Αγωνιστές, Κρήτες

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Αγωνιστές, Κρήτες

Equivalent terms

Αγωνιστές, Κρήτες

Σχετικοί όροι

Αγωνιστές, Κρήτες

3 Αρχειακή περιγραφή results for Αγωνιστές, Κρήτες

3 results directly related Exclude narrower terms

Συλλογή εγγράφων Αγωνιστών

  • GRGSA-IAK COL043.01
  • Αρχείο
  • 1900 - 1952

Αιτήσεις αγωνιστών, χηρών και ορφανών, αποφάσεις Επιτροπής αγωνιστών των νομών της Κρήτης, πρακτικά Επιτροπής αγωνιστών, ευρετήρια πρωτοκόλλου αιτήσεων αγωνιστών, αλληλογραφία Επιτροπών αγωνιστών, μητρώα αγωνιστών, τραυματιών, χήρων, ορφανών

Συλλογή καπετάν Γιάννη Καλογερή, Αγωνιστή κρητικών επαναστάσεων

  • GRGSA-IAK PRI032.01
  • Αρχείο
  • 1897 - 2009

Επιστολές και έγγραφα που αποδεικνύουν τη συμμετοχή του καπετάν Γιάννη Καλογερή στους αγώνες, απόφαση κατάταξής του σε Αρχηγό Α΄ Γραμμής, δίπλωμα απονομής πολεμικής σύνταξης, αποκόμματα εφημερίδων με αναφορές για τη δράση του, ένθετα με ιστορικά τραγούδια και ποιήματα

Καλογερής, Γιάννης