλλήλων, μισθοδοτικές καταστάσεις υπαλλήλων, ατομικοί φάκελοι πραγματογνωμόνων των περιοχών Αφυσού, Θεολόγου, Καρυών, Βουτιάνων, Σελλασίας, Κονιδίτσας, Βαμβακούς και Σκούρας, έγγραφα μη διορισθέντων αγροφυλάκων περιοχών Αφυσού, Κλαδά, Βουτιάνων, Κονιδίτσας, Καρυών, Βασσαρά, Βρεσθένων, Βαμβακούς και Σελλασίας, μισθολόγια προσωπικού, έγγραφα επιδομάτων και εκπαίδευσης προσωπικού.
Γ.3. Σειρά «Αγρονόμοι»: ημερολόγια περιοδειών, αποφάσεις αγρονόμων.
Γ.4. Σειρά «Γραφείο Αγρονομείου Σπάρτης Β'»: έγγραφα ενοικιάσεως, πρωτόκολλα παράδοσης και παραλαβής, έγγραφα υλικού, βιβλία διαχειρίσεως ειδών οπλισμού – εξαρτύσεως - ιματισμού και υποδήσεως, εκθέσεις επιθεωρητών γραφείου.
Γ.5. Σειρά «Οικονομικά»: φορολογικοί κατάλογοι περιοχών Σκούρας, Κλαδά, Αφυσού και Πλατάνας.
Γ.6. Σειρά «Δικαστικά»: έλεγχοι και πειθαρχικά παράπονα, αλληλογραφία εκτελέσεως τελεσίδικων αποφάσεων, πράξεις συμβιβασμού, γνωμοδοτήσεις εισαγγελέα, βιβλία μηνύσεων, βιβλία πραττομένων αδικημάτων, μητρώα καταδικαζομένων, βιβλία δικασίμων.
Γ.7. Σειρά «Ύδρευση και Άρδευση»: κανονισμοί αρδεύσεως, αποφάσεις αρδεύσεων, ατομικοί φάκελοι υδρονομέων, υδροχωριστών.
Γ.8. Σειρά «Δέντρα – Ζώα»: εμβολιασμοί άγριων δέντρων, δενδροφυτεύσεις, βίαιες αποβολές ποιμνίων στη γεωργική ζώνη, άδειες κοινοτικών συμβουλίων για εισαγωγή ποιμνίων θανατωθέντα ζώα και πτηνά, συλλήψεις και αποδόσεις ζώων.
Γ.9. Σειρά «Αγρονομικά Συμβούλια»: βιβλία Αγρονομικών Συμβουλίων.

Δ. Υποαρχείο Αγρονομείου Σελλασίας
Περιλαμβάνει τις Σειρές:
Δ.1. Σειρά «Αλληλογραφία»: πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία διεκπεραίωσης αλληλογραφίας, βιβλία εγκυκλίων και διαταγών.
Δ.2. Σειρά «Προσωπικό Αγρονομείου»: βιβλία υπαλληλικού προσωπικού.
Δ.3. Σειρά «Αγρονόμοι»: βιβλία περιοδειών αγρονόμων.
Δ.4. Σειρά «Γραφείο Αγρονομείου»: βιβλία υλικού.
Δ.5. Σειρά «Δικαστικά»: βιβλία μηνύσεων, βιβλία πραττομένων αδικημάτων, μητρώα καταδικαζομένων, βιβλία δικασίμων, βιβλία αυτοφώρων, βιβλία δικαστικών αποφάσεων, βιβλία καταχωρίσεων ενστάσεων, βιβλίο ερήμην αποφάσεων, βιβλίο ποινικού μητρώου αγροτικών αδικημάτων, μητρώα καταδικαζομένων Αγρονομείου Σελλασίας, βιβλία εκτελέσεως τελεσίδικων αποφάσεων, βιβλία δικασίμων, βιβλία ποινικών αποληψίμων.
Δ.6. Σειρά «Δέντρα – Ζώα»: βιβλία εκπλειστηριασμάτων αδέσποτων ζώων.
Δ.7. Σειρά «Αγρονομικά Συμβούλια»: βιβλία πρακτικών και αποφάσεων Αγρονομικών Συμβουλίων.

Ε. Υποαρχείο Αγρονομείου Οινούντος
Περιλαμβάνει τις Σειρές:
Ε.1. Σειρά «Αλληλογραφία»: πρωτόκολλα αλληλογραφίας, ευρετήρια εγκυκλίων διαταγών.
Ε.2. Σειρά «Προσωπικό Αγρονομείου»: μητρώα Οργάνων, βιβλία υπαλληλικού προσωπικού.
Ε.3. Σειρά «Αγρονόμοι»: βιβλία περιοδειών αγρονόμων, βιβλία πεπραγμένων αγρονόμων.
Ε.4. Σειρά «Γραφείο Αγρονομείου»: βιβλία υλικού.
Ε.5. Σειρά «Δικαστικά»: βιβλία μηνύσεων, βιβλία αυτοφώρων και προανακρίσεων, βιβλία δικασίμων, βιβλία ανακοπών, βιβλία αναβλητικών – ερήμην – τελεσίδικων αποφάσεων, βιβλία καταχωρίσεως ενστάσεων Ειρηνοδικείου Οινούντος, ποινικά μητρώα, μητρώα καταδικαζομένων.
Ε.6. Σειρά «Αγρονομικά Συμβούλια»: βιβλία πρακτικών και αποφάσεων Αγρονομικών Συμβουλίων.

ΣΤ. Υποαρχείο Αγρονομείου Σελλασίας - Οινούντος
Περιλαμβάνει τις Σειρές:
ΣΤ.1. Σειρά «Αλληλογραφία»: πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία διεκπεραίωσης αλληλογραφίας, βιβλία εγκυκλίων και διαταγών, βιβλίο αγορανομικών διατάξεων, εμπιστευτικά έγγραφα, υπεύθυνες δηλώσεις αγροτικών κτημάτων περιοχών Σελλασίας και Κονιδίτσας.
ΣΤ.2. Σειρά «Προσωπικό Αγρονομείου»: βιβλίο υπαλληλικού προσωπικού, βιβλία δυνάμεως Οργάνων, βιβλία ποινών και αδειών Οργάνων, μητρώο δυνάμεως Αγρονομείων περιοχών Σελλασίας και Οινούντος, ατομικοί φάκελοι αγροφυλάκων των περιοχών Βρεσθένων, Καρυών, Βασσαρά, Βαρβίτσας, Βαμβακούς, Καρυών, Βουτιάνων και Θεολόγου, καταστάσεις μισθοδοσίας.
ΣΤ.3. Σειρά «Αγρονόμοι»: βιβλία περιοδειών αγρονόμων.
ΣΤ.4. Σειρά «Γραφείο Αγρονομείου»: βιβλία και έγγραφα υλικού, βιβλία επίπλων και σκευών, βιβλία ειδών οπλισμού – εξαρτύσεως - ιματισμού - υποδήσεως, έγγραφα ενοικιάσεως κτηρίων, πρωτόκολλα παράδοσης και παραλαβής, εκθέσεις επιθεωρητών γραφείου.
ΣΤ.5. Σειρά «Οικονομικά»: ερανικοί κατάλογοι περιοχών Θεολόγου, Καρυών, Βρεσθένων, Βαμβακούς, Σελλασίας, Κονιδίτσας, Βουτιάνων, Βασσαρά και Βαμβακούς, φάκελοι με αναθεωρήσεις ερανικών καταλόγων, στρεμματικοί και χρηματικοί κατάλογοι των περιοχών Καρυών, Βαμβακούς, Βαρβίτσας, Βουτιάνων, Βρεσθένων, Βασσαρά, Θεολόγου, Σελλασίας και Κονιδίτσας.
ΣΤ.6. Σειρά «Δικαστικά»: βιβλία παραπόνων, βιβλία αυτεπαγγέλτων προανακρίσεων και πειστηρίων, βιβλία δικασίμων, βιβλία ανακοπών λιπομαρτύρων, βιβλία μηνύσεων, βιβλία κατά αγνώστων αγροτικών αδικημάτων, βιβλία καταδικαζομένων, βιβλία στατιστικής συμβιβασμών.
ΣΤ.7. Σειρά «Ύδρευση και Άρδευση»: κανονισμοί αρδεύσεως, αποφάσεις αρδεύσεων,. ατομικοί φάκελοι υδρονομέων, υδροχωριστών.
ΣΤ.8. Σειρά «Δέντρα – Ζώα»: εμβολιασμοί άγριων δέντρων, δεντροφυτεύσεις, βίαιες αποβολές ποιμνίων στη γεωργική ζώνη, άδειες κοινοτικών συμβουλίων για εισαγωγή ποιμνίων, θανατωθέντα ζώα και πτηνά, συλλήψεις και αποδόσεις ζώων.

Ζ. Υπο – Αρχείο Αγρονομείου Επιδαύρου Λιμηράς
Περιλαμβάνει τις Σειρές:
Ζ.1. Σειρά «Αλληλογραφία»: πρωτόκολλο αλληλογραφίας αγροτικού διαμερίσματος Επιδαύρου Λιμηράς.
Ζ.2. Σειρά «Δικαστικά»: αναβλητικές και τελεσίδικες αποφάσεις, οδηγίες επί δικαστικών θεμάτων, μηνιαίοι πίνακες κινήσεως μηνύσεων, ετήσιοι στατιστικοί πίνακες.

Η. Υποαρχείο Αγρονομείου Φάριδος
Περιλαμβάνει τις Σειρές:
Η.1. Σειρά «Αλληλογραφία»: πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία διεκπεραίωσης αλληλογραφίας, βιβλία εγκυκλίων και διαταγών, αλληλογραφία με γεωργικές και δασικές Υπηρεσίες, υπεύθυνες δηλώσεις περί αγροτικών κτημάτων περιοχών Ανωγείων, Παλαιοπαναγιάς, Βασιλικής [Κουρτσούνας], Ποταμιάς, Ξηροκαμπίου, Τραπεζοντής, Γοράνων, Καλυβίων Σοχάς, Καμινίων, Παλαιοχωρίου, Αρκασάδων, Δάφνης, Μούσγας, Πολοβίτσας, Άρνας, Κυδωνιάς, Σπαρτιάς, Κουμουστάς, Τσαουσίου, Σκούρας, Δαφνίου και Λευκοχώματος.
Η.2. Σειρά «Προσωπικό Αγρονομείου»: διορισμοί αγροφυλάκων, έγγραφα μη διορισθέντων αγροφυλάκων στις περιοχές Ξηροκαμπίου και Καμινίων, ατομικοί φάκελοι παραιτηθέντων της υπηρεσίας Οργάνων περιοχής Καμινίων, ατομικοί φάκελοι Οργάνων στις περιοχές Καμίνια, Πολοβίτσα και Ποταμιά.
Η.3. Σειρά «Αγρονόμοι»: βιβλία περιοδειών αγρονόμων, βιβλία πεπραγμένων αγρονόμων.
Η.4. Σειρά «Γραφείο Αγρονομείου»: βιβλία υλικού, βιβλία επίπλων και σκευών, βιβλία ειδών οπλισμού – εξαρτύσεως- ιματισμού – υποδήσεως.
Η.5. Σειρά «Οικονομικά»: αναλυτικοί κατάλογοι ενταλθέντων, ημερολόγια εισπράξεων ειδικού εισπράκτορα, μπλοκ εντολών, μπλοκ πληρωμής ενοικίων και παγίων, έγγραφα οδοιπορικών εξόδων αγροφυλάκων, βιβλία ερανικών εισφορών.
Η.6. Σειρά «Δικαστικά»: βιβλία μηνύσεων, δικασίμων, δικαστικών αποφάσεων, ανακοπών, τελεσίδικων αποφάσεων, βιβλία αυτοφώρων, βιβλία ποινικών αποληψίμων, βιβλία καταδικαζομένων, βιβλία εκπλειστηριασμάτων.
Η.7. Σειρά «Ύδρευση και Άρδευση»: κανονισμοί αρδεύσεως, αποφάσεις αρδεύσεων. ατομικοί φάκελοι υδρονομέων, υδροχωριστών.
Η.8. Σειρά «Δέντρα – Ζώα»: εμβολιασμοί άγριων δέντρων, δενδροφυτεύσεις, βίαιες αποβολές ποιμνίων στη γεωργική ζώνη, άδειες κοινοτικών συμβουλίων για εισαγωγή ποιμνίων, θανατωθέντα ζώα και πτηνά, συλλήψεις και αποδόσεις ζώων.
Η.9. Σειρά «Αγρονομικά Συμβούλια»: βιβλία Αγρονομικών Συμβουλίων

Αγρονομείο Σπάρτης

Αρχείο Αγρονομείου Σταυρούπολης

 • GRGSA-IAM- ADM023
 • Αρχείο
 • 1977 - 1981

Στατιστικοί πίνακες αγροτικών αδικημάτων, ετήσιοι πίνακες δικαστικής κίνησης, εκθέσεις επιθεωρήσεων, δημόσια ασφάλεια, γεωργικές και δασικές υπηρεσίες.

Αγροφυλακή, Αγρονομείο Σταυρούπολης

Αρχείο Αγρονομικού Γραφείου Γερονθρών

 • GRGSA-LAK ADM039.01
 • Αρχείο
 • 1945 - 1992

Το αρχείο περιλαμβάνει τις εξής σειρές:

Σειρά «Αλληλογραφία»: βιβλία διεκπεραιώσεως εγγράφων, βιβλία και ευρετήρια εγκυκλίων και διαταγών, αλληλογραφία με γεωργικές, δασικές αρχές και Νομαρχία.
Σειρά «Προσωπικό Αγρονομείου»: μητρώα οργάνων και αγροφυλάκων Αγρονομικών Γραφείων Γερονθρών και Θεραπνών, βιβλία αδειών οργάνων, βιβλία παρουσίας προσωπικού, μισθολόγια οργάνων, έγγραφα περί επιδομάτων αρωγών, νοσηλειών, προσλήψεων, μετατάξεων, εκπαίδευσης, μετακίνησης και προαγωγής προσωπικού, καταστάσεις απελθόντων υπαλλήλων, ατομικοί φάκελοι προσωπικού.
Σειρά «Αγρονόμοι»: βιβλία πεπραγμένων και λογοδοσίας, ημερολόγια περιοδειών Αγρονόμων Γερονθρών και Θεραπνών, συγκεντρωτικοί πίνακες περιοδειών.
Σειρά «Γραφείο Αγρονομείου»: βιβλία και έγγραφα υλικού, βιβλία ειδών οπλισμού – εξαρτύσεως - ιματισμού – υποδήσεως, εκθέσεις επιθεωρήσεως γραφείου, έγγραφα σχετικά με ενοικιάσεις κτηρίων.
Σειρά «Οικονομικά»: βιβλία εισπράξεων και ερανικών εισφορών, καταστάσεις πληρωμών επί της Υπηρεσίας Παρακαταθηκών, βιβλία Υποεπιτροπής Διανομής Πρόσθετης Μερίδας Τροφίμων σε Απόρους Οικογενειών Στρατευθέντων, βιβλία διατακτικών, βιβλία αγορανομικών διατάξεων, φορολογικοί κατάλογοι και ενστάσεις, αγορανομικές διατάξεις και διατάξεις αγορανομικών συμβουλίων, βιβλία με αριθμό – κώδικα – καθονομασία εξόδων.
Σειρά «Δέντρα – Ζώα»: εμβολιασμοί άγριων δέντρων, δεντροφυτεύσεις, βίαιες αποβολές ποιμνίων στη γεωργική ζώνη, άδειες κοινοτικών συμβουλίων για εισαγωγή ποιμνίων, θανατωθέντα ζώα και πτηνά, εκπλειστηριάσεις, συλλήψεις και αποδόσεις ζώων.
Σειρά «Δικαστικά»: βιβλία μηνύσεων Αγρονομικών Γραφείων Γερονθρών και Θεραπνών, βιβλία αυτοφώρων, βιβλία ποινικών αποληψίμων, βιβλία στατιστικής ενεργουμένων συμβιβασμών, βιβλία παραπόνων, ενστάσεων, εφέσεων και ανακοπών, βιβλία συνεκδικάσεως ανηλίκων και ενηλίκων, δικογραφίες κατά αγνώστων, αλληλογραφία τελεσίδικων αποφάσεων, μητρώα αγροτικών αδικημάτων, πίνακες δικαστικής κίνησης
Σειρά «Αγρονομικά Συμβούλια»: βιβλία αποφάσεων Αγρονομικού Συμβουλίου, έγγραφα συγκρότησης Συμβουλίων.
Σειρά «Ύδρευση και Άρδευση»: κανονισμοί αρδεύσεως, αποφάσεις αρδεύσεων, σχετική αλληλογραφία, έγγραφα σχετικά με την Τοπική Επιτροπή Εγγείων Βελτιώσεων [Τ.Ο.Ε.Β.]
Σειρά «Γεωργικός Πιστωτικός Συνεταιρισμός Γερακίου»: βιβλία – μητρώα μελών – συνεταίρων.

Αγρονομικό Γραφείο Γερονθρών

Αρχείο Αγρονομικού Γραφείου Γυθείου

 • GRGSA-LAK ADM043.01
 • Αρχείο
 • 1937 - 1999

Το αρχείο περιλαμβάνει τις εξής σειρές:

Σειρά «Αλληλογραφία»: πρωτόκολλα αλληλογραφίας και διεκπεραιώσεως εγγράφων, εγκύκλιοι υπουργείων, βιβλία διαταγών Υπουργείου Δημόσιας Τάξεως, εγκύκλιοι και διαταγές Νομάρχη.
Σειρά «Αγρονόμοι»: βιβλία αποφάσεων Αγρονόμου, συγκεντρωτικοί πίνακες και ημερολόγια περιοδειών.
Σειρά «Αγρονομικά Συμβούλια»: βιβλία πρακτικών και αποφάσεων.
Σειρά «Προσωπικό Αγρονομείου»: φάκελοι πραγματογνωμόνων – ιδιωτικών αγροφυλάκων, έγγραφα περί αποδοχών, εκπαίδευσης αποδοχών και αδειών προσωπικού, αποφάσεις συστάσεως θέσεων.
Σειρά «Δικαστικά»: βιβλία μηνύσεων, βιβλία ποινικών απολήψιμων, βιβλία ανακοπών, βιβλία τελεσίδικων αποφάσεων, βιβλία ερήμην αποφάσεων, βιβλία δικασίμων, βιβλία καταδικαζομένων για αγροτικά αδικήματα.
Σειρά «Οικονομικά»: Φορολογικοί κατάλογοι εισφοράς κατά στρέμμα αγροτικών κτημάτων Αγίου Βασιλείου, Αγίου Νικολάου, Αρχοντικού, Γυθείου, Καλυβίων Γυθείου, Καρβελά, Καρυούπολης, Καστανιάς, Κονακίων, Κόκκινων Λουριών, Λυγερέα, Λύμπερδου, Μέλισσας [Μαλτσίνας], Μαραθέας, Μελιτίνης, Νεοχωρίου, Παλαιόβρυσης, Παλοβάς, Παναγίτσας, Προσηλίου, Σελεγουδίου, Σιδηροκάστρου, Σκαμνακίου, Σκουταρίου, Χανίων Κουτουμούς και Χωσιαρίου.
Σειρά «Γραφείο Αγρονομείου»: βιβλία και έγγραφα υλικού, βιβλία επίπλων και σκευών, βιβλία ειδών οπλισμού – εξαρτύσεως, ιματισμού, υποδήσεως, έγγραφα ενοικιάσεως κτηρίων, πρωτόκολλα παράδοσης και παραλαβής.
Σειρά «Δέντρα – Ζώα»: εμβολιασμοί άγριων δέντρων, δενδροφυτεύσεις, βίαιες αποβολές ποιμνίων στη γεωργική ζώνη, άδειες κοινοτικών συμβουλίων για εισαγωγή ποιμνίων, θανατωθέντα ζώα και πτηνά, εκπλειστηριάσεις, συλλήψεις και αποδόσεις ζώων.
Σειρά «Ύδρευση και Άρδευση»: κανονισμοί αρδεύσεως, αποφάσεις αρδεύσεων, σχετική αλληλογραφία, έγγραφα Τοπικής Επιτροπής Εγγείων Βελτιώσεων [Τ.Ο.Ε.Β.].

Αγρονομικό Γραφείο Γυθείου

Αρχείο Αγρονομικού Γραφείου Καστορείου

 • GRGSA-LAK ADM040.01
 • Αρχείο
 • 1978 - 2000

Το αρχείο περιλαμβάνει τις εξής σειρές:

Σειρά «Αλληλογραφία»: φάκελοι εγκυκλίων – διαταγών Νομάρχη και Διοικητή Αγροφυλακής.
Σειρά «Προσωπικό Αγρονομείου»: Έγγραφα περί επιδομάτων αρωγών, νοσηλειών, προσλήψεων, μετατάξεων, εκπαίδευσης, μετακίνησης και προαγωγής προσωπικού, ατομικοί φάκελοι προσωπικού.
Σειρά «Δέντρα – Ζώα»: εμβολιασμοί άγριων δέντρων, δενδροφυτεύσεις, βίαιες αποβολές ποιμνίων στη γεωργική ζώνη, άδειες κοινοτικών συμβουλίων για εισαγωγή ποιμνίων, θανατωθέντα ζώα και πτηνά, εκπλειστηριάσεις, συλλήψεις και αποδόσεις ζώων.
Σειρά «Δικαστικά»:. δικογραφίες, αλληλογραφία τελεσίδικων αποφάσεων, τελούμενα αδικήματα, οδηγίες επί δικαστικών θεμάτων, πίνακες μηνύσεων, στατιστικά μηνύσεων και συμβιβασμοί.
Σειρά «Γραφείο Αγρονομείου»: βιβλία και έγγραφα υλικού, βιβλία ειδών οπλισμού – εξαρτύσεως ιματισμού – υποδήσεως, εκθέσεις επιθεωρήσεως γραφείου.
Σειρά «Ύδρευση και Άρδευση»: κανονισμοί, αλληλογραφία, αποφάσεις περί αρδεύσεων, ατομικοί φάκελοι υδρονομέων.
Σειρά «Αγρονόμοι»: ημερολόγια περιοδειών Αγρονόμων, συγκεντρωτικοί πίνακες περιοδειών.

Αγρονομικό Γραφείο Καστορείου

Αρχείο Αγρονομικού Γραφείου Κροκεών

 • GRGSA-LAK ADM047.01
 • Αρχείο
 • 1932 - 2001

Το αρχείο περιλαμβάνει τις εξής σειρές:

Σειρά «Αλληλογραφία»: πρωτόκολλα αλληλογραφίας και διεκπεραιώσεως εγγράφων, εγκύκλιοι υπουργείων, βιβλία διαταγών Υπουργείου Δημόσιας Τάξεως, εγκύκλιοι και διαταγές Νομάρχη.
Σειρά «Προσωπικό Αγρονομείου»: Έγγραφα περί επιδομάτων αρωγών, νοσηλειών, προσλήψεων, μετατάξεων, εκπαίδευσης, μετακίνησης και προαγωγής προσωπικού, ατομικοί φάκελοι προσωπικού, μητρώα Οργάνων Αγροφυλακής, βιβλία αδειών προσωπικού.
Σειρά «Οικονομικά»: μπλοκ με καταστάσεις πληρωμής παγίων δαπανών Αγρονομικών Γραφείων Κροκεών και Μελιτίνης, στοιχεία παγίων δαπανών.
Σειρά «Γραφείο Αγρονομείου»: βιβλία και έγγραφα υλικού, βιβλία ειδών οπλισμού – εξαρτύσεως ιματισμού – υποδήσεως, εκθέσεις επιθεωρήσεως γραφείου, έγγραφα περί ενοικίου γραφείων.
Σειρά «Αγρονόμοι»: ημερολόγια περιοδειών Αγρονόμων, συγκεντρωτικοί πίνακες περιοδειών, Πρακτικά και αποφάσεις αγρονόμων Φάριδος και Μελιτίνης.
Σειρά «Δικαστικά»:. δικογραφίες, αλληλογραφία τελεσίδικων αποφάσεων, τελούμενα αδικήματα, οδηγίες επί δικαστικών θεμάτων, βιβλία και πίνακες μηνύσεων, στατιστικά μηνύσεων και συμβιβασμοί, βιβλία ποινικών απολήψιμων και εφέσεων.
Σειρά «Δέντρα – Ζώα»: εμβολιασμοί άγριων δέντρων, δενδροφυτεύσεις, βίαιες αποβολές ποιμνίων στη γεωργική ζώνη, άδειες κοινοτικών συμβουλίων για εισαγωγή ποιμνίων, θανατωθέντα ζώα και πτηνά, εκπλειστηριάσεις, συλλήψεις και αποδόσεις ζώων.
Σειρά «Ύδρευση και Άρδευση»: κανονισμοί, αλληλογραφία, αποφάσεις περί αρδεύσεων, ατομικοί φάκελοι υδρονομέων.

Αγρονομικό Γραφείο Κροκεών

Αρχείο Αγρονομικού Γραφείου Μολάων

 • GRGSA-LAK ADM044.01
 • Αρχείο
 • 1964 - 2000

Το αρχείο περιλαμβάνει τις εξής σειρές:

Σειρά «Αλληλογραφία»: φάκελοι εγκυκλίων – διαταγών Νομάρχη και Διοικητή Αγροφυλακής, φάκελοι αγρονομικών διατάξεων, αλληλογραφία με γεωργικές, οικονομικές και δασικές αρχές.
Σειρά «Προσωπικό Αγρονομείου»: έγγραφα περί επιδομάτων αρωγών, νοσηλειών, προσλήψεων, μετατάξεων, εκπαίδευσης, μετακίνησης και προαγωγής προσωπικού, ατομικοί φάκελοι προσωπικού.
Σειρά «Δέντρα – Ζώα»: εμβολιασμοί άγριων δέντρων, δενδροφυτεύσεις, βίαιες αποβολές ποιμνίων στη γεωργική ζώνη, άδειες κοινοτικών συμβουλίων για εισαγωγή ποιμνίων, θανατωθέντα ζώα και πτηνά, εκπλειστηριάσεις, συλλήψεις και αποδόσεις ζώων.
Σειρά «Δικαστικά»: δικογραφίες, αλληλογραφία τελεσίδικων αποφάσεων, πίνακες τελούμενων αδικημάτων, οδηγίες επί δικαστικών θεμάτων, πίνακες μηνύσεων, στατιστικά μηνύσεων και συμβιβασμοί.
Σειρά «Γραφείο Αγρονομείου»: βιβλία και έγγραφα υλικού, βιβλία ειδών οπλισμού – εξαρτύσεως ιματισμού – υποδήσεως, εκθέσεις επιθεωρήσεως γραφείου.
Σειρά «Ύδρευση και Άρδευση»: κανονισμοί, αλληλογραφία, αποφάσεις περί αρδεύσεων, ατομικοί φάκελοι υδρονομέων.
Σειρά «Αγρονόμοι»: ημερολόγια περιοδειών Αγρονόμων, συγκεντρωτικοί πίνακες περιοδειών.

Αγρονομικό Γραφείο Μολάων

Αρχείο Αγρονομικού Τμήματος Ελασσόνας της Διεύθυνσης Αγροφυλακής της Περιφέρειας Θεσσαλίας

 • GRGSA_LAR ADM061.01
 • Αρχείο
 • 1962 - 2008

Το υλικό αποτελείται από διοικητικό αρχείο της υπηρεσίας, συγκεκριμένα βιβλία μηνύσεων και διώξεων, ημερολόγιο περιοδειών, ατομικούς φακέλους προσωπικού και οικονομικά στοιχεία.

Ελληνική Αγροφυλακή, Διεύθυνση Αγροφυλακής Περιφέρειας Θεσσαλίας, Αγρονομικό Τμήμα Ελασσόνας

Αρχείο Αγροφυλακής Ηρακλείου

 • GRGSA-IAK ADM042.01
 • Αρχείο
 • 1942 - 1964

Αγρονομεία Ηρακλείου και Πύργου: διάφορα έγγραφα. Αγρονομεία Αρακαλοχωρίου: εγκύκλιοι, κανονιστικές διατάξεις, συμβούλια αγροφυλακής, οργάνωση υπηρεσίας, εκπαίδευση οργάνων, οδηγίες, έπαινοι, ημερολόγια - εκθέσεις, αρδευτικά, διορισμοί υδρονομέων

Αγροφυλακή Ηρακλείου

Αρχείο Αγροφυλακής Χανίων

 • GRGSA-IAK ADM041.01
 • Αρχείο
 • 1955 - 1964

Υδρονομείς, αρδευτικά, εκθέσεις επιθεωρήσεως, εκθέσεις για αγροτική ασφάλεια

Αγροφυλακή Χανίων

Αρχείο Β΄ Αγρονομείου Θεσσαλονίκης

 • GRGSA-IAM- ADM019
 • Αρχείο
 • 1978 - 1982

Φάκελοι και έγγραφα από τη Δ/κση Αγροφυλακής Ν. Καβάλας: Στατιστικοί πίνακες αγροτικών αδικημάτων, εκθέσεις επιθεωρήσεων, δημόσια ασφάλεια, γεωργικές και δασικές υπηρεσίες.

Αγροφυλακή, Αγρονομείο Θεσσαλονίκης Β΄

Αρχείο Διοίκησης Αγροφυλακής Νομού Δράμας

 • GRGSA-DRA ADM006.01
 • Αρχείο
 • 1929-1991

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Βιβλία Πρακτικών και Αποφάσεων, Βιβλία Μηνύσεων, Βιβλία Δικασίμων, Βιβλία Δικαστικών Αποφάσεων, Βιβλία Ποινικών Αποληψίμων

Διοίκηση Αγροφυλακής Νομού Δράμας

Αρχείο Διοίκησης Αγροφυλακής Νομού Θεσσαλονίκης

 • GRGSA-IAM- ADM014
 • Αρχείο
 • 1946 - 1981

Βιβλία Πρακτικών, Εκθέσεις Πεπραγμένων, Στατιστικοί Πίνακες, Εκθέσεις επιθεωρήσεως Διοικητού, Αλληλογραφία, Διοικητικά έγγραφα.

Αγροφυλακή, Διοίκηση Ν. Θεσσαλονίκης

Αρχείο Διοίκησης Αγροφυλακής Νομού Φλώρινας

 • GRGSA-IAM- ADM015
 • Αρχείο
 • 1981 - 1984

Εκθέσεις επιθεωρήσεων, πίνακες δικαστικής κινήσεως, γεωργικές και δασικές υπηρεσίες, ημερολόγια περιοδειών αγρονόμων.Στατιστικοί πίνακες αγροτικών αδικημάτων, ετήσιοι πίνακες δικαστικής κίνησης, δημόσια ασφάλεια.

Αγροφυλακή, Διοίκηση Ν. Φλώρινας

Αρχείο Πρωτοδικείου Βόλου

 • GRGSA-MAG JUS2.7
 • Αρχείο
 • 1899-1978

Φάκελοι Δικογραφιών και Δικασίμων Ποινικών υποθέσεων (αγροτικών-δασικών πταισμάτων και πλημμελημάτων). Περιλαμβάνονται έγγραφα Ειρηνοδικείων Ν. Μαγνησίας, Αστυνομίας, Αγρονομείων Βόλου, Φερών, Σκοπέλου-Σκιάθου κ.λπ.

Πρωτοδικείο Βόλου