Αγροφυλακή - Αρκαδία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Αγροφυλακή - Αρκαδία

Equivalent terms

Αγροφυλακή - Αρκαδία

Σχετικοί όροι

Αγροφυλακή - Αρκαδία

1 Αρχειακή περιγραφή results for Αγροφυλακή - Αρκαδία

1 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Αγροφυλακής Κοντοβάζαινας

  • Αρχείο
  • 1913 - 1985

Μισθολογικά μητρώα υπαλλήλων Αγρονομείου, Ερανικοί κατάλογοι, Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Βιβλία Δικάσιμων, Βιβλία μηνύσεων, Βιβλία αγροτικών αδικημάτων, Ημερολόγια περιοδειών Αγρονόμου, Προσωπικοί φάκελοι Αγροφυλάκων, Παράπονα πολιτών κατά υπαλλήλων και Οργάνων, Προσωπικοί φάκελοι διορισμού των υδρονομέων, Βιβλία συμβάντων των αγροφυλάκων, Στρεμματικοί κατάλογοι των κοινοτήτων, Σύλληψις και εκπλειστηρίασις ζώων, Βεβαιώσεις Ο.Γ.Α., Ονομαστική κατάσταση των αγροτών της περιφέρειας του Αγρονομείου Ελευσίνας, Έγγραφα που αφορούν τον ιματισμό, οπλισμό, τα Συμβούλια Αγροφυλακής, Θέματα προσωπικού αγροφυλακής κ.ά.

Αγροφυλακή Κοντοβάζαινας (Αρκαδία)