Αγορανομία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Αγορανομία

Equivalent terms

Αγορανομία

Σχετικοί όροι

Αγορανομία

19 Αρχειακή περιγραφή results for Αγορανομία

19 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Αυτόνομης Υπηρεσίας Επισιτισμού Μακεδονίας

 • ADM003
 • Αρχείο
 • 1941 - 1945

Γενικές αποφάσεις και διαταγές σχετικά με τον επισιτισμό, κίνηση των επαρχιακών Επισιτιστικών Γραφείων, υπαλληλικά θέματα, αγορανομικές διατάξεις και δελτία τιμών, μεταφορές προϊόντων, χορηγήσεις τροφίμων και διαφόρων προϊόντων σε ιδιώτες και ιδρύματα, καταστάσεις αποθεμάτων, οικονομικά θέματα, έγγραφα της ελληνικής και γερμανικής διοίκησης.

Αυτόνομη Υπηρεσία Επισιτισμού Μακεδονίας

Αρχείο Διεύθυνσης Βιομηχανίας και Εμπορίου Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών

 • GRGSA-SER ADM070.01
 • Αρχείο
 • 1938 - 1992

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, πρωτόκολλα Αγορανομικής Επιτροπής, κοστολόγια - τιμές διαφόρων ειδών, βιβλία διανομών τροφίμων, φάκελος Σωματείων, βιβλίο αρτοποιών, άδειες λειτουργίας αρτοποιείων.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, Διεύθυνση Βιομηχανίας και Εμπορίου

Αρχείο Διεύθυνσης Εμπορίου Ν. Μαγνησίας

 • GR GRGSA-MAG ADM22.3
 • Αρχείο
 • 1945-1984

Φάκελοι:
Αποφάσεις Αγορανομικής Επιτροπής Ειρηνοδικείου Αργαλαστής, Αποφάσεις Αγορανομικής Επιτροπής Ζαγοράς, Αλληλογραφία περί αποθεμάτων, διάθεσης και συντήρησης εφοδίων, Συμβούλια και Επιτροπές Νομικών Προσώπων (Εθνικού Οργανισμού Καπνού, Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου), Διεύθυνση Οργανώσεως Εσωτερικού Εμπορίου, Συγκρότηση Επιτροπών Επιμελητηρίων, Νομοθεσία περί Επιμελητηρίων, Απολογισμοί Επιμελητηρίων, Περί επιτροπών στα Επιμελητήρια Εμπορικό και Βιομηχανικό Βόλου και στο Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Βόλου, Επιτροπή Ελέγχου τιμολογίων εξαγωγής, Φάκελος Τρ. Χατζηκωνσταντίνου, Επιτροπή Εποπτείας της Υπηρεσίας Ελέγχου τιμολογίων εισαγωγής, Υποθέσεις Μωραΐτη, Έσοδα Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου εκ θεωρήσεως τιμολογίων εισαγωγής – εξαγωγής

Βιβλία:
Τιμών ανά 15ήμερο, Μητρώου Σωματείων Νομού Μαγνησίας, Ευρετήριο Σωματείων Νομού Μαγνησίας (αλφαβητικό), Ευρετήριο πελατών Βόλου, Πηλίου, Νήσων Σποράδων – Σκύρου (αλφαβητικό), Ευρετήριο Αρτοποιών Βόλου, Πηλίου, Σποράδων (αλφαβητικό), Πρωτόκολλο Επιτροπής Κατάταξης Κέντρων & Καταστημάτων Ν. Μαγνησίας, Πρωτόκολλο Αγορανομικής Επιτροπής Πρωτοδικείου Βόλου, Χρεοπιστώσεως σιτηρών συγκεντρώσεως έτους 1980 της ΚΥΔΕΠ Βόλου & Ε.Γ.Σ. Βόλου & Αλμυρού, Συγκεντρωθεισών & διατεθεισών ποσοτήτων σιτηρών εσοδείας 1975-77, Πρακτικά Συνεδριάσεων Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Κατατάξεως Κέντρων & Καταστημάτων Βόλου, Κατατάξεως Κέντρων & Καταστημάτων Αγορανομικής Επιτροπής Βόλου (αλφαβητικό), Πρακτικά Συνεδριάσεων Αγορανομικής Επιτροπής Ειρηνοδικείου Αργαλαστής, Πρακτικά Αγορανομικής Επιτροπής Βόλου, Αποφάσεις (Πρακτικά) Αγορανομικής Επιτροπής Ζαγοράς, Αποφάσεις (Πρακτικά) Αγορανομικής Επιτροπής Μηλεών, Αποφάσεις (Πρακτικά) Αγορανομικής Επιτροπής Σκιάθου, Αποφάσεις (Πρακτικά) Αγορανομικής Επιτροπής Σκιάθου, Πρακτικά Αγορανομικής Επιτροπής Βελεστίνου, Πρακτικά Αγορανομικής Επιτροπής Αλμυρού, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας (εμπιστευτικό), Ευρετήριον Αποφάσεων κατά θέματα Αγορανομικής Επιτροπής Βόλου, Παρακολουθήσεως των ισχυουσών Αγορανομικών Διατάξεων Υπουργείου Εμπορίου & Νομάρχου Μαγνησίας, Χορηγήσεως ελαίου – μίγματος & σογιελαίου εις χονδρεμπόρους, Διεκπεραιώσεως Αγορανομικών Επιτροπών Ν. Μαγνησίας, Καταχωρίσεως διενεργουμένων ελέγχων & δειγματοληψιών υπό του Συνεργείου Ελέγχου Λαθραλέσεων.

Νομαρχία Μαγνησίας, Διεύθυνση Εμπορίου

Αρχείο Διεύθυνσης Εμπορίου Ν. Μαγνησίας

 • GR GRGSA-MAG ADM22.2
 • Αρχείο
 • 1964-1994

Φάκελοι :
Α1. Εμπορία Οπωρολαχανικών, Δελτία Οπωρολαχανικών,
Α1α. Φάκελος Τσάι Βουνού (Συνεταιρισμός «Όθρυς»),
Α2α. Αγορανομικές Διατάξεις Κρεάτων,
Α4. Εστιατόρια, Καφενεία, Φιλοδώρημα Σερβιτόρων, Τιμές Αναψυκτικών(ΕΨΑ), Κυλικεία Σχολείων,
Α7. Κοστολόγια Πυρηνελαίων, Ελαιόλαδο, Ελαίες κλ.,
Α8. Τυποποίηση Οσπρίων, Ζάχαρης, Αλεύρων, Όρυζας κλπ,
Α9. Παρακολούθηση Ενοικίων, Κινηματογράφοι, Διδακτήρια Φροντιστηρίων, Ανελκυστήρες,
Α11. Ξηροί Καρποί, Οίνος λευκός, Αντ/κά Αυτ/των, Ελαστικά,
Α12. Καφέδες. Φάκελος Εκπτώσεων, Αναγγελία, Πινακίδες,
Α13. Παρακολούθηση νωπών και κατεψυγμένων αλιευμάτων,
Α14α. Τυροκομικά,
Α14β. Τυροκομικά, Γιαούρτι, Βούτυρο,
Φάκελος Αγορανομικής Επιτροπής, Επιτροπή Κατ. Κέντρου Καταναλωτών, Ν. 1401/83 Υποθέσεις Αρχείο (μηνύσεις κλ.), Αρχείο Αιτήσεων για χορήγηση Λαϊκών Αγορών Ν. Μαγνησίας, Θέματα Λαϊκών Αγορών Παραγωγών (περιέχονται 6 υποφάκελοι), Υπηρεσιακά Σημειώματα για Δήμο (Κατάθεση Άδειας για ενοικίαση στεκιών από Δήμο για [πώληση εποχιακών φρούτων), Τιμές Αλεύρων, Ψωμιού, Λαγάνας, Νωπής Ζύμης, Κουλούρια, Φάκελος Επιτροπής Παραλαβής μίας σχισμοειδούς λυχνίας για τις ανάγκες του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου Βόλου κλ., Ελεγχόμενα - μη Ελεγχόμενα Είδη, Δικαιολογητικά και λοιπά Έγγραφα, Βεβαιώσεις και Διαχείριση Εφοδίων, Άδειες Εξόδου, Εγκύκλιος 1524/29.1.1986 Υπ. Προεδρίας Κυβερνήσεως, Κωδ. Αριθμοί Δημοσιευμάτων, Διαταγές, Αποφάσεις και λοιπά Δικαιολογητικά διάθεσης Σογιέλαιου, Πρακτικά (φωτοτυπημένα) Διοικητικής Επιτροπής ΕΒΕΒ, Διάφορα, Καρτέλες, Κοστολόγια.

Νομαρχία Μαγνησίας, Διεύθυνση Εμπορίου

Αρχείο Επαρχιακής Δημογεροντίας Ναυπλίας

 • GR GRGSA-ARG ΔΗΜ.003.001
 • Αρχείο
 • 1823 - 1835

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, "Βιβλίον τεμαχίων", απογραφή κατοίκων, δημοτογραφήσεις, φάκελοι για ναυτιλιακά, δικαστικά, αγορανομικά κ.ά. θέματα.

Επαρχιακή Δημογεροντία Ναυπλίας

Αρχείο Κοινότητας Αδριανής Δράμας

 • GRGSA-DRA MUN004.01
 • Αρχείο
 • 1934-1987

Αποφάσεις-πρακτικά, προσκλήσεις κοινοτικών συμβουλίων, κοινοτικά έργα, μόνιμο και έκτακτο προσωπικό, έγγραφα στρατιωτικών αρχών, ζητήματα μεταδημότευσης, δημοτολόγια, αιτήσεις πιστοποιητικών-μεταβολών, φορολογικά-οικονομικά, εκμισθώσεις βοσκών, δικαιώματα βοσκής, κοινοτικά δάση, εκλογές, εκπαίδευση, θρήσκευμα, μαθητικά συσσίτια, κατασκηνώσεις, επιχορηγήσεις σε σχολεία-σωματεία, άποροι, καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμός, έγγραφα επιτάξεων, ταξινομήσεων, απογραφής κτηνών και οχημάτων, Γεωργική Υπηρεσία, καλλιέργειες, συγκομιδή, στατιστικοί πίνακες, αποδημία, επαναπατρισμός, ΙΚΑ, ΤΑΚ, εμπόριο, αγορανομικές διατάξεις, προπαγάνδα και δικτατορία, εμπιστευτικό πρωτόκολλο, κοινοτικοί άρχοντες, λειτουργία κοινοτικού συμβουλίου.

Δήμος Παρανεστίου, Κοινότητα Αδριανής

Αρχείο Κοινότητας Σίλλης Δράμας

 • GRGSA-DRA MUN007.01
 • Αρχείο
 • 1960-1988

Πρωτόκολλα, Βεβαιώσεις, Ύδρευση, Κοινοτικά έργα, Οδοποιία, Ήρωες, Οικονομικά, Εκλογικά, Γεωργία-Κτηνοτροφία, Δασικά, Στρατολογικά, Πρόσφυγες, Καπνός, Άποροι, Συγκοινωνίες, Αγορανομία, Αποφάσεις, Μητρώα Αρρένων, ΟΓΑ

Δήμος Παρανεστίου, Κοινότητα Σίλλης

Αρχείο Τμήματος Αγορανομίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης

 • ADM164
 • Αρχείο
 • 1988 - 1996

Άδειες λειτουργίας καταστημάτων. Μέτρα για σφαγεία. Λαϊκές Αγορές-Μικροπωλητές. Καταστήματα-Έλεγχος τιμών. Προστασία εγχώριας παραγωγής/κατανάλωσης. Έλεγχος διαφόρων προϊόντων. Θέματα προσωπικού Αγορανομίας.

Ελληνική Αστυνομία, Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, Τμήμα Αγορανομίας (Θεσσαλονίκη)

Αρχείο Τμήματος Εμπορίου

 • GR ADM036.01
 • Αρχείο
 • 1974-1992

Πρακτικά συνεδριάσεων αγορανομικής επιτροπής Σύρου, πρακτικα επιτροπής κατάταξης κέντρων και καταστημάτων.

Τμήμα Εμπορίου

Αρχείο Τμήματος Εμπορίου Νομαρχίας Βοιωτίας

 • GR GRGSA-FTH ADM017.01
 • Αρχείο
 • 1940-1961

Αγορανομική επιτροπή, αγορανομικές διατάξεις, εγκύκλιοι, μητρώα, πρωτόκολλα, περιοδικά στοιχεία, βιβλία παντοπωλών, βιβλία αποθεμάτων, κ.α.

Νομαρχία Βοιωτίας, Τμήμα Εμπορίου

Αρχείο Τμήματος Εμπορίου Νομαρχίας Σάμου

 • Αρχείο
 • 1941-2001

Αγορανομικές διατάξεις Νομάρχη, πρωτόκολλα δειγματοληψίας, απογραφές ελαιολάδου, φάκελοι επιχειρήσεων, φάκελοι κρατικού σίτου, κ.ά..

Νομαρχία Σάμου, Τμήμα Εμπορίου

Αρχείο Τμήματος Εμπορίου Νομαρχίας Φθιώτιδας

 • GR GRGSA-FTH ADM008.02
 • Αρχείο
 • 1936-1986

Δ/νση τεχνικού ελέγχου, Δ/νσεις αγορανομίας, Υπηρεσία μέτρων και σταθμών, παραγωγικές άδειες, Δ/νση καυσίμων, δελτία τιμών, αγορανομική επιτροπή, Δ/νση κρατικών αγορών, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, πρωτόκολλα αγορανομικής επιτροπής, βιβλία διανομών, βιβλία υγρών καυσίμων, βιβλίο βιομηχανιών, βιβλία τιμών, βιβλία δειγματοληψιών, βιβλία αποφάσεων αγορανομικής επιτροπής, βιβλία παντοπωλών-αρτοποιών.

Νομαρχία Φθιώτιδας, Τμήμα Εμπορίου

Αρχείο Τμήματος Εμπορίου Νομαρχίας Φθιώτιδας

 • GR GRGSA-FTH ADM008.01
 • Αρχείο
 • 1940-1965

Μητρώα, πρωτόκολλα, καταστάσεις, βιβλία αποθήκης, ευρετήρια διανομών, αγορανομική επιτροπή, φάκελοι διανομής τροφίμων & ιματισμού, καταστάσεις.ανταρτόπληκτων, κ.α.

Νομαρχία Φθιώτιδας, Τμήμα Εμπορίου

Αρχείο Υπηρεσίας Εμπορίου Νομαρχίας Θεσσαλονίκης

 • ADM140
 • Αρχείο
 • 1954 - 1964

Αρχειακό υλικό των Γραφείων Α, Β΄και Γ, καθώς και του Γραφείου Νομαρχίας της Υπηρεσίας Εμπορίου Θεσσαλονίκης από τον μήνα Οκτώβριο του 1954 και εξής. Περιλαμβάνεται αλληλογραφία με Εποπτείες Εμπορίου, επιχειρήσεις και φορείς σχετικά με αγορανομικά θέματα, αγορανομικές διατάξεις, αποφάσεις και εγκύκλιοι, δελτία ανώτατων τιμών τροφίμων από το Τμήμα Αγορανομίας Θεσσαλονίκης και την Εποπτεία Εμπορίου Ν. Ημαθίας, καταστάσεις τιμών πώλησης διαφόρων ειδών βιοτικής ανάγκης, εκθέσεις αγορανομικού ελέγχου, έγγραφα που αφορούν συμφωνίες της Ελλάδας με ξένες χώρες και εισαγωγές - εξαγωγές προϊόντων καθώς και το ενδιαφέρον ξένων οίκων για ελληνικά προϊόντα, καταστάσεις πώλησης πετρελαιοειδών, κ.α.

Υπηρεσία Εμπορίου Θεσσαλονίκης

Αρχείο Υπηρεσίας Εφοδιασμού - Διανομών

 • ADM004
 • Αρχείο
 • 1945 - 1954

Ίδρυση-αρμοδιότητες, θέματα λειτουργικά και προσωπικού. Καταγραφή αναγκών σε επίπεδο Δήμων και Κοινοτήτων. Αλληλογραφία και αποφάσεις διανομής τροφίμων και εφοδίων, αγορανομικά θέματα. Φάκελοι της Περιφερειακής Υπηρεσίας Εφοδιασμού (Π.Υ.Ε.Δ.) Β' Διαμερίσματος που αφορά την διανομή τροφίμων και εφοδίων στα πλαίσια των προγραμμάτων γενικών και ειδικών διανομών και της Αμερικανικής βοήθειας. Περιλαμβάνονται αγορανομικές διατάξεις και αλληλογραφία με τις περιφερειακές Αγορανομικές Επιτροπές και άλλους φορείς για θέματα διατίμησης τροφίμων.

Υπηρεσία Εφοδιασμού - Διανομών

Αρχείο Χημείου Σάμου

 • Αρχείο
 • 1930-1993

Αρχείο της Χημικής Υπηρεσίας Σάμου. Περιλαμβάνει: βιβλία Πρωτοκόλλων, Δασμολόγια Εισαγωγής, δελτία χημικών αναλύσεων εισαγομένων-εξαγομένων ειδών, αλληλογραφία, αγορανομικά, τελωνειακά, έγγραφα οινοπνευματοποιών, εξαγωγές οίνων, οίνους εσωτερικού, εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών κ.ά..

Χημική Υπηρεσία Σάμου

Αρχείο Χημικής Υπηρεσίας Βέροιας

 • GR ADM018.01
 • Αρχείο
 • 1969-2006

Περιέχει : α. Εγκριτικές αποφάσεις σκευασμάτων, ζύθου, αλκοολούχων ποτών και ευρετήρια σκευασμάτων (1976-1997), β. αλληλογραφία για δασμολογικά θέματα και πίνακες δασμών (1978-2006), γ. Αγορανομικά (1986-2002), δ. Έγγραφα σχετικά με αλκοόλη, τσίπουρο, άμβυκες (1969-2000), ε. Διοικητικά έγγραφα και βιβλία οδηγιών (1975-2002).

Χημική Υπηρεσία Βέροιας

Αρχείο Χημικής Υπηρεσίας Νομού Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR ADM002.03
 • Αρχείο
 • 2000 - 2004

Το αρχείο περιλαμβάνει εκθέσεις εξέτασης αγορανομικών δειγμάτων και ναρκωτικών, έγγραφα σχετικά με τελωνειακές επιτροπές, και αρχεία αναφορών RASFF και RAPEX.

Γενικό Χημείο του Κράτους, Χημική Υπηρεσία Νομού Λάρισας