Αεροπορία, Πολιτική - Πτήσεις

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Αεροπορία, Πολιτική - Πτήσεις

Equivalent terms

Αεροπορία, Πολιτική - Πτήσεις

Σχετικοί όροι

Αεροπορία, Πολιτική - Πτήσεις

3 Αρχειακή περιγραφή results for Αεροπορία, Πολιτική - Πτήσεις

3 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Αεροπορικής Αρχής Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών

  • GRGSA-CA- ADM496.01
  • Αρχείο
  • 2001-2012

Γενικά δηλωτικά πτήσεων.

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Διεύθυνση Αεροπορικών Αρχών Περιφερειακών Αεροδρομίων και Αεροπορικής Αρχής Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ), Τμήμα Αεροπορικής Αρχής Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και Συντονισμού

Αρχείο Κρατικού Αερολιμένα Καστοριάς

  • ADM044
  • Αρχείο
  • 1971 - 1977

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, μητρώα μισθοδοσίας, πίνακες εσόδων, πίνακες μονίμων υπαλλήλων. Αερολιμενικά θέματα και οδηγίες αεροπορικής εκμετάλλευσης, οδηγίες κίνησης και ελέγχου, μηνιαίες και ετήσιες στατιστικές αεροπορικής κίνησης, εναέρια κυκλοφορία, συντήρηση αερολιμένος, δημόσιες σχέσεις.

Κρατικός αερολιμένας Καστοριάς

Αρχείο Τμήματος Πληροφοριών Πτήσεων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

  • GRGSA-CA- ADM305.01
  • Αρχείο
  • 1998-2012

Φάκελοι εισερχομένων και φάκελοι επιχειρησιακών διαταγών.

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Διεύθυνση Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών - Μακεδονίας, Τμήμα Πληροφοριών Πτήσεων Δ΄ (ΚΕΠΑΘΜ/Α1/Δ)