Αγρότες - Μητρώα

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Αγρότες - Μητρώα

Equivalent terms

Αγρότες - Μητρώα

Σχετικοί όροι

Αγρότες - Μητρώα

8 Αρχειακή περιγραφή results for Αγρότες - Μητρώα

8 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Κέντρου Εκπαιδεύσεως Γεωργικών Εφαρμογών και Ανάπτυξης (ΚΕΓΕΑ) Σκάλας

 • LAK ADM011.01
 • Αρχείο
 • 1951 - 2005

Το αρχείο περιλαμβάνει τα εξής:

 • αλληλογραφία: αλληλογραφία με διάφορους φορείς (Νομαρχία, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Αγροφυλακή, Αγρονομεία, Αγροτικούς Συλλόγους Λακωνίας και Προσωρινούς Παιδικούς Σταθμούς), αλληλογραφία σχετική με τη χορήγηση παραγωγικών αδειών στις λαϊκές αγορές Αττικής και Σπάρτης, αλληλογραφία για ειδικά θέματα αγροτικής οικιακής οικονομίας (διατροφή, κατοικία, ενδυμασία, οικοτεχνία).
 • Έγγραφα σχετικά με:
  1. Καλλιέργειες: έγγραφα περί λίπανσης κτημάτων, γεωργικών φαρμάκων, βαθιών αρόσεων, αρδεύσεων – γεωτρήσεων και ηλεκτροδότηση αρδευτικών εγκαταστάσεων, περί καλλιέργειας φράουλας, ελιάς, χαρουπιάς, γεώμηλων, βαμβακιού, οπωροφόρων δέντρων, αρωματικών φυτών, κρεμμυδιού, κτηνοτροφικών φυτών, κτηνοτροφικής φακής, κτηνοτροφικών ψυχανθών, εσπεριδοειδών, αμπελιών και φυτών μεγάλης καλλιέργειας, περί ζημιών των καλλιεργειών από παγετό, χαλάζι, πλημμύρες, καύσωνες, φωτιές και εχθρούς φυτών.
  2. Οικονομικά: λογιστικά βιβλία γεωργικών εκμεταλλεύσεων και βιβλία λογαριασμών, έγγραφα για οδοιπορικά έξοδα γεωπόνων, συντελεστές παραγωγής, δαπάνες αγροτικής κατοικίας, τιμές σπόρων, εμπορία και διακίνηση αγροτικών προϊόντων, διαταγές για επιδοτήσεις – ενισχύσεις για κηπευτικά, ζώα αναπαραγωγής, βοοειδή και μοσχίδες, ελαιόλαδο, χειμερινά σιτηρά, αλιεία, μελισσοκομία και κτηνοτροφικές μονάδες. Στην ίδια σειρά φακέλων περιλαμβάνονται αιτήσεις για ενισχύσεις αγροτών Απιδέας, Αστερίου, Βλαχιώτη, Γλυκόβρυσης, Γουβών, Μακρυνάρας, Αμπελοχωρίου [Γράμμουσας], Δαφνίου, Έλους, Μυρτιάς και Σκάλας.
  3. Απογραφές: βιβλία - μητρώα καλλιεργητών, βιβλία και κατάλογοι γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και στάβλων, έγγραφα με στοιχεία για αγροτικά αυτοκίνητα και γεωργικές βιομηχανίες, βιβλία με στοιχεία για τον πληθυσμό των κοινοτήτων Απιδέας, Γουβών, Αμπελοχωρίου, Λεήμονος, Βλαχιώτη, Γλυκόβρυσης, Μυρτιάς, Στεφανιάς, Αστερίου, Κροκεών, Σκάλας, Έλους και Δαφνίου.
  4. Στατιστική: στατιστικά στοιχεία Γραφείου Γεωργικής Αναπτύξεως Σκάλας, όπως και των κοινοτήτων Αστερίου, Βασιλακίου, Δαφνίου, Κροκεών και Λαγίου, έγγραφα με στατιστικά στοιχεία σιτηρών, αμπελιών, δενδροκομίας και γεωργικών εφαρμογών.
  5. Μελέτες – Έρευνες – Έργα - Προγράμματα: μελέτες κτηνοτροφίας, ορεινής οικονομίας, αναδασμού, καταπολέμησης της μύγας της Μεσογείου, εμπορίας και συσκευασίας φρούτων, δοκιμαστικών – πειραματικών καλλιεργειών και χρησιμοποίησης λιπασμάτων., έγγραφα περί ερευνών και πορισμάτων αυτών σχετικών με τη μεταβίβαση εγκαταλελειμμένων εκτάσεων σε διαμένοντες στα χωριά αγρότες προς σχηματισμό βιώσιμου γεωργικού κλήρου, έγγραφα για εγγειοβελτιωτικά έργα και κατασκευή υδροδεξαμενών, έγγραφα περί προγραμμάτων εργασίας, φυτικής παραγωγής και εφαρμογών, αναπτύξεως οικονομίας ημιορεινών και ορεινών περιοχών, οικιακών λαχανόκηπων και γενετικής βελτιώσεως αιγοπροβάτων, έγγραφα για Σχέδια Βελτίωσης Γεωργίας περιοχών Σκάλας, Βλαχιώτη και Μυρτιάς, έγγραφα προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης γενικά των αγροτών, όπως και των μελών της Αγροτολέσχης Κροκεών, των Συλλόγων Αγροτοπαίδων Βλαχιώτη και Κροκεών, ρολά κινηματογραφικών ταινιών σχετικών με τη γεωργική ενημέρωση.
  6. Λειτουργία Γραφείου ΚΕΓΕΑ Σκάλας: έγγραφα περί ενοικίου Γραφείου και εξόδων λειτουργίας του.

Κέντρο Εκπαιδεύσεως Γεωργικών Εφαρμογών και Ανάπτυξης (ΚΕΓΕΑ) Σκάλας

Αρχείο κοινότητας (1912-1998) - δήμου (1998-2010) Θουρίας

 • GRGSA-MES MUN027.01
 • Αρχείο
 • 1847-1991

Αρχείο κοινότητας-δήμου Θουρίας αποτελούμενο από: πρακτικά συνεδριάσεων κοινοτικού συμβουλίου (1914-1952, 1970-1977, 1981-1986), βιβλίο αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου (1952-1956), βιβλίο πράξεων προέδρου (1978-1988), πρωτόκολλο αλληλογραφίας (1988-1991), πρωτόκολλο εμπιστευτικής αλληλογραφίας (1978-1983), βιβλίο ημερολογίου (1960-1961), ευρετήριο γάμων (1960-1965), ευρετήριο γεννήσεων (1960-1964), βιβλίο πληθυσμού δημοτών, μητρώο θηλέων (1847-1976), μητρώο ασφαλισμένων αγροτών.

Κοινότητα / Δήμος Θουρίας

Αρχείο κοινότητας Νέδουσας (πρ. Μεγάλης Αναστάσοβας)

 • GRGSA-MES MUN006.01
 • Αρχείο
 • 1830-1996

Γενικά μητρώα αρρένων, μητρώο θηλέων, δημοτολόγιο,βιβλίο πληθυσμού δημοτών, ευρετήριο ομογενών εξωτερικού, βιβλία απογραφής κτηνών, βιβλία πράξεων κοινοτικού συμβουλίου, βιβλία αποφάσεων προέδρου, έκθεση διαχωρισμού ορίων Νέδουσας-Αλαγονίας και Νέδουσας-Γεωργιτσίου, βιβλίο συμβιβαστικών πράξεων αγροτικών αδικημάτων, βιβλία υπόχρεων σε προσωπική εργασία, βιβλία καρτελών παραγωγών, μητρώο ασφαλισμένων αγροτών, προϋπολογισμοί, φάκελος με εγκυκλίους, στατιστικά δελτία και φυλλάδιο με τα πρακτικά του έκτακτου συνεδρίου των δήμων και κοινοτήτων νομού Μεσσηνίας (3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1967) κ.ά.

Κοινότητα Νέδουσας (πρ. Μεγάλης Αναστάσοβας)

Αρχείο κοινότητας Νομιτσίου

 • GRGSA-MES MUN039.01
 • Αρχείο
 • 1928-1998

Πρακτικά κοινοτικού συμβουλίου (9/12/1928-28/1/1995), μεταβολές στο δημοτολόγιο (10/12/1967 - 20/9/1998), πρωτόκολλο αλληλογραφίας ληξιαρχείου (6/5/1982 - 1/8/1997), βιβλίο υπόχρεων σε προσωπική εργασία (2/12/1963 - 20/9/1979), μητρώο ασφαλισμένων αγροτών (χ.χ.).

Κοινότητα Νομιτσίου

Αρχείο Κοινότητας Ξηρολόφου

 • GR GRGSA-THE RLA.7:1,2
 • Αρχείο
 • 1968-1998

Βιβλία Πράξεων-Αποφάσεων, Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Βιβλίο διεκπεραιώσεως εγγράφων, Ευρετήριο Εκθέσεων Ληξίαρχου, Βιβλίο ασφαλισμένων αγροτών, Μητρώο Υποζυγίων

Κοινότητα Ξηρολόφου

Αρχείο κοινότητας Πλάτσας

 • GRGSA-MES MUN036.01
 • Αρχείο
 • 1923-1995

Πρακτικά κοινοτικού συμβουλίου (23/1/1955 - 28/2/1992), βιβλίο αποφάσεων προέδρου (1961-1962), πρακτικό αποφάσεων φορολογικών επιτροπών (10/8/1963 - 13/11/1966), πρωτόκολλα αλληλογραφίας (1/1/1923 - 8/4/1995), πρωτόκολλο αλληλογραφίας υποεπιτροπής διαφωτίσεως (12/3/1969 - 29/10/1972), βιβλία έκδοσης πιστοποιητικών (1963-1966), πρωτόκολλο πιστοποιητικών (3/1/1961 - 14/1/1963), πρωτόκολλο ληξιαρχείου (2/12/1962 - 4/12/1980), βιβλίο πληθυσμού δημοτών (χ.χ.), ευρετήριο δημοτών (χ.χ.), βιβλία υπόχρεων σε προσωπική εργασία (1963-1967), μητρώο ασφαλισμένων αγροτών (χ.χ.), βιβλίο εκτελούμενων έργων (25/9/1966 - 30/5/1985), φάκελος κτηνών (1966-1968), φάκελος ορίων κοινότητας (χ.χρ.), χάρτες, αεροφωτογραφίες και αρχιτεκτονικά σχέδια (χ.χρ.).

Κοινότητα Πλάτσας

Αρχείο κοινότητας Πλατύ

 • GRGSA-MES MUN020.01
 • Αρχείο
 • 1869-2002

Αρχείο κοινότητας Πλατέος αποτελούμενο από: βιβλία πρακτικών κοινοτικού συμβουλίου (1935-1938, 1945-1998), βιβλία αποφάσεων προέδρου (1968-1980, 1991-1998), πρωτόκολλα αλληλογραφίας (1946-1998), πρωτόκολλο ληξιαρχείου (1993-1998), μητρώο αρρένων-στοιχεία δημοτών (1869-1974), βιβλίο πληθυσμού δημοτών, μητρώο ασφαλισμένων ΟΓΑ (1962), βεβαιώσεις θανάτου (1961-1978), βιβλίο εκτελούμενων έργων (1964-1985), βιβλία υπόχρεων εις προσωπικήν εργασίαν (1963-1969, 1975-1978), σχετικά με ιπποδρομίες (1992-2002).

Κοινότητα Πλατύ (πρ. Μπάστα)

Αρχείο Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR ADM065.01
 • Αρχείο
 • 1995 - 2011

Το αρχείο περιλαμβάνει αποτελέσματα ελέγχου σπόρων, αλληλογραφία με σποροπαραγωγικές επιχειρήσεις, μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης