Αεροπορία, Πολιτική - Πτήσεις

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αεροπορία, Πολιτική - Πτήσεις

Αντίστοιχοι όροι

Αεροπορία, Πολιτική - Πτήσεις

Σχετικοί όροι

Αεροπορία, Πολιτική - Πτήσεις

2 Αρχειακή περιγραφή results for Αεροπορία, Πολιτική - Πτήσεις

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Αεροπορικής Αρχής Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών

  • GRGSA-CA- ADM496.01
  • Αρχείο
  • 2001-2012

Γενικά δηλωτικά πτήσεων.

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Διεύθυνση Αεροπορικών Αρχών Περιφερειακών Αεροδρομίων και Αεροπορικής Αρχής Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ), Τμήμα Αεροπορικής Αρχής Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και Συντονισμού

Αρχείο Τμήματος Πληροφοριών Πτήσεων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

  • GRGSA-CA- ADM305.01
  • Αρχείο
  • 1998-2012

Φάκελοι εισερχομένων και φάκελοι επιχειρησιακών διαταγών.

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Διεύθυνση Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών - Μακεδονίας, Τμήμα Πληροφοριών Πτήσεων Δ΄ (ΚΕΠΑΘΜ/Α1/Δ)