Αγρονομεία - Σέρρες

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Αγρονομεία - Σέρρες

Equivalent terms

Αγρονομεία - Σέρρες

Σχετικοί όροι

Αγρονομεία - Σέρρες

4 Αρχειακή περιγραφή results for Αγρονομεία - Σέρρες

4 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Αγρονομείου Νιγρίτας

 • GRGSA-SER ADM128.01
 • Αρχείο
 • 1938

Φάκελοι αγροφυλάκων και υπηρεσιακή αλληλογραφία, βιβλία πράξεων, οικονομικής φύσεως, διαχειρίσεως και βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας.

Αγρονομείο Νιγρίτας Ν. Σερρών

Αρχείο Αγρονομείου Ποροΐων Σερρών

 • GRGSA-SER ADM107.01
 • Αρχείο
 • 1942 - 1983

Βιβλία-πρωτοκόλλου αλληλογραφίας (1945-1961), διεκπεραιώσεως αλληλογραφίας (1955-1961), μηνύσεων (1950-1967), δικασίμων (1946-1964), μητρώο καταδικαζομένων (1951-1966), ποινικού μητρώου (1945-1950), ανακοπών (1945-1955), ερήμην αποφάσεων προς ενέργειαν (1945-1955), αποφάσεων αποζημιώσεων (1945-1955), εκτελέσεως τελεσιδίκων αποφάσεων (1945-1955), υπαλληλικού προσωπικού (1945-1964), εγκυκλίων διαταγών (1945-1950), θεωρήσεων φύλλων πορείας (1957-1960), αντιμισθίας οργάνων (1945-1947), ενοικιαζομένων αγρών (1951-1952), περιοδειών αγροφυλάκων (1960-1962), περιοδειών αγρονόμου(1945-1964), περιοδειών αρχιφύλακος (1958-1960), πρακτικών και αποφάσεων αγρονομικού συμβουλίου (1945-1957), διαχειρίσεως και συλλήπτρων (1956-1957), βιβλιαρίων συμβάντων αγροφυλάκων (1982-83), εκπαιδεύσεως οργάνων (1945-1956). Φάκελοι φορολογικών καταλόγων (1947), παραπόνων πολιτών κατά οργάνων (1958), παρατηρήσεων- οδηγιών(1958), μηνύσεων (1958), υδρονομέων διαφόρων Κοινοτήτων (1942-1966), στατιστικών πινάκων (1958), πειθαρχικών διώξεων (1966-1979), στοιχείων παραληφθέντων ζώων-αναζητήσεως απολεσθέντων ζώων (1969), εμβολιασμών αγρίων δένδρων, δενδροφυτεύσεων (1965-1966), κοινής αλληλογραφίας (1958), εγκυκλίων διαταγών Νομάρχη (1953-1957).

Αγροφυλακή, Αγρονομείο Ποροΐων Σερρών

Αρχείο Αγρονομείου Ροδολίβους

 • GRGSA-SER ADM069.01
 • Αρχείο
 • 1945 - 1985

Υπηρεσιακή αλληλογραφία, κατάλογοι εισφορών υπέρ Αγροφυλακής, βιβλία δικασίμων, μηνύσεων, πρακτικά και αποφάσεις, πειθαρχικές ποινές.

Αγροφυλακή, Αγρονομείο Ροδολίβους Σερρών

Αρχείο Αγρονομείου Σιντικής

 • ADM025
 • Αρχείο
 • 1980 - 1982

Υπαλληλικά θέματα, γεωργικές και δασικές υπηρεσίες, δενδροφυτεύσεις και εμβολιασμοί δένδρων.

Αγροφυλακή, Αγρονομείο Σιντικής