Αγορανομία - Νομοθεσία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αγορανομία - Νομοθεσία

Αντίστοιχοι όροι

Αγορανομία - Νομοθεσία

Σχετικοί όροι

Αγορανομία - Νομοθεσία

2 Αρχειακή περιγραφή results for Αγορανομία - Νομοθεσία

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Μαρκόπουλου

  • GRGSA-CA- ADM229.01
  • Αρχείο
  • 1971-1999

Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Μαρκόπουλου. Το αρχείο περιέχει υλικό που καλύπτει τις περιόδους που το Τμήμα λειτουργούσε ως Σταθμός Χωροφυλακής και ως Αστυνομικό Τμήμα. Εθνική και δημόσια ασφάλεια. Οικονομικές υπηρεσίες-οικονομικά όργανα. Σύσταση-οργάνωση Χωροφυλακής και Ελληνικής Αστυνομίας. Μέτρα τάξης και ασφάλειας. Νομοθεσία τροχαίας-κανόνες κυκλοφορίας. Αγορανομική νομοθεσία. Αστυνομικό Προσωπικό.

Αστυνομικό Τμήμα Μαρκόπουλου

Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Μελίκης

  • GR ADM047.01
  • Αρχείο
  • 1951-2013

Βιβλίο πταισματικών τροχαίων παραβάσεων, Βιβλίο απολωλότων αντικειμένων, Βιβλίο δειγματοληψιών, Βιβλίο απολογιστικού υλικού, Βιβλίο μεταγωγής κρατουμένων, Βιβλίο αγορανομικών διατάξεων, Βιβλίο φυγόπονων λιποτακτών, Βιβλίο ατόμων με νοητική υστέρηση, Στελέχη μπλόκ τροχαίων παραβάσεων, Στελέχη αστυνομ. σημειωματαρίων, Επιδόσεις δικογράφων, Διαβιβαστικά δικογράφων, Κλοπές και επιδόσεις εγγράφων, Χρέωση αποφάσεων, Βιβλίο εργοστασίων και καταστημάτων , Βιβλίο εκρηκτικών υλών, όπλων και μαχαιριών, Βιβλίο φυλασόμενων όπλων, εκρηκτικών υλών κ.λ.π., Βιβλίο ενταλμάτων προσωπικής κράτησης, Βιβλίο εξαφανιζομένων και ευρισκομένων ατόμων, Προανακρίσεις, Μηνύσεις ιδιωτών, Παραβάσεις λοιπών ποινικών νόμων, Μεταγωγές ψυχοπαθών και ασθενών γενικά, Ετήσια εκπαίδευση άμαχου πληθυσμού, κ.λ.π.

Αστυνομικό Τμήμα Μελίκης