Άνεργοι - Βοιωτία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Άνεργοι - Βοιωτία

Equivalent terms

Άνεργοι - Βοιωτία

Σχετικοί όροι

Άνεργοι - Βοιωτία

1 Αρχειακή περιγραφή results for Άνεργοι - Βοιωτία

1 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Ο.Α.Ε.Δ. Λιβαδειάς

  • GR GRGSA-FTH ADM016.01
  • Αρχείο
  • 1980-1988

Ατομικοί φάκελοι ανέργων, καταγγελίες σύμβασης, φάκελοι οικογενειακού επιδόματος.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού Λιβαδειάς