Αγρονομεία - Σέρρες

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αγρονομεία - Σέρρες

Αντίστοιχοι όροι

Αγρονομεία - Σέρρες

Σχετικοί όροι

Αγρονομεία - Σέρρες

1 Αρχειακή περιγραφή results for Αγρονομεία - Σέρρες

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Αγρονομείου Σιντικής

  • ADM025
  • Αρχείο
  • 1980 - 1982

Υπαλληλικά θέματα, γεωργικές και δασικές υπηρεσίες, δενδροφυτεύσεις και εμβολιασμοί δένδρων.

Αγροφυλακή, Αγρονομείο Σιντικής