Αγρονομεία - Ροδόπη

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αγρονομεία - Ροδόπη

Αντίστοιχοι όροι

Αγρονομεία - Ροδόπη

Σχετικοί όροι

Αγρονομεία - Ροδόπη

1 Αρχειακή περιγραφή results for Αγρονομεία - Ροδόπη

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Αγρονομείου Σαππών Ροδόπης

  • ADM113
  • Αρχείο
  • 1945 - 1982

Πρακτικά και αποφάσεις Αγρονομικού Συμβουλίου, πίνακες δυνάμεως οργάνων Αγρονομείων, πίνακες δραστηριότητας της υπηρεσίας, ημερολόγια περιοδειών αγρονόμων, εκθέσεις επιθεωρήσεων, δημόσια ασφάλεια, γεωργικές και δασικές υπηρεσίες.

Αγροφυλακή, Αγρονομείο Σαππών (Ροδόπης)