Έκτακτες ανάγκες - Σχεδιασμός, Πολιτικός

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Έκτακτες ανάγκες - Σχεδιασμός, Πολιτικός

Equivalent terms

Έκτακτες ανάγκες - Σχεδιασμός, Πολιτικός

Σχετικοί όροι

Έκτακτες ανάγκες - Σχεδιασμός, Πολιτικός

1 Αρχειακή περιγραφή results for Έκτακτες ανάγκες - Σχεδιασμός, Πολιτικός

1 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Υπηρεσίας Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης

  • GRGSA-CSA- ADM359.01
  • Αρχείο
  • 1959-1990

Εκθέσεις επιθεωρήσεων σε θέματα πολιτικής Άμυνας, εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα Πολιτικού Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης, κοινοβουλευτικός έλεγχος, εγκύκλιοι, χαρακτηρισμοί - αποχαρακτηρισμοί ΔΑΙ (Δημοσίων Ανεξάρτητων Ιδρυμάτων).

Υπουργείο Δημόσιας Τάξης (1984-2007), Υπηρεσία Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης