Αεροπορία, Πολιτική - Πτήσεις

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αεροπορία, Πολιτική - Πτήσεις

Αντίστοιχοι όροι

Αεροπορία, Πολιτική - Πτήσεις

Σχετικοί όροι

Αεροπορία, Πολιτική - Πτήσεις

2 Αρχειακή περιγραφή results for Αεροπορία, Πολιτική - Πτήσεις

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Τμήματος Πληροφοριών Πτήσεων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

  • GRGSA-CA- ADM305.01
  • Αρχείο
  • 1998-2012

Φάκελοι εισερχομένων και φάκελοι επιχειρησιακών διαταγών.

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Διεύθυνση Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών - Μακεδονίας, Τμήμα Πληροφοριών Πτήσεων Δ΄ (ΚΕΠΑΘΜ/Α1/Δ)

Αρχείο της Αεροπορικής Αρχής Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών

  • GRGSA-CA- ADM496.01
  • Αρχείο
  • 2001-2012

Γενικά δηλωτικά πτήσεων.

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Διεύθυνση Αεροπορικών Αρχών Περιφερειακών Αεροδρομίων και Αεροπορικής Αρχής Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ), Τμήμα Αεροπορικής Αρχής Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και Συντονισμού