Αγρότες - Μητρώα

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Αγρότες - Μητρώα

Equivalent terms

Αγρότες - Μητρώα

Σχετικοί όροι

Αγρότες - Μητρώα

6 Αρχειακή περιγραφή results for Αγρότες - Μητρώα

6 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο κοινότητας (1912-1998) - δήμου (1998-2010) Θουρίας

 • GR GRGSA-MES MUN027.01
 • Αρχείο
 • 1847-1991

Αρχείο κοινότητας-δήμου Θουρίας αποτελούμενο από: πρακτικά συνεδριάσεων κοινοτικού συμβουλίου (1914-1952, 1970-1977, 1981-1986), βιβλίο αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου (1952-1956), βιβλίο πράξεων προέδρου (1978-1988), πρωτόκολλο αλληλογραφίας (1988-1991), πρωτόκολλο εμπιστευτικής αλληλογραφίας (1978-1983), βιβλίο ημερολογίου (1960-1961), ευρετήριο γάμων (1960-1965), ευρετήριο γεννήσεων (1960-1964), βιβλίο πληθυσμού δημοτών, μητρώο θηλέων (1847-1976), μητρώο ασφαλισμένων αγροτών.

Κοινότητα / Δήμος Θουρίας

Αρχείο κοινότητας Νέδουσας (πρ. Μεγάλης Αναστάσοβας)

 • GR GRGSA-MES MUN006.01
 • Αρχείο
 • 1830-1996

Γενικά μητρώα αρρένων, μητρώο θηλέων, δημοτολόγιο,βιβλίο πληθυσμού δημοτών, ευρετήριο ομογενών εξωτερικού, βιβλία απογραφής κτηνών, βιβλία πράξεων κοινοτικού συμβουλίου, βιβλία αποφάσεων προέδρου, έκθεση διαχωρισμού ορίων Νέδουσας-Αλαγονίας και Νέδουσας-Γεωργιτσίου, βιβλίο συμβιβαστικών πράξεων αγροτικών αδικημάτων, βιβλία υπόχρεων σε προσωπική εργασία, βιβλία καρτελών παραγωγών, μητρώο ασφαλισμένων αγροτών, προϋπολογισμοί, φάκελος με εγκυκλίους, στατιστικά δελτία και φυλλάδιο με τα πρακτικά του έκτακτου συνεδρίου των δήμων και κοινοτήτων νομού Μεσσηνίας (3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1967) κ.ά.

Κοινότητα Νέδουσας (πρ. Μεγάλης Αναστάσοβας)

Αρχείο κοινότητας Νομιτσίου

 • GR GRGSA-MES MUN039.01
 • Αρχείο
 • 1928-1998

Πρακτικά κοινοτικού συμβουλίου (9/12/1928-28/1/1995), μεταβολές στο δημοτολόγιο (10/12/1967 - 20/9/1998), πρωτόκολλο αλληλογραφίας ληξιαρχείου (6/5/1982 - 1/8/1997), βιβλίο υπόχρεων σε προσωπική εργασία (2/12/1963 - 20/9/1979), μητρώο ασφαλισμένων αγροτών (χ.χ.).

Κοινότητα Νομιτσίου

Αρχείο κοινότητας Πλάτσας

 • GR GRGSA-MES MUN036.01
 • Αρχείο
 • 1923-1995

Πρακτικά κοινοτικού συμβουλίου (23/1/1955 - 28/2/1992), βιβλίο αποφάσεων προέδρου (1961-1962), πρακτικό αποφάσεων φορολογικών επιτροπών (10/8/1963 - 13/11/1966), πρωτόκολλα αλληλογραφίας (1/1/1923 - 8/4/1995), πρωτόκολλο αλληλογραφίας υποεπιτροπής διαφωτίσεως (12/3/1969 - 29/10/1972), βιβλία έκδοσης πιστοποιητικών (1963-1966), πρωτόκολλο πιστοποιητικών (3/1/1961 - 14/1/1963), πρωτόκολλο ληξιαρχείου (2/12/1962 - 4/12/1980), βιβλίο πληθυσμού δημοτών (χ.χ.), ευρετήριο δημοτών (χ.χ.), βιβλία υπόχρεων σε προσωπική εργασία (1963-1967), μητρώο ασφαλισμένων αγροτών (χ.χ.), βιβλίο εκτελούμενων έργων (25/9/1966 - 30/5/1985), φάκελος κτηνών (1966-1968), φάκελος ορίων κοινότητας (χ.χρ.), χάρτες, αεροφωτογραφίες και αρχιτεκτονικά σχέδια (χ.χρ.).

Κοινότητα Πλάτσας

Αρχείο κοινότητας Πλατύ

 • GR GRGSA-MES MUN020.01
 • Αρχείο
 • 1869-2002

Αρχείο κοινότητας Πλατέος αποτελούμενο από: βιβλία πρακτικών κοινοτικού συμβουλίου (1935-1938, 1945-1998), βιβλία αποφάσεων προέδρου (1968-1980, 1991-1998), πρωτόκολλα αλληλογραφίας (1946-1998), πρωτόκολλο ληξιαρχείου (1993-1998), μητρώο αρρένων-στοιχεία δημοτών (1869-1974), βιβλίο πληθυσμού δημοτών, μητρώο ασφαλισμένων ΟΓΑ (1962), βεβαιώσεις θανάτου (1961-1978), βιβλίο εκτελούμενων έργων (1964-1985), βιβλία υπόχρεων εις προσωπικήν εργασίαν (1963-1969, 1975-1978), σχετικά με ιπποδρομίες (1992-2002).

Κοινότητα Πλατύ (πρ. Μπάστα)

Αρχείο Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR ADM065.01
 • Αρχείο
 • 1995 - 2011

Το αρχείο περιλαμβάνει αποτελέσματα ελέγχου σπόρων, αλληλογραφία με σποροπαραγωγικές επιχειρήσεις, μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης