Αγροτική παραγωγή

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Αγροτική παραγωγή

Equivalent terms

Αγροτική παραγωγή

Σχετικοί όροι

Αγροτική παραγωγή

13 Αρχειακή περιγραφή results for Αγροτική παραγωγή

13 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Δημητρίου Καντή

 • GRGSA-MES PRI065.01
 • Αρχείο
 • 1952-1979

Έγγραφα σχετικά με δενδροκομία, καλλιέργεια εσπεριδοειδών, ελιάς, σταφίδας, σύκων και ανθοκομικών φυτών στη Μεσσηνία. Έγγραφα σχετικά με καταπολέμηση ασθενειών, καταπολέμηση ακρίδων, αρουραίων. Εγκύκλιοι. Φυλλάδια. Δεκαεπτά βιβλία σχετικά με αγροτική παραγωγή και εξωσχολική εκπαίδευση αγροτών (ορυζοκαλλιέργεια στη Μεσσήνη, συνεταιρισμοί κ.ά.)

Καντής, Δημήτρης

Αρχείο Διεύθυνσης Γεωργίας και Κτηνοτροφίας

 • GRGSA-MES ADM004.04
 • Αρχείο
 • 1978-1995

Θέματα που αφορούν α) Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με τους τοπικούς γεωπόνους Καλαμάτας, β) στο Κέντρο Πολλαπλασιαστικού Υλικού, όπου γίνεται έλεγχος των φυτωρίων της Μεσσηνίας και των σπόρων που χρησιμοποιούνται και γ) στο Τμήμα ενισχύσεων και επιδοτήσεων των αγροτών.

Διεύθυνση Γεωργίας και Κτηνοτροφίας Καλαμάτας

Αρχείο Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας (πρώην Διεύθυνση Μηχανικής Καλλιέργειας)

 • GR GRGSA-MAG ADM47.2
 • Αρχείο
 • 1930-1985

Φάκελοι:
Αλληλογραφία, Βεβαιώσεις-Πιστοποιητικά εργοδοτών-εργοστασιαρχών,
Εντολές μεταφοράς,
Μισθοδοτικές καταστάσεις Υπηρεσίας Μηχανικής Καλλιέργειας, Θέματα Προσωπικού Υπηρεσίας Μηχανικής Καλλιέργειας, Πρωτόκολλα Εκτάκτου Οικονομικής Επιτροπής, Ατομικοί Φάκελοι εργαζομένων, Σημειώματα Χωροφυλακής, Βιβλιάρια ενσήμων & τραπέζης, Μισθολογικά θέματα.

Νομαρχία Μαγνησίας, Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων

Αρχείο Ι.ΕΛ.Υ.Α. (Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου)/Τ.Α.Λ.Α.Φ. και Σ.Γ.Ε.Μ.

 • GR GRGSA-IRA ADM. 37
 • Αρχείο
 • 1966-2014

Αταξινόμητο (Οδοιπορικά, Συνεδριάσεις ΔΣ ΕΘΙΑΓΕ, Δαπάνες, Ημερίδες, Καρτέλες προϊόντων και είδη συσκευασίας, Οικονομική ενίσχυση, Ημερολόγιο παραγωγού, Βιβλίο πωλήσεων Παραγωγού, βιβλία και περιοδικά της βιβλιοθήκης, Εσπεριδοειδή, Πειραματικός βερικοκιάς, Πειραματικός ζιζανιοκτονίας, Βιβλίο παρατηρήσεων συλλογής ποικιλιών οπωροφόρων δέντρων, Χημική καταπολέμηση ζιζανίων)

Ελληνικός Γεωργικός Οργανίσμός ΔΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου, Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας

Αρχείο Κοινότητας Θρυλορίου

 • GRGSA-ROD MUN028.01
 • Αρχείο
 • 1942-1999

Κοινωνική πρόνοια, ληξιαρχικά, αγροτική παραγωγή, έργα.

Δήμος Κομοτηνής, Κοινότητα Θρυλορίου

Αρχείο παραρτήματος του Οργανισμού Βάμβακος για το Νομό Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR ADM024.01
 • Αρχείο
 • 1941 - 1997

Το αρχείο περιλαμβάνει 14 βιβλία ελέγχου βλαστικής ικανότητας (1967-1980), μητρώο μηχανών συλλογής (1965-1972), βιβλίο δραστικότητας και υγρασίας βαμβακόσπορου (1962-1963), βιβλία παρουσίας προσωπικού (1996), δελτία ελέγχου εκκοκκιστηρίων (1974-1976), βιβλία παρατηρήσεων και συγκομιδής (1983-1993), ημερολόγια εκκόκκισης, καθώς και λοιπό διοικητικό αρχείο του Οργανισμού και του γραφείου γεωπόνων.

Οργανισμός Βάμβακος, Παράρτημα Νομού Λάρισας

Αρχείο "Πρότυπου Κτήματος Αγιάς"

 • GR GRGSA-AGI ADM005.01
 • Αρχείο
 • 1923-1974

Το αρχείο περιλαμβάνει λυτά έγγραφα και βιβλία της περιόδου 1923-1974 κατά την οποία το Πρότυπο Κτήμα Αγιάς συνέβαλε στην αναδιάρθρωση των καλλιεργειών στην περιοχή της Αγιάς με τη στροφή στη δενδροκομία αντί της σηροτροφίας που επικρατούσε παλαιότερα.

Πρότυπο Κτήμα Αγιάς

Αρχείο Πταισματοδικείου Αχιλλείου - Σούρπης

 • GR GRGSA-MAG JUS38.2
 • Αρχείο
 • 1917-1999

Πολιτικές Αποφάσεις και Πρακτικά, Εκθέσεις, Αποφάσεις και Πρακτικά Μικροδιαφορών, Φάκελοι με Ματαιωθείσες Αγωγές Μικροδιαφορών, Εργατικά, Αγροτικά, Δασικά, Δικογραφίες πταισμάτων, Υποθέσεις Μονοπωλίων και Ελαιοπαραγωγής, Πινάκια υποθέσεων, Βιβλία Εφέσεων, Αποληψίμων, Απογραφών, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Ευρετήρια, Σφραγίδες

Πταισματοδικείο Αχιλλείου - Σούρπης

Αρχείο Πταισματοδικείου Αχιλλείου - Σούρπης

 • GR GRGSA-MAG JUS38.1
 • Αρχείο
 • 1917-1998

Πολιτικές Αποφάσεις και Πρακτικά, Εκθέσεις, Αποφάσεις και Πρακτικά Μικροδιαφορών, Φάκελοι με Ματαιωθείσες Αγωγές Μικροδιαφορών, Εργατικά, Αγροτικά, Δασικά, Δικογραφίες πταισμάτων, Υποθέσεις Μονοπωλίων και Ελαιοπαραγωγής, Πινάκια υποθέσεων, Βιβλία Εφέσεων, Αποληψίμων, Απογραφών, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Ευρετήρια, Σφραγίδες

Πταισματοδικείο Αχιλλείου - Σούρπης

Αρχείο Συκικής, Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Σύκων Ξηρών Καρπών

 • GRGSA-MES ADM039.01
 • Αρχείο
 • 1953-1984

Αρχείο Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Σύκων Ξηρών Καρπών " ΣΥΚΙΚΗ" (ΑΒΕ: 167) αποτελούμενο από: βιβλία Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου, βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, Καθολικά, βιβλία λογαριασμών διαχείρισης αποστειρωτηρίων, βιβλία διαχειριστών αποστειρωτηρίων, βιβλία δικαιούχων σύκων αποστειρωτηρίων, βιβλία αποθηκών σύκων αποστειρωτηρίων, βιβλία αποστειρώσεως κεντρικής αποθήκης Καλαμάτας, βιβλία με ακίνητα-εγκαταστάσεις αποστειρωτηρίων, βιβλία εξόδων επισκευής και βελτίωσης αποστειρωτηρίων, βιβλία διαχείρισης Γενικών Απεντομωτηρίων, βιβλία αποθηκών σύκων απεντομωτηρίων, βιβλίο παρακολούθησης διάθεσης σύκων κατά απεντομωτήριο και έμπορο, βιβλία διαχείρισης αποσύκων, βιβλία αποθηκών συγκέντρωσης αποσύκων και οινοπνευματοποίησής τους, βιβλία δικαιούχων αποσύκων κοινής διαχείρισης, βιβλία εξόδων οινοπνευματοποίησης αποσύκων, βιβλία αποθηκών συσκευασίας σύκων, Αναλυτικά Ημερολόγια Ταμείου εισπράξεων, βιβλία προσωρινών λογαριασμών, βιβλία Ταμείου, βιβλία ισολογισμών και απογραφών, βιβλία ζημιών και κερδών, βιβλία χρηματοδοτήσεων, βιβλίο αποθεματικών, βιβλία δανείων επ' ενεχύρω σύκων-αποσύκων, βιβλία προκαταβολών, βιβλία γενικών εξόδων, βιβλία εξόδων προστασίας τιμών σύκων (συκόπαστας), βιβλία τρεχούμενων λογαριασμών, βιβλία ελλειμμάτων-πλεονασμάτων, βιβλία εξαγοράς σύκων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλίο κατ' αποκοπή καλουπιάσματος, βιβλίο κατ' αποκοπή κοπής ουρών των σύκων, βιβλίο βουρλιάσματος-διαλογής-σιδερώματος-ημερομισθίων εργασίας, βιβλία εξόδων κινήσεως αυτοκινήτων, βιβλίο υλικών συσκευασίας σύκων κοινοπραξίας ΑΓΡΕΞ-ΣΥΚΙΚΗΣ, φωτογραφίες με κτήρια και μηχανήματα Συκικής, φίρμες κ.ά.

Συκική Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Σύκων Ξηρών Καρπών

Αρχείο Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR ADM065.01
 • Αρχείο
 • 1995 - 2011

Το αρχείο περιλαμβάνει αποτελέσματα ελέγχου σπόρων, αλληλογραφία με σποροπαραγωγικές επιχειρήσεις, μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Αρχείο Τοπικής Επιτροπής Επισιτισμού τέως Δήμου Ερμιόνης

 • GR GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.059.001
 • Αρχείο
 • 1917 - 1918

Κατάλογοι οικογενειών, παραχειμαζόντων, παρεπιδημούντων, σκηνιτών, καφενείων και ξενοδοχείων της Ερμιόνης και της περιφέρειάς της με τις αντίστοιχες ποσότητες τροφίμων που τους διατέθηκαν, κατάλογος παραγωγών σιτηρών, απογραφή πληθυσμού, δαπάνες κ.ά.

Τοπική Επιτροπή Επισιτισμού τέως Δήμου Ερμιόνης