Αγροτικός τουρισμός

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αγροτικός τουρισμός

Αντίστοιχοι όροι

Αγροτικός τουρισμός

Σχετικοί όροι

Αγροτικός τουρισμός

1 Αρχειακή περιγραφή results for Αγροτικός τουρισμός

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Διεύθυνσης Γεωργίας Πρέβεζας

  • GR GRGSA-PRE ADM007.04
  • Αρχείο
  • 1975-1995

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, αποζημιώσεις, στατιστική γεωργικής παραγωγής, αγροτουρισμός

Διεύθυνση Γεωργίας Πρέβεζας