Αεροπορία, Πολιτική

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Αεροπορία, Πολιτική

Equivalent terms

Αεροπορία, Πολιτική

Σχετικοί όροι

Αεροπορία, Πολιτική

15 Αρχειακή περιγραφή results for Αεροπορία, Πολιτική

15 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Διεύθυνσης Οργάνωσης και Ανάπτυξης της Υ.Π.Α.

 • GRGSA-CA- ADM302.01
 • Αρχείο
 • 1995-2005

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας Αρχειακό υλικό των παρακάτω Τμημάτων 1) Τμήμα Διοικητικής Οργάνωσης: Φάκελοι μελετών. 2) Τμήμα Συντονισμού Ποργραμμάτων Διευθύσεων ΥΠΑ: Φάκελοι συσκέψεων Συσκέψεις Αερολιμεναρχών – Διοίκησης, Μηνιαίες Συσκέψεις Στελεχών.

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Διεύθυνση Οργάνωσης και Ανάπτυξης (Δ10) (1988-)

Αρχείο Κέντρου Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων και Εφαρμογών (ΚΗΕΕ) της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

 • GRGSA-CA- ADM158.01
 • Αρχείο
 • 1984-1988

Ένας φάκελος με επιλογή εγγράφων (εξερχόμενη εισερχόμενη αλληλογραφία) από τη δραστηριότητα του ΚΗΕΕ.
Φάκελος 1 Κέντρο Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων και Εφαρμογών
Υποφ. 1.1 Μηνιαία δελτία προβλημάτων - θεμάτων ΚΗΕΕ (1984, 1987)
Υποφ. 1.2 Κεντρικός Αερολιμένας Αθηνών (1988)
Μηνιαία περιοδικά δελτία υπηρεσιακών προβλημάτων – θεμάτων ΚΑΑ.
Υποφ. 1.3 Εκθέσεις επιθεωρήσεων κρατικών αερολιμένων (1984)
Εκθέσεις επιθεωρήσεων Κρατικών Αερολιμένων Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ), Ρόδου (ΚΑΡ), Πρέβεζας (ΚΑΠΡ).
Υποφ. 1.4 Γραφείο Αεροπορικών Ατυχημάτων (1984)
Ορισμός διερευνητών αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων.
Υποφ. 1.5 Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας (ΣΠΟΑ) (1988)
Προγράμματα μαθημάτων ΣΠΟΑ, επιμόρφωσης υπαλλήλων και στελεχών ΥΠΑ, πρακτική και θεωρητική εκπαίδευση σε θέματα αρμοδιότητας ΚΗΕΕ.
Υποφ. 1.6 Κεντρική Βιβλιοθήκη
Ένα έντυπο-φόρμα παραγγελίας υλικού για τη Βιβλιοθήκη

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Κέντρο Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων και Εφαρμογών (ΚΗΕΕ)

Αρχείο Κρατικού Αερολιμένα Σάμου (Κ.Α.Σ.Μ.Α.)

 • Αρχείο
 • 1962-1982

Φάκελοι αεροπορικών ατυχημάτων, μετεωρολογικών εξυπηρετήσεων, διοικητικών θεμάτων, αερολιμενικού ελέγχου, πυρασφάλειας, αεροπορικών εκμεταλλεύσεων, σχέδια εξερχομένων εγγράφων.

Κρατικός Αερολιμένας Σάμου

Αρχείο Τελωνείου Σκιάθου

 • GR GRGSA-MAG ADM65
 • Αρχείο
 • 1992-2014

Φάκελοι:
Πρωτόκολλα παραλαβής εμπορευμάτων καταστημάτων αφορολογήτων ειδών (ΚΑΕ), Στατιστικά πωλήσεων καταστημάτων αφορολογήτων ειδών (ΚΑΕ), Συνοδευτικά διοικητικά έγγραφα (ΣΔΕ) αεροπλάνων, Δήλωση ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΔΕΦΚ), Καταστάσεις πωληθέντων αφορολογήτων ειδών του Αυγούστου του 2006

Βιβλία:
Καταχώρισης συνοδευτικών διοικητικών εγγράφων (ΣΔΕ), Καταχώρισης τελωνειακών παραστατικών εγγράφων, καταχώρισης πρωτοκόλλων και ταυτάριθμων αιτήσεων αφορολογήτων ειδών.

Τελωνείο Σκιάθου

Αρχείο Τμήματος Επιχειρησιακής Λειτουργίας Πύργου Ελέγχου Αερολιμένα Αθηνών "Ελ. Βενιζέλος" Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)

 • GRGSA-CSA- ADM181.01
 • Αρχείο
 • 2000-2014

Το αρχείο περιλαμβάνει προγράμματα τακτικής και πρόσθετης εργασίας προσωπικού, δελτία παρακολούθησης λειτουργίας μέσων - ραδιοβοηθημάτων και συστημάτων εξυπηρέτησης - ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, δελτία κίνησης αεροσκαφών αεροδρομίου Αθήνας, δελτία συμβάντων, δελτία ATIS.

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Διεύθυνση Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας Τερματικής Περιοχής Αθηνών και Πύργου Ελέγχου Αερολιμένα Αθηνών "ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ", Τμήμα Επιχειρησιακής Λειτουργίας Προσέγγισης Αθηνών

Αρχείο Τμήματος Εσόδων και Εκμισθώσεων του Κρατικού Αερολιμένα Αθηνών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)

 • GRGSA-CA- ADM159.01
 • Αρχείο
 • 1974-1989

Ένας φάκελος με επιλογή εγγράφων (εξερχόμενη - εισερχόμενη αλληλογραφία) από τη δραστηριότητα του Τμήματος Εσόδων και Εκμεταλλεύσεων / (από 1989) Τμήμα Εσόδων και Εκμισθώσεων

Φάκελος 1 ΥΠΑ, ΚΑΑ, Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού, Τμήμα Εσόδων και Εκμισθώσεων

Υποφ. 1.1 Μηχανογραφικό πρόγραμμα τελών διαδρομής (1974-1981)

 • Αλληλογραφία με: Διεύθυνση Αναπτύξεως, Τμήμα Μελετών (Δ2/Β) της ΥΠΑ, Εναερίου Κυκλοφορίας ΚΑΑ (Ε3), Λογιστικό – Εφοδιαστικό Κέντρο της ΥΠΑ, Διεύθυνση Οικονομικού και Εφοδιασμού, Τμήμα Οικονομικών Εκμεταλλεύσεων σχετικά με τη διαδικασία μηχανογραφικής χρέωσης τελών διαδρομής, που περιλαμβάνει την κωδικοποίηση νέων διαδρομών, τη σύντμηση / κωδικοποιήσεις αεροσκαφών, καθορισμό βαρών αεροσκαφών με στόχο την είσπραξη των αεροπορικών τελών. Στην ΥΠΑ τηρούνταν μηχανογραφικά αρχεία: βαρών αεροσκαφών και διαδρόμων τελών διαδρομής. Πρόκειται για αποφάσεις σχετικά με τη διαδικασία μηχανογράφησης, πίνακες τελών διαδρομής, αλληλογραφία με τις υπηρεσίες.
 • Πίνακες βαρών αεροσκαφών, έγγραφο με πληροφορίες για τα τέλη αεροσκαφών και επιβατών και φόρμα κατάστασης δεδομένων τελών διαδρομής.
  Τα αεροπορικά τέλη καθορίζονται από τα βάρη των αεροσκαφών, και την απόσταση που διανύουν στο FIR της χώρας.

Υποφ. 1.2 Εξερχόμενη αλληλογραφία Τμήματος ( 1981-1984, 1986)
Εξερχόμενη αλληλογραφία προς τη Διεύθυνση Αναπτύξεως, Τμήμα Μελετών της ΥΠΑ και τη Διεύθυνση Οικονομικού και Εφοδιασμού, Τμήμα Οικονομικών Εκμεταλλεύσεων σχετικά με την ενημέρωση αρχείου βαρών αεροσκαφών, καταστάσεις στοιχείων τελών διαδρομής, πρόγραμμα ελέγχου εγγραφών τελών διαδρομής, χειρόγραφες καταστάσεις τελών διαδρομής. Πρόκειται για τα συνοδευτικά έγγραφα του Τμήματος. Λείπουν οι καταστάσεις

Υποφ. 1.3 Άδειες διέλευσης στρατιωτικών αεροσκαφών (1983, 1989)
Εισερχόμενη αλληλογραφία από την Δ3 Διεύθυνση Πολιτικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με την παροχή άδειας διέλευσης στρατιωτικών αεροσκαφών
Υποφ. 1. Ποικίλα

 • Μηνιαία περιοδικά δελτία υπηρεσιακών προβλημάτων – θεμάτων ΚΑΑ
 • ΥΠΑ, Διεύθυνση Αερολιμενική: Δρομολόγια αεροπορικών εταιρειών (κυρίως Ολυμπιακής Αεροπορίας). Συντάκτης των εγγράφων: Διεύθυνση Αεροπορικής Εκμετάλλευσης.

Κρατικός Αερολιμένας Αθηνών (Κ.Α.Α.), Διεύθυνση Διοικητικού – Οργανωτικού, Τμήμα Εσόδων και Εκμισθώσεων

Αρχείο Τμήματος Νηολογίων, Υποθηκών και Κωδικοποίησης της Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

 • GRGSA-CA- ADM300.01
 • Αρχείο
 • 1949-2014

Το αρχειακό υλικό τεκμηριώνει τις αρμοδιότητες του Τμήματος Νηολογίων, Υποθηκών και Κωδικοποίησης της Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων της ΥΠΑ : Τήρηση μητρώων και βιβλίων ελληνικών πολιτικών αεροσκαφών (Εθνικό Νηολόγιο, Βιβλίο Υποθηκών Αεροσκαφών κλπ) και χορήγησης στοιχείων ελληνικού νηολογίου σε πολιτικά αεροσκάφη. Περιλαμβάνει: συμφωνίες, πιστοποιητικά νηολογίων, αεροπορικά τέλη, εγγραφές και κυριότητα κινητήρων, ελληνικών αεροσκαφών, ιδιωτική αεροπορία και πινακίδες ταυτότητας αεροσκαφών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον ICAO.

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων, Τμήμα Νηολογίων, Υποθηκών και Κωδικοποίησης

Αρχείο Τμήματος Οργανώσεως και Μεθόδων της Διευθύνσεως Οργανώσεως και Εκπαιδεύσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

 • GRGSA-CA- ADM376.01
 • Αρχείο
 • 1984-1990 (κυρίως 1984-1988)

Το αρχείο αποτελείται από επιλογή εισερχόμενης αλληλογραφίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Οργανώσεως και Μεθόδων (Δ2/Α) / (από 1991) Τμήμα Διοικητικής Οργάνωσης. Δύο έγγραφα προέρχονται από τη Διεύθυνση Κτιριακών Έργων (Γ2 στο οργανόγραμμα του 1981)
Φάκελος 1 Διεύθυνσις Οργανώσεως και Εκπαιδεύσεως, Τμήμα Οργανώσεως και Μεθόδων
Υποφ. 1.1 Κέντρο Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων και Εφαρμογών (ΚΗΕΕ) (1988)
Μηνιαία δελτία προβλημάτων - θεμάτων ΚΗΕΕ
Υποφ. 1.2 Κεντρικός Αερολιμένας Αθηνών (ΚΑΑ) (1987)
Μηνιαία περιοδικά δελτία υπηρεσιακών προβλημάτων – θεμάτων ΚΑΑ
Υποφ. 1.3 Κεντρικός Αερολιμένας Χανίων (ΚΑΧ) (1987)
Προβλήματα – Θέματα ΚΑΧ (δελτία)
Υποφ. 1.4 Γραφείο Αεροπορικών Ατυχημάτων (1984-1987)
Ορισμός διερευνητών αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων
Υποφ. 1.5 Διεύθυνση Κτιριακών Έργων (Γ2) (1989-1990)
Πρακτικό 31 του Συμβουλίου Έργων Πολιτικής Αεροπορίας και χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων
1990-1992 ελληνοσοβιετικής συνεργασίας.

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Διεύθυνσις Οργανώσεως και Εκπαιδεύσεως, Τμήμα Οργανώσεως και Μεθόδων

Αρχείο Τμήματος Υποστήριξης Κρατικού Αερολιμένα Αλεξανδρούπολης

 • GRGSA-EVR ADM009
 • Αρχείο
 • 1982-2000

Έγγραφα για ενημέρωση βολών, μηνιαίες καταστάσεις εκμετάλλευσης οχημάτων του αερολιμένα, φάκελος εκτάκτων δρομολόγιων, μηνιαία δελτία, φάκελος εισερχομένων της Διεύθυνσης Διοικητικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Κρατικός Αερολιμένας Αλεξανδρούπολης, Τμήμα Υποστήριξης

Αρχείο του Τμήματος Υλικού του Κρατικού Αερολιμένα Αθηνών Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)

 • GRGSA-CA- ADM307.01
 • Αρχείο
 • 1968-1994

Το αρχείο περιέχει αλληλογραφία για τα συστήματα VAR και διάφορα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοροφίας (ΕΕΚ), γενική αλληλογραφία, απογραφικά δελτία, μηνιαία δελτία προβλημάτων και θεμάτων ΚΑΑ, γραμμάτια χορηγήσεως. VAR= Voice Communication System (σύστημα φωνητικής επικοινωνίας) - Ancillaries (δευτερεύων) - Remote Control System (σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου).

Κρατικός Αερολιμένας Αθηνών, Διεύθυνση Διοικητικού – Οργανωτικού, Τμήμα Υλικού

Αρχείο Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας Κρατικού Αερολιμένα Σάμου (Κ.Α.Σ.Μ.Α.)

 • Αρχείο
 • 1991-2002

Διοικητικά έγγραφα, αλληλογραφία της υπηρεσίας (βεβαιώσεις, αναφορές υπαλλήλων, αιτήσεις μετάθεσης- απόσπασης, εκθέσεις αξιολόγησης, κ.ά.).

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Κρατικού Αερολιμένα Σάμου (Κ.Α.Σ.Μ.Α.)

Βυζάς, Μιχαήλ (Ελληνική Εταιρεία Εναερίων Συγκοινωνιών)

 • GR ELIA-MIET αρ. comp.518
 • Αρχείο
 • 1931-1967

Το αρχείο περιλαμβάνει υπηρεσιακή και προσωπική αλληλογραφία, αποσπάσματα πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου, ισολογισμούς, εκθέσεις, οικονομοτεχνικές μελέτες, υπηρεσιακά και προσωπικά σημειώματα, σχέδια συμβάσεων, αποκόμματα και φύλλα εφημερίδων, έντυπα κ.ά. σχετικά με την υπηρεσία του ως γενικού διευθυντή της Ε.Ε.Ε.Σ. και τις δικαστικές διώξεις και τις νομικές διενέξεις του. Τα θέματα που θίγονται κυρίως είναι η οργάνωση και τα οικονομικά της Εταιρείας μετά το 1936, η αγορά των Ju 52, οι σχέσεις με τη Λουφτχάνσα και το υπουργείο Αεροπορίας, η επιστράτευση του 1940, η κατάσταση της Εταιρείας στην Κατοχή και στην μεταπολεμική περίοδο. Επίσης περιέχεται αλληλογραφία με τις εταιρείες Gnôme et Rhône (1935-1936) και Oldavia καθώς και με το δικηγόρο του στο Παρίσι, Κωνσταντίνο Δαμβέργη για την αγορά των κινητήρων Κ14 και τη διαμάχη του με την Oldavia, καθώς και υλικό (έντυπα , αλληλογραφία ) σχετικά με τη συνταξιοδότησή του από το Ι.Κ.Α.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ
[Οι φάκελοι 1-7 αφορούν αποκλειστικά την Ε.Ε.Ε.Σ.]
Φάκελος 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (1931-1940)
Φάκελος 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (1936-1941)
Φάκελος 3 ΑΓΟΡΑ Ju 52. ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΔ32 / 1941
Φάκελος 4 ΑΓΟΡΑ Ju 52. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΣΣΑΡΗ
Φάκελος 5 ΠΟΛΕΜΟΣ 1940 - ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ (1940-1945)
Φάκελος 6 ΚΑΤΟΧΗ (1940 - 1944)
Φάκελος 7 ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΑ (1945 - 1946)
Φάκελος 8 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ GNOME ET RHONE (1935 - 1950)
Φάκελος 9 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ (1912 - 1963)

Βυζάς, Μιχαήλ