Αιολικά πάρκα

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Αιολικά πάρκα

Equivalent terms

Αιολικά πάρκα

Σχετικοί όροι

Αιολικά πάρκα

2 Αρχειακή περιγραφή results for Αιολικά πάρκα

2 results directly related Exclude narrower terms

Aρχείο πρώην Γενικής Γραμματέως Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Χριστίνας Μπαριτάκη

  • Αρχείο
  • 2013, 2017 - 2019

Περιλαμβάνονται φάκελοι αλληλογραφίας για έργα, μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, πράσινες – δημόσιες συμβάσεις, αιολικά πάρκα (μελέτες), προσωπικές σημειώσεις κ.ά.

Αρχείο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

  • ADM021.01
  • Αρχείο
  • 1988 - 2012

Γνωμοδοτήσεις για τον χαρακτηρισμό ιστορικών διατηρητέων κτιρίων, μνημείων και έργων τέχνης (εισηγήσεις και φωτογραφίες), καταγγελίες, ενστάσεις και αιτήσεις σχετικά με ανοικοδομήσεις, αυθαίρετες κατασκευές, αναπλάσεις και αποκαταστάσεις ζημιών διατηρητέων κτιρίων και περιοχών, έγγραφα σχετικά με την κατασκευή εμπορικού Λιμένα στο Μώλο Μαρμάρων Πάρου, έγγραφα σχετικά με την νομιμοποίηση του αλιευτικού καταφυγίου "Πλάκας" Δήμου Μούδρου, ενημέρωση πολιτών και παροχή πληροφοριών σχετικά με τις υποθέσεις τους, αρχιτεκτονική μελέτη για την ανάπλαση της παραλίας Κότσινα Λήμνου και πρόσβαση προς το Μεσαιωνικό Κάστρο, εκθέσεις επικίνδυνων - ετοιμόρροπων οικοδομών, έγγραφα σχετικά με το Πνευματικό Κέντρο Παλαιοκήπου, νομιμοποιήσεις κατασκευών και έργων, έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία αιολικών πάρκων, τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων και τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ, απόφαση σχετικά με την αποίμενη κτηνοτροφία στους Φούρνους και την Ικαρία, κλπ

Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Διεύθυνση Περιβάλλοντος