Αγροτική παραγωγή

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αγροτική παραγωγή

Αντίστοιχοι όροι

Αγροτική παραγωγή

Σχετικοί όροι

Αγροτική παραγωγή

5 Αρχειακή περιγραφή results for Αγροτική παραγωγή

5 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Δημητρίου Καντή

 • GR GRGSA-MES PRI065.01
 • Αρχείο
 • 1952-1979

Έγγραφα σχετικά με δενδροκομία, καλλιέργεια εσπεριδοειδών, ελιάς, σταφίδας, σύκων και ανθοκομικών φυτών στη Μεσσηνία. Έγγραφα σχετικά με καταπολέμηση ασθενειών, καταπολέμηση ακρίδων, αρουραίων. Εγκύκλιοι. Φυλλάδια. Δεκαεπτά βιβλία σχετικά με αγροτική παραγωγή και εξωσχολική εκπαίδευση αγροτών (ορυζοκαλλιέργεια στη Μεσσήνη, συνεταιρισμοί κ.ά.)

Καντής, Δημήτρης

Αρχείο Ι.ΕΛ.Υ.Α. (Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου)/Τ.Α.Λ.Α.Φ. και Σ.Γ.Ε.Μ.

 • GR GRGSA-IRA ADM. 37
 • Αρχείο
 • 1966-2014

Αταξινόμητο (Οδοιπορικά, Συνεδριάσεις ΔΣ ΕΘΙΑΓΕ, Δαπάνες, Ημερίδες, Καρτέλες προϊόντων και είδη συσκευασίας, Οικονομική ενίσχυση, Ημερολόγιο παραγωγού, Βιβλίο πωλήσεων Παραγωγού, βιβλία και περιοδικά της βιβλιοθήκης, Εσπεριδοειδή, Πειραματικός βερικοκιάς, Πειραματικός ζιζανιοκτονίας, Βιβλίο παρατηρήσεων συλλογής ποικιλιών οπωροφόρων δέντρων, Χημική καταπολέμηση ζιζανίων)

Ελληνικός Γεωργικός Οργανίσμός ΔΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου, Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας

Αρχείο Συκικής, Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Σύκων Ξηρών Καρπών

 • GR GRGSA-MES ADM039.01
 • Αρχείο
 • 1953-1984

Αρχείο Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Σύκων Ξηρών Καρπών " ΣΥΚΙΚΗ" (ΑΒΕ: 167) αποτελούμενο από: βιβλία Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου, βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, Καθολικά, βιβλία λογαριασμών διαχείρισης αποστειρωτηρίων, βιβλία διαχειριστών αποστειρωτηρίων, βιβλία δικαιούχων σύκων αποστειρωτηρίων, βιβλία αποθηκών σύκων αποστειρωτηρίων, βιβλία αποστειρώσεως κεντρικής αποθήκης Καλαμάτας, βιβλία με ακίνητα-εγκαταστάσεις αποστειρωτηρίων, βιβλία εξόδων επισκευής και βελτίωσης αποστειρωτηρίων, βιβλία διαχείρισης Γενικών Απεντομωτηρίων, βιβλία αποθηκών σύκων απεντομωτηρίων, βιβλίο παρακολούθησης διάθεσης σύκων κατά απεντομωτήριο και έμπορο, βιβλία διαχείρισης αποσύκων, βιβλία αποθηκών συγκέντρωσης αποσύκων και οινοπνευματοποίησής τους, βιβλία δικαιούχων αποσύκων κοινής διαχείρισης, βιβλία εξόδων οινοπνευματοποίησης αποσύκων, βιβλία αποθηκών συσκευασίας σύκων, Αναλυτικά Ημερολόγια Ταμείου εισπράξεων, βιβλία προσωρινών λογαριασμών, βιβλία Ταμείου, βιβλία ισολογισμών και απογραφών, βιβλία ζημιών και κερδών, βιβλία χρηματοδοτήσεων, βιβλίο αποθεματικών, βιβλία δανείων επ' ενεχύρω σύκων-αποσύκων, βιβλία προκαταβολών, βιβλία γενικών εξόδων, βιβλία εξόδων προστασίας τιμών σύκων (συκόπαστας), βιβλία τρεχούμενων λογαριασμών, βιβλία ελλειμμάτων-πλεονασμάτων, βιβλία εξαγοράς σύκων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλίο κατ' αποκοπή καλουπιάσματος, βιβλίο κατ' αποκοπή κοπής ουρών των σύκων, βιβλίο βουρλιάσματος-διαλογής-σιδερώματος-ημερομισθίων εργασίας, βιβλία εξόδων κινήσεως αυτοκινήτων, βιβλίο υλικών συσκευασίας σύκων κοινοπραξίας ΑΓΡΕΞ-ΣΥΚΙΚΗΣ, φωτογραφίες με κτήρια και μηχανήματα Συκικής, φίρμες κ.ά.

Συκική Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Σύκων Ξηρών Καρπών

Αρχείο Τοπικής Επιτροπής Επισιτισμού τέως Δήμου Ερμιόνης

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.059.001
 • Αρχείο
 • 1917 - 1918

Κατάλογοι οικογενειών, παραχειμαζόντων, παρεπιδημούντων, σκηνιτών, καφενείων και ξενοδοχείων της Ερμιόνης και της περιφέρειάς της με τις αντίστοιχες ποσότητες τροφίμων που τους διατέθηκαν, κατάλογος παραγωγών σιτηρών, απογραφή πληθυσμού, δαπάνες κ.ά.

Τοπική Επιτροπή Επισιτισμού τέως Δήμου Ερμιόνης