Αγορανομική πολιτική - Διατροφή

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Αγορανομική πολιτική - Διατροφή

Equivalent terms

Αγορανομική πολιτική - Διατροφή

  • UF Πολιτική, Αγορανομική - Διατροφή

Σχετικοί όροι

Αγορανομική πολιτική - Διατροφή

1 Αρχειακή περιγραφή results for Αγορανομική πολιτική - Διατροφή

1 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Διεύθυνσης Τιμών Τροφίμων-Ποτών του Υπουργείου Εμπορίου

  • GRGSA-CA- ADM327.01
  • Αρχείο
  • 1983-1995

Φάκελοι αλληλογραφίας. Τα έγγραφα της περιόδου 1983-1988 έχουν συνταχθεί από τα Τμήματα των προκάτοχων Διευθύνσεων Προϊόντων Φυσικής Προέλευσης και Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης (ΠΔ 607/1976). Το υλικό αντανακλά τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τιμών Τροφίμων-Ποτών όπως περιγράφονται στο ΠΔ 397/1988.

Υπουργείο Εμπορίου (1951-1996), Διεύθυνση Τιμών Τροφίμων-Ποτών