Αγρονομεία - Χαλκιδική

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Αγρονομεία - Χαλκιδική

Equivalent terms

Αγρονομεία - Χαλκιδική

Σχετικοί όροι

Αγρονομεία - Χαλκιδική

1 Αρχειακή περιγραφή results for Αγρονομεία - Χαλκιδική

1 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Αγρονομικού Τμήματος Πολυγύρου

  • GRGSA-CHA ADM.11.1
  • Αρχείο
  • 1920-2003

Βιβλία μηνύσεων, βιβλίο δικάσιμων, φάκελοι Πταισματοδικείου Συκιάς, βιβλίο περιοδειών Διοικητών Αγροφυλακής και Αγρονόμων, βιβλίο προφορικών παραπόνων Πολυγύρου, βιβλίο Ποινών Οργάνων, βιβλίο Μητρώου Δυνάμεως Οργάνων Αγροφυλακής, βιβλίο αυτοφώρων Αγρονομείου Αρναίας, βιβλίο Υπαλληλικού Προσωπικού Αγρονομείου Αρναίας, βιβλίο Στατιστικής και Συμβιβασμών Αγρονομείου Αρναίας, φάκελοι εγκύκλιων & διαταγών, φάκελοι τρόπων διαχειρίσεως υλικού Αγροφυλακής, φάκελοι δικαστικών, ερανικοί κατάλογοι & φορολογικοί κατάλογοι περιοχών Χαλκιδικής, φάκελοι προσωπικού, βιβλίο αποθήκης, βιβλία - κώδικες Νομοθεσίας & Δικονομίας.

Αγρονομικό Τμήμα Πολυγύρου