Αγρονομεία - Δράμα

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αγρονομεία - Δράμα

Αντίστοιχοι όροι

Αγρονομεία - Δράμα

Σχετικοί όροι

Αγρονομεία - Δράμα

1 Αρχειακή περιγραφή results for Αγρονομεία - Δράμα

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Αγρονομείου Δράμας

  • ADM026
  • Αρχείο
  • 1979 - 1982

Πίνακες δυνάμεως οργάνων και υπαλλήλων, ημερολόγια περιοδειών, στατιστικοί πίνακες αγροτικών αδικημάτων, εκθέσεις επιθεωρήσεων, δημόσια ασφάλεια.

Αγροφυλακή, Αγρονομείο Δράμας