Αγροφυλακή - Οπλισμός

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αγροφυλακή - Οπλισμός

Αντίστοιχοι όροι

Αγροφυλακή - Οπλισμός

Σχετικοί όροι

Αγροφυλακή - Οπλισμός

1 Αρχειακή περιγραφή results for Αγροφυλακή - Οπλισμός

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Τμήματος 1 Αξιωματικών της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού της ΕΛΑΣ

  • GRGSA-CA- ADM358.02
  • Αρχείο
  • 1984-1997

Οπλισμός αγροφυλάκων, διεθνής αστυνομική συνεργασία (βοήθεια στην Αλβανία), εκπαίδευση αστυνομικού προσωπικού, θεματολόγιο ΕΛ.ΑΣ., τροφοδοσία κρατουμένων, δαπάνες τροφοδοσίας πολιτικών φυγάδων και προσφύγων (Κούρδοι), οικονομική διαχείριση (προϋπολογισμοί, απολογισμοί, ισολογισμοί), χορήγηση υλικών, εφοδίων.

Ελληνική Αστυνομία, Αρχηγείο, Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού, Τμήμα 1ο Αξιωματικών