Άνεργοι - Ιατροφαρμεκευτική περίθαλψη

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Άνεργοι - Ιατροφαρμεκευτική περίθαλψη

Equivalent terms

Άνεργοι - Ιατροφαρμεκευτική περίθαλψη

Σχετικοί όροι

Άνεργοι - Ιατροφαρμεκευτική περίθαλψη

1 Αρχειακή περιγραφή results for Άνεργοι - Ιατροφαρμεκευτική περίθαλψη

1 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο ΟΑΕΔ Νάουσας

  • Αρχείο
  • 1999-2011

Περιλαμβάνει: α) Νέες εγγραφές - διαγραφές ανέργων ετών 1990, 1994-2009, β) Αναγγελίες προσλήψεων 1999-2008, γ) Βεβαιώσεις ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ασφάλισης ανέργων, προαιρετικής ασφάλισης ανέργων 2002-2011, δ) βεβαιώσεις ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανέργων 18-29 ετών, (2004-2011), ε) βεβαιώσεις ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανέργων ετών 29-55 (2004-2011), στ) βεβαιώσεις ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανέργων 2002-2004, ζ) βεβαιώσεις ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μακροχρόνια ανέργων (2003-2011), η) φάκελοι ανεργίας 1999-2007.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Τοπικό Υποκατάστημα Νάουσας