Αγροτικά χρέη

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αγροτικά χρέη

Αντίστοιχοι όροι

Αγροτικά χρέη

Σχετικοί όροι

Αγροτικά χρέη

1 Αρχειακή περιγραφή results for Αγροτικά χρέη

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Ειρηνοδικεία Νομού Κέρκυρας και Κιλκίς (συλλογή) (Κ67β)

  • GRGSA-CA- JUS054.01
  • Αρχείο
  • 1934-1946

Συλλογή αποφάσεων επαλήθευσης αγροτικών χρεών του Νόμου 5879/24-10-1933 από τα Ειρηνοδικεία Κέρκυρας:

  1. Ειρηνοδικείο Μέσης Νομού Κέρκυρας, Κοινότητας Κ. Γαρούνα (17.08.1936).
  2. Ειρηνοδικείο Μέσης Νομού Κέρκυρας, Κοινότητας Στρογγυλής (23.05.1936)
  3. Ειρηνοδικείο Όρους Νομού Κέρκυρας, Κοινότητας Αρμενάδων (21.11.1936)
  4. Ειρηνοδικείο Όρους Νομού Κέρκυρας, Κοινότητας Βαλανειού (1934).
  5. Ειρηνοδικείο Όρους Νομού Κέρκυρας, Κοινότητας Σιδαρίου (25.11.1936)
  6. Ειρηνοδικείο Κιλκίς, Νομού Κιλκίς, Κοινότητας Κ. Θεοδωρακίου (10.05.1946).

Ειρηνοδικεία Κέρκυρας