Αιολικά πάρκα

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αιολικά πάρκα

Αντίστοιχοι όροι

Αιολικά πάρκα

Σχετικοί όροι

Αιολικά πάρκα

1 Αρχειακή περιγραφή results for Αιολικά πάρκα

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Aρχείο πρώην Γενικής Γραμματέως Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Χριστίνας Μπαριτάκη

  • Αρχείο
  • 2013, 2017 - 2019

Περιλαμβάνονται φάκελοι αλληλογραφίας για έργα, μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, πράσινες – δημόσιες συμβάσεις, αιολικά πάρκα (μελέτες), προσωπικές σημειώσεις κ.ά.