Αεροπορία - Ατυχήματα

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Αεροπορία - Ατυχήματα

Equivalent terms

Αεροπορία - Ατυχήματα

Σχετικοί όροι

Αεροπορία - Ατυχήματα

5 Αρχειακή περιγραφή results for Αεροπορία - Ατυχήματα

5 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο 2ης Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ., Γραφείου Επιστασίας

 • GR GRGSA-MAG ADM42.4
 • Αρχείο
 • 2001-2009

Φάκελοι: Γραφείο Γραμματείας → Αλληλογραφίας θεμάτων εθιμοτυπίας, Φάκελοι αναφορών (Κ.Λ. Βόλου, Κ.Λ. Θεσσαλονίκης , Υ/Χ Καρύστου, Λ/Χ Αιδηψού, Υ/Χ Σκοπέλου, Υ/Χ Κύμης, Κ.Λ. Χαλκίδας), Γραφείο Επιστασίας → Ατομικοί Φάκελοι, Φάκελος δελτίων μηνιαίων συσκέψεων Λιμενικών Αρχών, Λιμενική Αστυνομία → Διενέργειες ελέγχων από Λιμενικές Αρχές, Φάκελος συνόδου κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Χαλκιδική, Φάκελος αναφορών για ναυαγοσώστες, Γραφείο Ασφαλείας Ναισιπλοΐας → Φάκελος αναφορών Λιμενικών Αρχών για περιστατικά έρευνας διάσωσης, Φάκελος πτώσης ελικοπτέρου «ΣΙΝΟΥΚ» με επιβαίνοντα τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας και τη συνοδεία του την 01.10.2004.

Λιμενικό Σώμα, 2η Περιφερειακή Διοίκηση, Γραφείο Επιστασίας

Αρχείο Κέντρου Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων και Εφαρμογών (ΚΗΕΕ) της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

 • GRGSA-CA- ADM158.01
 • Αρχείο
 • 1984-1988

Ένας φάκελος με επιλογή εγγράφων (εξερχόμενη εισερχόμενη αλληλογραφία) από τη δραστηριότητα του ΚΗΕΕ.
Φάκελος 1 Κέντρο Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων και Εφαρμογών
Υποφ. 1.1 Μηνιαία δελτία προβλημάτων - θεμάτων ΚΗΕΕ (1984, 1987)
Υποφ. 1.2 Κεντρικός Αερολιμένας Αθηνών (1988)
Μηνιαία περιοδικά δελτία υπηρεσιακών προβλημάτων – θεμάτων ΚΑΑ.
Υποφ. 1.3 Εκθέσεις επιθεωρήσεων κρατικών αερολιμένων (1984)
Εκθέσεις επιθεωρήσεων Κρατικών Αερολιμένων Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ), Ρόδου (ΚΑΡ), Πρέβεζας (ΚΑΠΡ).
Υποφ. 1.4 Γραφείο Αεροπορικών Ατυχημάτων (1984)
Ορισμός διερευνητών αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων.
Υποφ. 1.5 Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας (ΣΠΟΑ) (1988)
Προγράμματα μαθημάτων ΣΠΟΑ, επιμόρφωσης υπαλλήλων και στελεχών ΥΠΑ, πρακτική και θεωρητική εκπαίδευση σε θέματα αρμοδιότητας ΚΗΕΕ.
Υποφ. 1.6 Κεντρική Βιβλιοθήκη
Ένα έντυπο-φόρμα παραγγελίας υλικού για τη Βιβλιοθήκη

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Κέντρο Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων και Εφαρμογών (ΚΗΕΕ)

Αρχείο Τμήματος Λειτουργίας Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών της Διευθύνσεως Ηλεκτρονικών της ΥΠΑ

 • GRGSA-CA- ADM351.01
 • Αρχείο
 • 1985 - 1987

Εισερχόμενη αλληλογραφία: Γραφείο Αεροπορικών Ατυχημάτων (ορισμός διερευνητών), Κρατικός Αερολιμένας Θεσσαλονίκης (μηνιαία δελτία θεμάτων-προβλημάτων), διάφορες υπηρεσίες (μηνιαία δελτία θεμάτων-προβλημάτων) Εξερχόμενη αλληλογραφία: Σήματα του Τμήματος (επιτεύγματα Τμήματος) κ.ά

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Γενική Διεύθυνσις Εναερίου Κυκλοφορίας, Διεύθυνσις Ηλεκτρονικών, Τμήμα Λειτουργίας Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών (1981-1989)

Αρχείο Τμήματος Οργανώσεως και Μεθόδων της Διευθύνσεως Οργανώσεως και Εκπαιδεύσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

 • GRGSA-CA- ADM376.01
 • Αρχείο
 • 1984-1990 (κυρίως 1984-1988)

Το αρχείο αποτελείται από επιλογή εισερχόμενης αλληλογραφίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Οργανώσεως και Μεθόδων (Δ2/Α) / (από 1991) Τμήμα Διοικητικής Οργάνωσης. Δύο έγγραφα προέρχονται από τη Διεύθυνση Κτιριακών Έργων (Γ2 στο οργανόγραμμα του 1981)
Φάκελος 1 Διεύθυνσις Οργανώσεως και Εκπαιδεύσεως, Τμήμα Οργανώσεως και Μεθόδων
Υποφ. 1.1 Κέντρο Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων και Εφαρμογών (ΚΗΕΕ) (1988)
Μηνιαία δελτία προβλημάτων - θεμάτων ΚΗΕΕ
Υποφ. 1.2 Κεντρικός Αερολιμένας Αθηνών (ΚΑΑ) (1987)
Μηνιαία περιοδικά δελτία υπηρεσιακών προβλημάτων – θεμάτων ΚΑΑ
Υποφ. 1.3 Κεντρικός Αερολιμένας Χανίων (ΚΑΧ) (1987)
Προβλήματα – Θέματα ΚΑΧ (δελτία)
Υποφ. 1.4 Γραφείο Αεροπορικών Ατυχημάτων (1984-1987)
Ορισμός διερευνητών αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων
Υποφ. 1.5 Διεύθυνση Κτιριακών Έργων (Γ2) (1989-1990)
Πρακτικό 31 του Συμβουλίου Έργων Πολιτικής Αεροπορίας και χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων
1990-1992 ελληνοσοβιετικής συνεργασίας.

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Διεύθυνσις Οργανώσεως και Εκπαιδεύσεως, Τμήμα Οργανώσεως και Μεθόδων