Εκπαιδευτικοί - Ατομικοί φάκελοι

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Εκπαιδευτικοί - Ατομικοί φάκελοι

Αντίστοιχοι όροι

Εκπαιδευτικοί - Ατομικοί φάκελοι

Σχετικοί όροι

Εκπαιδευτικοί - Ατομικοί φάκελοι

10 Αρχειακή περιγραφή results for Εκπαιδευτικοί - Ατομικοί φάκελοι

10 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Aρχείο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής Υπουργείου Παιδείας

 • Αρχείο
 • 2001 - 2016

Όλοι οι φάκελοι αφορούν σε πειθαρχικά θέματα εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του 3ου Γραφείου Ανατολικής Αττικής και τη σχετική αλληλογραφία του Γραφείου με τα άλλα Γραφεία της Δευτεροβάθμιας, το ΠΥΣΔΕ και άλλα διοικητικά όργανα. Περιέχουν εντολές διενέργειας προκαταρκτικής έρευνας, κοινοποιήσεις πειθαρχικών αποφάσεων, πορίσματα πειθαρχικής ανάκρισης, πρακτικά, κλήσεις μαρτύρων, έγγραφες απολογίες, ένορκες διοικητικές εξετάσεις, ενστάσεις

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, Τμήμα Α ‘ Διοικητικού

Αρχείο Διεύθυνσης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαιδεύσεως Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.)

 • GRGSA-CA- ADM047.01
 • Αρχείο
 • 1935-1992

Το αρχειακό υλικό καλύπτει τις αρμοδιότητες και των πέντε Τμημάτων της Διεύθυνσης. Περιλαμβάνονται: μητρώο ατομικών δελτίων εκπαιδευτικών, ατομικοί φάκελοι εκπαιδευτικών, πρακτικά Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μέσης Εκπαίδευσης / (από 1985) Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΜΕ / ΚΥΣΔΕ) (πρακτικά) κ.ά.

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αρχείο Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) (αρχείο) (Κ307)

 • GRGSA-CA- ADM007.01
 • Αρχείο
 • 1946-1988

Τα έγγραφα του αρχείου παρήχθησαν από τα Τμήματα της Διεύθυνσης Προσωπικού Α/θμιας
Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ, στο πλαίσιο άσκησης σχετικών αρμοδιοτήτων, κατά την περίοδο
1946-1988 ( Τμήμα Α΄ Διορισμοί-Παραιτήσεις, Τμήμα Β΄: Προαγωγές, Τμήμα Γ΄: Μεταθέσεις - Αποσπάσεις - Μετατάξεις,Τμήμα Δ΄: Αιτήσεις ακυρώσεως - Διοικητικά Εφετεία, Τμήμα Ε΄: Υπηρεσιακά ζητήματα εποπτικού προσωπικού - Άδειες) .Τα περισσότερα από αυτά είναι σχέδια εξερχομένων απαντήσεων σε εισερχόμενες αιτήσεις και αναφορές διδακτικού και εποπτικού προσωπικού της Α/θμιας Εκπαίδευσης.
Συνήθεις τύποι εγγράφων του αρχείου αποτελούν κανονιστικές εγκύκλιοι, κοινοποιήσεις υπουργικών ή
άλλων αποφάσεων, βασιλικά διατάγματα, σχέδια νομοθετημάτων, πρακτικά υπηρεσιακών συμβουλίων,
πράξεις Συμβουλίου της Επικρατείας, αποφάσεις Διοικητικών Εφετείων κ.α. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει τμήμα του αρχείου προερχόμενο από την Κυβέρνηση Μέσης Ανατολής, το οποίο αφορά τη λειτουργία σχολείων σε ελληνικές κοινότητες προσφύγων κατά την περίοδο 1943-1945. Παραγωγός αυτού του τμήματος ήταν το Υπουργείο Προνοίας και Κρατικής Αντιλήψεως – Διεύθυνση Προσφύγων. Η ενσωμάτωσή του στο αρχείο της Διεύθυνσης Προσωπικού ΥΠΕΠΘ εξυπηρέτησε, προφανώς, την υπηρεσιακή συνέχεια του διδακτικού προσωπικού των προσφυγικών σχολείων Μέσης Ανατολής.

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA ADM. 30, 30.1, 30.2, 30.3, 30.4
 • Αρχείο
 • 1968-2013

Πράξεις Π.Υ.Σ.Π.Ε., Π.Υ.Σ.Δ.Ε., Π.Υ.Σ.Δ.Ε., Ν.Υ.Σ.Δ.Ε., Ατομικοί φάκελοι αναπληρωτών & Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών, θέματα προσωπικού, Μισθολογικά, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλίο Διορισμών δασκάλων, Βιβλίο Μεταβολών Διδασκάλων και Νηπιαγωγών, Μητρώο Δασκάλων & Νηπιαγωγών, Φάκελοι σχολείων (Δημοτικών και Νηπιαγωγείων), Διδακτιριακά, Εποπτικά Μέσα Διδασκαλίας – Εξοπλισμός Εργαστηρίων, Μαθητές, Εξωδιδακτικές Εκδηλώσεις, Φυσική Αγωγή, Λαϊκή Επιμόρφωση, Ειδική Νομοθεσία — Συνδικαλισμός, Εγκύκλιοι, Αλληλογραφία

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου

Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Χανίων

 • GRGSA-IAK ADM053.02
 • Αρχείο
 • 1945 - 1982

Μητρώα διδακτηρίων, δημοδιδασκάλων, διοικητικού προσωπικού. Βιβλία συσσιτίου, πράξεων Α΄ Περιφέρειας Χανίων, Β΄ ΕΔΕ Χανίων, πράξεων επιθεωρητή. Ατομικοί φάκελοι εκπαιδευτικών

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Χανίων

Αρχείο Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ)

 • GRGSA-CA- ADM054.01
 • Αρχείο
 • 1960 - 1973

Αλληλογραφία της Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων (ΥΕΕ) αλλά και των τμημάτων Δημοτικής, Μέσης, Ανωτάτης, ιδιωτικής & επαγγελματικής εκπαίδευσης. Αφορούν κυρίως σε θέματα προσωπικού.

Υπάρχουν επίσης σε μικρότερη έκταση έγγραφα και άλλων τμημάτων του ΥΠΕΠΘ (Καλών τεχνών, εκκλησιαστικά κ.ά.)

Τα περισσότερα έγγραφα είναι λυτά, κατανεμημένα σε μικρά δέματα με βάση το μήνα και τον αριθμό πρωτοκόλλου. Υπάρχουν λίγοι προσωπικοί φάκελοι καθηγητών πανεπιστημίου και καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης.

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ)

Συλλογή εγγράφων υπηρεσιακών μεταβολών εκπαιδευτικού (Κ299)

 • GRGSA-CA- ADM487.01
 • Αρχείο
 • 1920-1963

Συλλογή εγγράφων του Υπουργείου Παιδείας με υπηρεσιακές μεταβολές του εκπαιδευτικού Ευάγγελου Σταμάτη, πρώην Γυμνασιάρχη του Γυμνασίου Παιανίας.

Υπουργείο Παιδείας