Αγρότες - Προγράμματα

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Αγρότες - Προγράμματα

Equivalent terms

Αγρότες - Προγράμματα

Σχετικοί όροι

Αγρότες - Προγράμματα

7 Αρχειακή περιγραφή results for Αγρότες - Προγράμματα

7 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων, Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Στερεάς Ελλάδας

 • GR GRGSA-FTH ADM043.01
 • Αρχείο
 • 2001-2003

Πρόγραμμα "Νέοι Αγρότες" από τους δήμους Υπάτης, Σπερχειάδας, Τυμφρηστού, Λειανοκλαδίου, Καμένων Βούρλων,Γοργοποτάμου, Μακρακώμης, Αταλάντης, Δομοκού, Πελασγίας, Λαμίας (από κανονικές και ορεινές περιοχές).

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων, Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Στερεάς Ελλάδας

Αρχείο Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR ADM019.01
 • Αρχείο
 • 1981 - 1985

Αρχειακό υλικό του Τμήματος Εξισωτικών Αποζημιώσεων. Συγκεκριμένα το αρχείο περιέχει αιτήσεις για επιδοτήσεις αγροτικών ορεινών μειονεκτικών διαμερισμάτων του νομού.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας, Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης

Αρχείο Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου

 • GR GRGSA-RET ADM. 26. 1
 • Αρχείο
 • 2004 - 2011

Πληρωμή β΄ δόσης νέων αγροτών, πληρωμή βιολογικής κτηνοτροφίας, πληρωμή προγράμματος εντατικοποίησης κτηνοτροφίας κ.ά.

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου

Αρχείο Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λαρισαίων

 • GR GRGSA_LAR MUN004.02
 • Αρχείο
 • 1982 - 2008

Αρχειακό υλικό Τμήματος Υποστήριξης & Προγραμματισμού:

 1. Προγράμματα έργων και μελέτες εργασιών (1986, 1995, 2001-2007).
 2. Προμήθειες υλικών (2000).
 3. Προγράμματα εργασιών, συγκεντρωτικά (2005-2006), εβδομαδιαία (2001), ημερήσια
  (1996-1999, 2001-2002, 2004, 2005, 2008).
 4. Εγκρίσεις επενδυτικού σχεδίου: Πρόγραμμα νέων αγροτών.
 5. Σχέδια χώρων προς διαμόρφωση, εγκαταστάσεων, χάρτες (1986, 1999-2002).
 6. Πρακτικά συσκέψεων (1999-2004).
 7. Φάκελοι προϋπολογισμού (1982-2000, 1999-2002).
 8. Φάκελοι απολογισμού (2003, 2004, 2007).
 9. 4 βιβλία προϋπολογισμού (1995-1998).
 10. 4 βιβλία πιστώσεων (1990-1994).
 11. 3 βιβλία τιμολογίων (1984-1996).
 12. 2 βιβλία στατιστικών.
 13. Αλληλογραφία (1981-2005).

Δήμος Λαρισαίων, Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών

Αρχείο Κέντρου Εκπαιδεύσεως Γεωργικών Εφαρμογών και Ανάπτυξης (ΚΕΓΕΑ) Σκάλας

 • LAK ADM011.01
 • Αρχείο
 • 1951 - 2005

Το αρχείο περιλαμβάνει τα εξής:

 • αλληλογραφία: αλληλογραφία με διάφορους φορείς (Νομαρχία, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Αγροφυλακή, Αγρονομεία, Αγροτικούς Συλλόγους Λακωνίας και Προσωρινούς Παιδικούς Σταθμούς), αλληλογραφία σχετική με τη χορήγηση παραγωγικών αδειών στις λαϊκές αγορές Αττικής και Σπάρτης, αλληλογραφία για ειδικά θέματα αγροτικής οικιακής οικονομίας (διατροφή, κατοικία, ενδυμασία, οικοτεχνία).
 • Έγγραφα σχετικά με:
  1. Καλλιέργειες: έγγραφα περί λίπανσης κτημάτων, γεωργικών φαρμάκων, βαθιών αρόσεων, αρδεύσεων – γεωτρήσεων και ηλεκτροδότηση αρδευτικών εγκαταστάσεων, περί καλλιέργειας φράουλας, ελιάς, χαρουπιάς, γεώμηλων, βαμβακιού, οπωροφόρων δέντρων, αρωματικών φυτών, κρεμμυδιού, κτηνοτροφικών φυτών, κτηνοτροφικής φακής, κτηνοτροφικών ψυχανθών, εσπεριδοειδών, αμπελιών και φυτών μεγάλης καλλιέργειας, περί ζημιών των καλλιεργειών από παγετό, χαλάζι, πλημμύρες, καύσωνες, φωτιές και εχθρούς φυτών.
  2. Οικονομικά: λογιστικά βιβλία γεωργικών εκμεταλλεύσεων και βιβλία λογαριασμών, έγγραφα για οδοιπορικά έξοδα γεωπόνων, συντελεστές παραγωγής, δαπάνες αγροτικής κατοικίας, τιμές σπόρων, εμπορία και διακίνηση αγροτικών προϊόντων, διαταγές για επιδοτήσεις – ενισχύσεις για κηπευτικά, ζώα αναπαραγωγής, βοοειδή και μοσχίδες, ελαιόλαδο, χειμερινά σιτηρά, αλιεία, μελισσοκομία και κτηνοτροφικές μονάδες. Στην ίδια σειρά φακέλων περιλαμβάνονται αιτήσεις για ενισχύσεις αγροτών Απιδέας, Αστερίου, Βλαχιώτη, Γλυκόβρυσης, Γουβών, Μακρυνάρας, Αμπελοχωρίου [Γράμμουσας], Δαφνίου, Έλους, Μυρτιάς και Σκάλας.
  3. Απογραφές: βιβλία - μητρώα καλλιεργητών, βιβλία και κατάλογοι γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και στάβλων, έγγραφα με στοιχεία για αγροτικά αυτοκίνητα και γεωργικές βιομηχανίες, βιβλία με στοιχεία για τον πληθυσμό των κοινοτήτων Απιδέας, Γουβών, Αμπελοχωρίου, Λεήμονος, Βλαχιώτη, Γλυκόβρυσης, Μυρτιάς, Στεφανιάς, Αστερίου, Κροκεών, Σκάλας, Έλους και Δαφνίου.
  4. Στατιστική: στατιστικά στοιχεία Γραφείου Γεωργικής Αναπτύξεως Σκάλας, όπως και των κοινοτήτων Αστερίου, Βασιλακίου, Δαφνίου, Κροκεών και Λαγίου, έγγραφα με στατιστικά στοιχεία σιτηρών, αμπελιών, δενδροκομίας και γεωργικών εφαρμογών.
  5. Μελέτες – Έρευνες – Έργα - Προγράμματα: μελέτες κτηνοτροφίας, ορεινής οικονομίας, αναδασμού, καταπολέμησης της μύγας της Μεσογείου, εμπορίας και συσκευασίας φρούτων, δοκιμαστικών – πειραματικών καλλιεργειών και χρησιμοποίησης λιπασμάτων., έγγραφα περί ερευνών και πορισμάτων αυτών σχετικών με τη μεταβίβαση εγκαταλελειμμένων εκτάσεων σε διαμένοντες στα χωριά αγρότες προς σχηματισμό βιώσιμου γεωργικού κλήρου, έγγραφα για εγγειοβελτιωτικά έργα και κατασκευή υδροδεξαμενών, έγγραφα περί προγραμμάτων εργασίας, φυτικής παραγωγής και εφαρμογών, αναπτύξεως οικονομίας ημιορεινών και ορεινών περιοχών, οικιακών λαχανόκηπων και γενετικής βελτιώσεως αιγοπροβάτων, έγγραφα για Σχέδια Βελτίωσης Γεωργίας περιοχών Σκάλας, Βλαχιώτη και Μυρτιάς, έγγραφα προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης γενικά των αγροτών, όπως και των μελών της Αγροτολέσχης Κροκεών, των Συλλόγων Αγροτοπαίδων Βλαχιώτη και Κροκεών, ρολά κινηματογραφικών ταινιών σχετικών με τη γεωργική ενημέρωση.
  6. Λειτουργία Γραφείου ΚΕΓΕΑ Σκάλας: έγγραφα περί ενοικίου Γραφείου και εξόδων λειτουργίας του.

Κέντρο Εκπαιδεύσεως Γεωργικών Εφαρμογών και Ανάπτυξης (ΚΕΓΕΑ) Σκάλας

Αρχείο Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR ADM065.01
 • Αρχείο
 • 1995 - 2011

Το αρχείο περιλαμβάνει αποτελέσματα ελέγχου σπόρων, αλληλογραφία με σποροπαραγωγικές επιχειρήσεις, μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης