Άνεργοι - Φθιώτιδα

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Άνεργοι - Φθιώτιδα

Equivalent terms

Άνεργοι - Φθιώτιδα

Σχετικοί όροι

Άνεργοι - Φθιώτιδα

5 Αρχειακή περιγραφή results for Άνεργοι - Φθιώτιδα

5 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Ο.Α.Ε.Δ. Λαμίας

 • GR GRGSA-FTH ADM023.02
 • Αρχείο
 • 1991-1996

Φάκελοι ανέργων, οικογενειακού επιδόματος, εφέδρων, εργοδοτών πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού Λαμίας

Αρχείο Ο.Α.Ε.Δ. Λαμίας

 • GR GRGSA-FTH ADM023.03
 • Αρχείο
 • 1999-2000

Δελτία εγγραφής ανέργων.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού Λαμίας

Αρχείο Ο.Α.Ε.Δ. Λαμίας

 • GR GRGSA-FTH ADM023.04
 • Αρχείο
 • 1997-1998

Φάκελοι βοηθημάτων αποφυλακιζομένων

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού Λαμίας

Αρχείο Ο.Α.Ε.Δ. Λαμίας

 • GR GRGSA-FTH ADM023.01
 • Αρχείο
 • 1984-1990

Φάκελοι µητρότητας, ατοµικοί φάκελοι εφέδρων, ατοµικοί φάκελοι ανέργων.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού Λαμίας

Αρχείο Ο.Α.Ε.Δ. Λαμίας

 • GR GRGSA-FTH ADM023.05
 • Αρχείο
 • 1967 - 2014

Βεβαιώσεις, τρίμηνο βοήθημα, αποφυλακισμένοι, διοικητική αλληλογραφία, οικογενειακό επόδομα, αιτήσεις επιδόματος θέρμανσης, δικαστικές αγωγές, επιδόματα μητρότητας και εποχικό-οικοδομικό, ταμείο ανεργίας, πρακτική άσκηση, δικαιολογητικά, επιδόματα, παρουσίες-ανανεώσεις.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού Λαμίας