Αγγλοκρατία - Επτάνησα

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Αγγλοκρατία - Επτάνησα

Equivalent terms

Αγγλοκρατία - Επτάνησα

 • UF Επτάνησα - Αγγλοκρατία

Σχετικοί όροι

Αγγλοκρατία - Επτάνησα

16 Αρχειακή περιγραφή results for Αγγλοκρατία - Επτάνησα

16 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Δημητρίου Καρούσου (Κ89)

 • GRGSA-CA- PRI028.38
 • Αρχείο
 • 1662-1908

Αρχείο του κόμητος Δημητρίου Καρούσου από την Κεφαλονιά, βουλευτή της Ιονίου Βουλής, επάρχου Κεφαλονιάς, γερουσιαστή και τελευταίου προέδρου της Ιονίου Γερουσίας και μετέπειτα βουλευτή Κεφαλονιάς στην Ελληνική Βουλή:

 1. Νοταριακά (1662-1908)
 2. Αλληλογραφία με διάφορα εξέχοντα πρόσωπα (1832-1881).
 3. Απόγραφα, αποσπάσματα πρακτικών, κ.ά. (1853-1862)
 4. Γράμματα επίσημα (1841-1852).
 5. Οικογενειακό δέντρο Καρούσου.
 6. Δίπλωμα διδακτορικό του Ν. Φίτσιου του 1898
 7. Έγγραφα περί του τίτλου του κόμητος (1705-1840).
 8. Έντυπα: εφημερίδες, προκηρύξεις κ.ά.
 9. Ευρετήριο αλφαβητικό προσώπων με τα οποία είχε οικονομικές και άλλες σχέσεις ο Καρούσος.
 10. Προσκλήσεις του Βασιλικού Αυλαρχείου (1866-1868).
 11. Πρόσκληση σε γάμο του 1868.
 12. Χειρόγραφο περί απονομής συντάξεως (1850-1865).
 13. Χειρόγραφα της Αγγλικής Προστασίας στα Επτάνησα (1817-1864).
 14. Κατάλογοι υπογραφών κατοίκων της Κεφαλονιάς που ευγνωμονούν τον κόμη Καρούσο.

Καρούσος, Δημήτριος

Αρχείο Ελληνικού Βασιλικού Προξενείου

 • GRGSA-KER OAIGCON. 7
 • Αρχείο
 • 1833-1864

Έγγραφα που έχουν σχέση με ναυτιλιακές υποθέσεις ομογενών (ναυάγια, ναυσιβλάβειες, ναυαγιαιρέσεις, αγοραπωλησίες πλοίων κλπ.), έγγραφα που έχουν σχέση με αστικές ή ποινικές υποθέσεις ομογενών (διαμονητήρια, διαβατήρια, κοινοποιήσεις δικογράφων κλπ.), εισερχόμενη αλληλογραφία του Υπουργείου Εξωτερικών (και με άλλες αρχές) καθώς και των υποπροξενείων και προξενικών πρακτορείων των Ιονίων, σχέδια επιστολών προς το Υπουργείο Εξωτερικών

Αρχείο Ιονίου Γερουσίας

 • Αρχείο
 • 1857 - 1864

Το ίδιο το αρχείο παρέχει πλούσιες πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας της διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών των Ιονίων Νήσων κατά την ύστατη περίοδο της αγγλοκρατίας, καθώς τα έγγραφα αποτυπώνουν όχι μόνο τις αρμοδιότητες που είχαν αποδοθεί στην Γερουσία, αλλά και τη ροή των εγγράφων μέσα σε όλη τη διοίκηση. Περιλαμβάνει αμιγώς τα εισερχόμενα προς την Ιόνιο Γερουσία έγγραφα, τα οποία αποστέλλονταν προς ενημέρωση αλλά κυρίως για την περαιτέρω γνωμάτευση της Γερουσίας, από διάφορες δημόσιες αρχές των Επτανήσων ή και ιδιώτες.

Από τη μελέτη των εγγράφων προκύπτει ότι η συνήθης οδός διακίνησης των εγγράφων προέβλεπε την αποστολή μέσω του Επάρχου κάθε νησιού των υποθέσεων που απαιτούσαν την επιδοκιμασία της Γερουσίας. Τα έγγραφα απευθύνονταν στο γραμματέα της και εκείνος ανάλογα με τη φύση της υπόθεσης την παρέπεμπε στο αντίστοιχο τμήμα, γενικό ή οικονομικό τμήμα. Το αρμόδιο κάθε φορά τμήμα μελετώντας την υπόθεση πρότεινε προς την Γερουσία τον τρόπο επίλυσης αυτής, ο οποίος αναγραφόταν πάνω στο ίδιο το έγγραφο. Σε αρκετές περιπτώσεις πάνω στο έγγραφο υπάρχει και παραπομπή σε πρακτικό της Γερουσίας. Δε λείπουν ωστόσο, οι περιπτώσεις τόσο ιδιωτών όσο και άλλων δημοσίων λειτουργών που απέστειλαν τα αιτήματά τους απευθείας στην Γερουσία.

Η θεματολογία του αρχείου, που αποτυπώνει και τις αρμοδιότητες της Γερουσίας, περιλαμβάνει: α) οικονομικά θέματα που αφορούν κατά κύριο λόγο δημόσιες δαπάνες του κράτους, οι οποίες απαιτούσαν την επιδοκιμασία της Γερουσίας, β) διοικητικά θέματα που αφορούν τη διοίκηση του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών (άδειες απουσίας, διορισμοί, προβιβασμοί κ.λπ.) αλλά και εκθέσεις που αφορούν σε ελέγχους διοικητικών πράξεων και γ) δικαστικά θέματα που αφορούν αιτήσεις, ικετηρίους μεταλλαγής και χαριτοδοσίας ποινών κρατουμένων. Στην τελευταία αυτή κατηγορία, συναντά κανείς πλήθος δικαστικών αποφάσεων συνημμένες των αιτήσεων χαριτοδοσίας των κρατουμένων.

Ιόνιος Γερουσία

Αρχείο Ιονίου Κράτους

 • GRGSA-KER OADM. 7
 • Αρχείο
 • 1816-1864

Έγγραφα των Διοικήσεων Κερκύρας ταξινομημένα σύμφωνα με τις θητείες των διαφόρων διοικητών. Πρακτικά, δηλοποιήσεις, πιστοποιήσεις και αλληλογραφία της Διοικήσεως, αποφάσεις, διαταγές και αλληλογραφία της Γερουσίας και του Γραμματέα της Α.Ε. του Λόρδου Ύπατου Αρμοστή, του Ανωτάτου Συμβουλίου της Δικαιοσύνης, του Προέδρου των Δικαστηρίων, πράξεις του Κοινοβουλίου, της Κυβερνήσεως, προκηρύξεις, δηλοποιήσεις, πρακτικά, αλληλογραφία του Επαρχιακού Συμβουλίου, έγγραφα του Εφόρου της Υγείας, του αρχηγού του Επιτελείου, του Γενικού Εισπράκτορα των δημοσίων προσόδων, των δημοτικών αρχών, του τοπικού αρχειοφύλακα, Προέδρου του Θεάτρου, Μηχανικού, Αρχιτέκτονα, εκκαθαριστού, αρχηγών Ορθοδόξου και Λατινικού κλήρου, διαφόρων δικαστηρίων, εφόρων αστυνομίας και λιμένος, γενικού και τοπικού θησαυροφύλακα, αξιωματικού της δημαρχίας, της διοίκησης του καταστήματος των νόθων, της υπηρεσίας των αχθοφόρων, του Υγειονομείου, διαφόρων επιτροπών όπως κυβερνητών εκκλησιών, δημοσίων σχολείων, δικηγόρων, υποδικηγόρων, αναφορές, αιτήσεις προς την διοίκηση, έγγραφα σχετικά με την εκλογή των δημαρχιακών αξιωμάτων, με πολιτογραφήσεις, με στατιστικές πληθυσμού, κτηνοτροφίας και γεωργίας, με εκλογές και απολύσεις συμβολαιογράφων, αντίγραφα πινάκων συμβολαίων και αντίγραφα συμβολαίων και διαθηκών, ευρετήρια βιβλίων των συμβολαιογράφων που πέθαναν, εμφανιστήρια μεταγραφών καθώς και αιτήσεις, πιστοποιήσεις και πληρεξούσια σχετικά με τις ζημίες που προκλήθηκαν από τους Γάλλους.

Αρχείο Ιονικού Κράτους

 • GRGSA-KER OAIGADM. 11
 • Αρχείο
 • 1800-1933

Περιέχονται 152 μφ., κυρίως πράξεις της Κυβερνήσεως των ετών 1814 – 1864, της περιόδου της Αγγλικής Προστασίας (Ιόνιον Κράτος). H συλλογή έφερε την ονομασία «Ιονικόν Κράτος» και τηρήθηκε η ονομασία αυτή, χωρίς να σημαίνει ότι υπάρχει κάποιας ουσιαστική διαφοροποίηση από τη συλλογή μονοφύλλων της αρχειακής σειράς Ιόνιον Κράτος (η οποία στους Φ. 684-685, 687-689 περιέχει επίσης συλλογή μονοφύλλων). Περιέχονται: Επιχώριοι κανονισμοί των Επαρχιακών Συμβουλίων των διαφόρων νησιών για ποικίλα θέματα. Επίσης, μονόφυλλα γενικότερου ενδιαφέροντος (σχετικά με τις γαλλικές αποζημιώσεις και την εγχώριο διαχείριση) καθώς και μικρή συλλογή με μονόφυλλα του παπικού προξενείου στην Κέρκυρα.

Αρχείο Προσωρινής Κυβέρνησης Campbell

 • GRGSA-KER OAIGADM. 3
 • Αρχείο
 • 1814-1817

Θεσπίσματα και αλληλογραφία Γερουσίας, ταξινομημένα σύμφωνα με τα διάφορα τμήματα της Διοίκησης (Τμήμα Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Οικονομικών).

Ιόνιος Γερουσία

Αρχείο Συνηγόρου των Πτωχών (Avvocato dei Poveri)

 • GRGSA-KER OJUS. 39
 • Αρχείο
 • 1824-1840

Καταχωρίσεις εγγράφων που χρησιμοποιήθηκαν σε δίκες, καταχωρίσεις τελών χαρτοσήμων, δικογραφίες, αλληλογραφία, γνωστοποιήσεις.

Συνήγορος των Πτωχών

Αρχείο Υγειονομείου

 • GRGSA-KER OADM. 13
 • Αρχείο
 • 1670-1840

Αποφάσεις και προκηρύξεις (decreti, terminazioni e proclami) των Προβλεπτών της Υγείας (Proveditori alla Sanita). Αποφάσεις, δικογραφίες, δικαστικές αποφάσεις και ποινές του Συμβουλίου της Υγείας (Collegietto di Sanita) που αφορούν στην προστασία της δημόσιας υγείας. Αναφορές του Ιατρικού Συμβουλίου (Collegietto Medico), καταθέσεις σχετικές με τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις των πλοίων που προσορμίζονται στο λιμάνι και στις ακτές της νήσου Κέρκυρας. Ναυτολόγια, προέλευση των επιβατών και των φορτίων που επιβιβάζονται στο λιμάνι της Κέρκυρας, διαβατήρια (καθώς και αναθεωρήσεις) και άδειες του Υγειονομείου, πιστοποιητικά θανάτου και γεννήσεων, ονομαστικοί κατάλογοι των υγειονομικών υπαλλήλων (deputati sanitarii) των αλιευτικών, αλληλογραφία και σχετικά έγγραφα, εγγυήσεις, βεβαιώσεις του λοιμοκαθαρτηρίου, γνωστοποιήσεις (notificazioni), λιμενικά τέλη, επισκευές πλοίων, αιτήσεις και αναφορές.

Ιδιωτικό αρχείο Κώστα Δαφνή (Αρχείο Ιωάννου Βαπτιστή Θεοτόκη)

 • GRGSA-KER PRI. 8.17
 • Αρχείο
 • 1822-1833

Αρχείο Ιωάννη-Βαπτιστή Θεοτόκη, τμήμα του ιδιωτικού Αρχείου Δαφνή. Σχέδια επιστολών του Ι. Β. Θεοτόκη, διάφορα αποσπάσματα ημερολογίων του Ιωάννη Βαπτιστή Θεοτόκη (1822, 1833), το corpus των επιστολών του F. Zambelli προς τον Ι. Β. Θεοτόκη, αποσπάσματα εφημερίδων της εποχής σχετικά με τον ελληνικό Αγώνα, αρκετά έγγραφα που αφορούν τα στρατιωτικά σώματα των φιλελλήνων αλλά και τηλεγραφήματα σχετικά με το γαλλοαυστριακό πόλεμο (1859), ένα αντίγραφο επιστολής του Ugo Foscolo προς τον πρώην Έπαρχο Ζακύνθου Dionisio Bulzo (1827) κ.α.

Δαφνής, Κώστας

Συλλογή Ελισσάβετ Θεοτόκη

 • GRGSA-KER COL 8.1
 • Αρχείο
 • 1833-1852

Κατάστιχο, γενικόν αντίγραφο (Estratto Generale) του Γενικού Θησαυροφυλακείου (Ufficio della Tesoreria Generale) αναφερόμενο στην οικονομική διαχείριση του Κράτους των Ιονίων Νήσων και ειδικά των νήσων Κερκύρας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Λευκάδας, Ιθάκης, Κυθήρων και Παξών, των ετών 1833 - 1843.

Θεοτόκη, Ελισσάβετ

Συλλογή Λεωνίδα Στανέλλου

 • GRGSA-KER COL. 48.1
 • Αρχείο
 • 2015

Αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή της διδακτορικής διατριβής του κ. Λεωνίδα Στανέλλου με τίτλο: «Η βρετανική στρατιωτική αρχιτεκτονική στην Κέρκυρα: οι επεμβάσεις των Βρετανών στα φρούρια, στις οχυρώσεις, στα κτίρια και στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις (1814 – 1864)», Κέρκυρα 2015, σ. 1163.

Στανέλλος, Λεωνίδας

Συλλογή Σπύρου Πογιάγου

 • GRGSA-KER COL. 6.1, 6.2
 • Αρχείο
 • 1818-1868

Δύο κατάστιχα στα οποία καταχωρίζονται όλες οι πράξεις που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία του Ιπποτικού Τάγματος των Αγ. Μιχαήλ και Γεωργίου («The Order of St. Michael and St. George»), που ιδρύθηκε στην Κέρκυρα στις 27.04.1818 υπό την αιγίδα του Βασιλέως της Μεγάλης Βρετανίας και Ιρλανδίας. Επίσης, 76 λυτά φύλλα των ετών 1862 – 1866 που αφορούν στο ιπποτικό τάγμα των Αγ. Μιχαήλ και Γεωργίου. Κατάστιχο καταχώρησης πολιτογραφήσεων που πραγματοποιήθηκαν στο Ιόνιο Κράτος (1819-1852). (3 κτχ., λυτά φύλλα)

Πογιάγος, Σπύρος